background preloader

Kollegialt

Facebook Twitter

Kollegialt lärande. Teacher Development Research Review: Keys to Educator Success | Edutopia#graph1-repost. How can you get the best out of your teachers and improve student learning? Edutopia's research analyst explains some of the best practices found by researchers to help ensure educator growth and success Teaching quality has been defined as "instruction that enables a wide range of students to learn" (Darling-Hammond, 2012), and it is the strongest school-related factor that can improve student learning and achievement (Hanushek, 2011; Nye, Konstantopoulos, and Hedges, 2004; Rivkin, Hanushek, and Kain, 2005).

Knowing this, what is the best way to foster and provide ongoing support for good teaching practices? While every school is unique, research has identified several elements that can almost universally increase the chances for successful teacher development and create a powerful and positive school community. The following three sections detail the range of best practices found by researchers to be critical for ensuring educator growth and success: Schools That Work: Back to Top. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket.

Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. Så fungerar Sju timmar om... Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med. I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler. I steg 3 diskuterar ni det material ni har tagit del av. Lisetten-3-2009-korr-3. 1282441_LS_svenska_aterberatta_20090910.pdf. Inspiration till kollegialt lärande med UR:s programserie. Språkforskningsinstitutet har i samarbete med Karin Rehman som medverkar i UR:s programserie Språket bär kunskapen (Länk till annan webbplats, tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning.

Materialet ska ses som ett underlag för diskussion i det kollegiala lärandet och utger sig inte för att vara ett heltäckande läromedel. Förhoppningen är att det ska väcka nyfikenhet, intresse och inspiration till att vilja fördjupa sig i de undervisningsmodeller som berörs i programmet. Diskussionsfrågor och förslag till övningar Här finns en handledning med diskussionsfrågor och förslag till övningar.

Dessutom finns en del material som vi hänvisar till i handledningen. Utifrån vilka ni är, hur mycket tid ni har och vad ni vill fokusera på väljer ni ert sätt att använda materialet. Flera träffar i följd Ett förslag till studieplan för fyra pass om en och en halv timme. Lärmoduler för kollegialt lärande | Kvutis.