background preloader

Bloggar och tips

Facebook Twitter

Student Blogging Activities and Tools That Don't Rely on Text. IT och digital pedagogik i skolan: Molnet, juridiken och elevers integritet. Sara Bruuns klassrum. Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar. Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund.

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar

Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition.

Presentera. Språklänkportalens blogg. Build an Audience for Your Students' Blogs Through QuadBlogging. Teach them English. Scrawlar - Share Drawings and Documents Without Using Email. “Scrawlar” Will Certainly Be One Of The Top Web 2.0 Tools Of The Year… Digital Tools for Project-Based Learning in Primary. Suzie Boss and Jane Krauss's book Reinventing Project Based Learning is a wealth of information about digital tools, the internet and Web 2.0 and how these tools can be used to meet the essential learning needs of 21st century students.

Digital Tools for Project-Based Learning in Primary

Here are some ideas taken from Chapter 3 of the book, all of which I've used with primary students and which I have tried to align with the new ICT in the PYP strands. The need for ubiquity - ICT in the PYP strand: Investigate, Communicate Today's students want to be able to learn any time and anywhere. Alla kategorier. Educational Technology and Mobile Learning: 5 Skills to Help You Start Your Online Personal Teaching Network.