background preloader

Samer

Facebook Twitter

Fantastiska fakta - Vi i femman. Samernas nationaldag. Samerna, religionen - Skolbok. Från Skolbok Passar mellanstadiet När vi talar om samernas religion menar vi den religion som samerna hade innan de började att tro på kristendomen.

Samerna, religionen - Skolbok

I dagens värld tror inga samer på de gamla gudarna längre. Tyvärr har det sätt som svenska härskare använt för att få samerna att sluta tro på de gamla gudarna varit ganska våldsamt och det finns ganska litet kunskap kvar om hur religionen egentligen fungerade för den ”vanlige” samen förr. Nåjden har inte försvunnit helt ur samernas kultur men numera är en ”nåjd” en person som är litet klurigare och kan mer än andra. Den besjälade naturen Offrande samer. Samerna hade en ”animistisk” uppfattning om naturen och levde i ett nära förhållande till den. Nåjden (noajdde) Den samiska prästen, eller schamanen, kallades för ”nåjden”.

En historia om en nåjd Det berättas om en häradshövding som skulle infinna sig vid tinget. Nåjd som slår på sin trolltrumma. Trolltrumman (ceremonitrumman) Trolltrumma. Offrandet Offerplatserna Seite i Balsfjord. Samernas gudavärld. Samiska - Institutet för språk och folkminnen. Det är egentligen inte ett språk utan flera olika, som också har olika dialekter.

Samiska - Institutet för språk och folkminnen

Sydsamiska dialekter är sydsamiska och umesamiska; centralsamiska dialekter är arjeplogssamiska, lulesamiska och nordsamiska; östsamiska dialekter är enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Talas i flera länder Samiska talas i de norra delarna av Norge, Sverige och Finland samt i Ryssland på Kolahalvön. Av de uppskattningsvis 70 000 samer som finns i hela området talar inte alla samiska. Man räknar med att ungefär 20 000 gör det, och de flesta talar nordsamiska. Stora skillnader mellan varieteterna Nästan varje varietet har sitt eget skriftspråk. Förvaltningsområde för samiska. Samer, renar, boende, historia & upplevelser. Visste du att renen är det enda hjortdjuret där både honan och hanen bär horn?

Samer, renar, boende, historia & upplevelser

Och att renar har ihåliga hårstrån som isolerar mycket bra mot kyla. I Njarka får du veta mer om djuren och om samernas kultur och näringar. Du kan också mata renar med renlav. På våren är de små renkalvarna skygga, men under sommaren vågar de sig nära besökare. I samelägret visar vi olika sysslor från en samisk vardag, som till exempel beredning av renskinn. I den stora åttkantiga kåtan finns en utställning av sameslöjd med spåtrummor, kåsor och fina knivar gjorda i sydsamisk tradition. Det är rofyllt och avstressande i Njarka. Samer - Uppslagsverk - NE. Samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade (14 av 104 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

samer - Uppslagsverk - NE

Phebe Fjellström Peter Sköld Arkeologer har belägg för 10 000 år gamla bosättningar i Norrland, men det är svårt att avgöra (16 av 119 ord) Det äldre samiska nomadsamhället fick sannolikt sin utformning under medeltidens senare hälft och hade sin högkonjunktur under (16 av 120 ord) De samiska kulturformerna uppvisar stor variation. . (40 av 287 ord) Samer - Samepolitik. Hur den samiska befolkningen och dess kultur uppstått i Sverige är inte helt klarlagt, men forskning tyder på att den samiska kulturen uppstod för cirka 2000 år sedan genom en sammansmältning av flera redan då existerande fångst- och jordbrukarkulturer på Nordkalotten.

Samer - Samepolitik

Samerna har sedan fortsatt att leva och verka inom detta område, som i dag är delar av Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Samerna har således en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande. Samerna uppfyller därmed kriterierna för ett urfolk. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. (prop 1976/77:80, bet 1976/77:KrU43). Samerna är också en nationell minoritet i Sverige för vilka särskilda regler gäller beträffande språk och kultur. Nordiska museet. Samerna i Sverige - Sametinget. Skog och fjäll bär spår efter en traditionell samisk kultur - inte alltid lika uppenbar som här.

Samerna i Sverige - Sametinget

Foto: Marie Enoksson/Sametinget. Samerna i Sverige har en lång anknytning till sina traditionella områden. Unika näringar och viljan att bevara och överföra sin etniska identitet till nästa generation är utmärkande. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut.

Hur många samer finns det? Www.samer.se - Hem. Ardas.se.