background preloader

Läsa

Facebook Twitter

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide. A Reading Group Guide for The Fantastic Flying Books of Mr.

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide

Morris Lessmore by William Joyce Choose the questions and activities that work best with the age and interests of the child or class you are sharing this book with. Discussion questionsThis is a story about books and hopes and about what you see if you take the time to look up. 1. 2. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok?

Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan? Visst är det något magiskt med Harry Potter?

Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan?

Det är inte för inte som miljoner barn har slukat böckerna. Den första delen, Harry Potter och De vises sten, tycker jag passar utmärkt som högläsningsbok till exempel på mellanstadiet. Nu i höst kommer det dessutom en ny, fin, helt illustrerad utgåva som jag är väldigt sugen på. Men hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan?

Frågan ställdes av en lärare i en grupp på Facebook, och jag plockade genast upp detta till ett eget blogginlägg. Harry Potter och De vises sten är nämligen inte bara spännande utan passar också utmärkt att dyka in i för att försöka förstå hur en berättelse är uppbyggd.

Skämmerskans dotter

Skön läsning. Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Läslyftet

För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Lässtrategier. Läsandet bland pojkar ökar kraftigt. Pojkars läsförståelse har varit ett mörkt kapitel i den svenska skolhistorien.

Läsandet bland pojkar ökar kraftigt

Men nya siffror från SCB visar att läsandet bland pojkarna i årskurs fyra till sex nu har ökat. – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande, säger läsforskaren Caroline Liberg. Internationella undersökningar som Pisa har etablerat bilden av hur svenska elevers läsförståelse blir allt sämre. Sämst är den hos pojkar. I den senaste Pisaundersökningen hade svenska pojkar i snitt 51 poäng lägre resultat än flickor. Men ny statistik från SCB visar att den negativa utvecklingen redan kan vara på väg att vända. "Det är hårt arbete att lära sig läsa" Baserat på den undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra, där drygt 2 000 lärare har skattat elevernas läsförmåga i olika åldrar, diskuterades åtgärder och orsaker under en läsdag i Almedalen.

"Det är hårt arbete att lära sig läsa"

Undersökningen visar bland annat att nästan hälften av högstadielärarna anser att eleverna inte kan läsa tillräckligt bra när de börjar i årskurs 7. Den visar också att lärarna saknar stödinsatser till elever som har svårt med läsinlärningen, liksom att stödet från hemmet minskar ju äldre eleverna blir. Under ett av läsdagens seminarier samlades politiska representanter från alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hade avböjt, för att diskutera orsaker till den sjunkande läsförståelsen och vad som krävs för att byta utvecklingen. Senare samma dag samlades representanter från lärarfackförbunden, skolledarförbundet och en lärare för att diskutera samma frågeställningar. – Det är både samhället och skolan som har förändrats. . – Lärarnas kompetens och skicklighet är avgörande. Högläsningstips.

Barn av sitt språk: Hela skolan läser. I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap.

Barn av sitt språk: Hela skolan läser

Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära. Resultatet i form av språklig medvetenhet och lust till läsning bland eleverna har inte låtit vänta på sig. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. "Jag är förvånad över reaktionen från Egmont" LitteraturMagazinet Debatt Mitt debattinlägg kring serier i skolan har väckt reaktioner.

"Jag är förvånad över reaktionen från Egmont"

Det som förvånar mig är att jag får en replik från just Jonas Lidheimer på Egmont. Det är ju trots allt skolan och lärarna som får mest däng i debattinlägget. Var är de kränkta pedagogerna? I mitt debattinlägg skriver jag att Egmont utan tvekan följer alla regler. Min huvudpoäng är att skolan inte får glömma att behandla serier i svenskundervisningen på samma sätt som exempelvis romaner och nyhetstexter – nämligen obundet, nyanserat och kritiskt Det breda utbud, som skolan presenterar för elever, kunde absolut innehålla mer serier – och det FINNS material om man anstränger sig en smula.

Hur får vi barnen att läsa mer? - P1-morgon. "Skolan måste se upp när serieförlaget Egmont vill in i klassrummet" LitteraturMagazinet Debatt Serieförlaget Egomont slår sina lovar runt klassrumsdörrarna.

"Skolan måste se upp när serieförlaget Egmont vill in i klassrummet"

"Serier borde ta mer plats i skolan" LitteraturMagazinet Debatt Foto: Egmont Elin Lucassi varnar, i en debattartikel i LitteraturMagazinet, lärare för att använda Egmonts utbildningsmaterial som baseras på serier.

"Serier borde ta mer plats i skolan"