background preloader

URGÈNCIES

Facebook Twitter

PROFILAXIS ABSTINÈNCIA ALCOHÒLICA. MESURES DE CONFORT. SÍNDROME DE WERNIKE. PRESSIÓ INTRACRANIAL. AGITACIÓ ANÈMIA FERROPÈNICA. ANTICOAGULACIÓ DIGOXINA. DROGUES VASOACTIVES. VÒMITS. Recepta medica mar.