background preloader

Cool stuff for teaching

Facebook Twitter

The lesson you never got taught in school: How to learn! A paper published in Psychological Science in the Public Interest evaluated ten techniques for improving learning, ranging from mnemonics to highlighting and came to some surprising conclusions.

The lesson you never got taught in school: How to learn!

The report is quite a heavy document so I’ve summarised the techniques below based on the conclusions of the report regarding effectiveness of each technique. Be aware that everyone thinks they have their own style of learning (they don't, according to the latest research), and the evidence suggests that just because a technique works or does not work for other people does not necessarily mean it will or won’t work well for you. If you want to know how to revise or learn most effectively you will still want to experiment on yourself a little with each technique before writing any of them off.

28 Creative Writing Exercises and Prompts. This is my first year teaching high school creative writing, and at the beginning of the year, I wasn’t entirely sure what to do, or how to do it.

28 Creative Writing Exercises and Prompts

Newspaper + marker = poetry — Show Your Work! Countries With Highest Reported Crime Rates - World Top Ten. Klondike Ad. If You Ever Hear Anyone Doing This In Public, Please Do More Than Ask Them To Quiet Down. If 3 Little Girls Did This To My House, I'd Do Everything I Could To Get Them Full Rides To Stanford. Elearning pédagogie technologie et numérique... Bekymret for læringsmiljøet - NRK – Norge. The Fox - repetisjon av norsk politikk vol 1. - Vi trenger flere og ulike veier til voksenrolle og yrkeskompetanse. Tre av ti ungdom har tanker om at «alt er et slit», det viser NOVAs første nasjonale rapport fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene som vi skriver om i dag.

- Vi trenger flere og ulike veier til voksenrolle og yrkeskompetanse

Rapporten baserer seg på svar fra mer enn 40.000 ungdomsskoleelever på 8.–10. trinn fra hele landet. Funnene er overveiende positive. Se til Island og lær! I Norge er vi så vidt i gang med valgkampen før stortingsvalget neste år.

Se til Island og lær!

Men noe som ikke har fått mye oppmerksomhet i norske medier, er at våre venner i vest nettopp gjennomførte en oppsiktsvekkende demokratiøvelse. Island holdt forrige helg en folkeavstemning om ny grunnlov. Noe som i seg selv ikke er veldig spesielt, men måten det har skjedd på, er verd å legge merke til. Klikk på prikkene, så gjetter programmet alderen din. Avsløres alderen din når du klikker på røde prikker rundt omkring på skjermen?

Klikk på prikkene, så gjetter programmet alderen din

Menneskets motorikk endrer seg mens vi eldes. Og motorikken lar seg tydeligvis avdekke i bruk av mus/pekeplate: Intelligent Interactive Systems Group på Harvard-universitetet har laget en test (tar ca 5 min) de mener kan avsløre hvor gammel du er utifra hvordan du klikker på røde prikker som dukker opp ulike steder på skjermen. Testen er én av en serie tester som ligger tilgjengelig på Lab in the Wild – en samling tester av kulturelle preferanser og persepsjon. Over 180.000 har tatt alderstesten hittil, og presumptivt hjulpet vitenskapen videre. For første gang røper Jonas Gahr Støre sine folkeforførende knep. Et par håndskrevne notater lå foran ham, på et lite bord.

For første gang røper Jonas Gahr Støre sine folkeforførende knep

Foran bordet ventet et stimlende auditorium, fylt av særdeles lydhøre studenter: Statsrådens første tale om Kunsten å holde taler, ble nemlig holdt på Handelshøyskolen BI i Oslo. Foredrag om mobbing. I kjølvannet av min første bokutgivelse «Fordi jeg fortjener det?

Foredrag om mobbing

En bok om mobbing, håp og ansvar», mediomtalen den medførte, har jeg holdt over 250 foredrag om mobbing. Did You Know 3.0. David Christian: The history of our world in 18 minutes. Torgny - "The Only Game" Vekstvogna og de tre løpske hestene. The Growth Wagon and the Three Runaway Horses. A picture can convey more information than many thousand words, and this is something you can take advantage of in communication about climate change.

The Growth Wagon and the Three Runaway Horses

During the climate conference in Copenhagen in 2009, the cartoon which I call The Big Hoax, which was made by Joel Pett for USA Today just before the conference, was used to express that there is no risk associated with reducing greenhouse gas emissions. Graphic Organizer Worksheets. Concept Web Generator. Wolfram Education. Innvandringsmytene – overdrivelser eller harde fakta.

Etisk handel - Samfunnsfag

REKLAME - SOSIALE MEDIER _ NORSK. Bullies Called Him Pork Chop. He Took That Pain With Him And Then Cooked It Into This. Literature study sets and study tools. Lyddrama - Lag ditt eget Lyddrama. Back to School. Fra Natur og ungdom til oljeindustrien. Silje Lundberg har skrevet denne teksten.

Fra Natur og ungdom til oljeindustrien

Hun er leder i Natur og Ungdom. Her intervjuer hun Tore Killingland i Norsk olje og gass. Før du leser Lundbergs tekst, sjekk disse lenkene: Regjeringen har en egen nettside for olje og gass. Her kan du finne fakta og informasjon om norsk olje- og gassvirksomhet.Det var først på 1960-tallet at Norge rettet seg inn mot å hente opp olje fra havbunnen.

Norsk, hets mot kvinner, nettdemokratiet -

Norrønt. Ungdom - individ og samfunn. Kunnskapskanalen: Retorisk styring av profesjoner - 14.04.2012. Demokrati. Celebrating Excellence in Data Visualization and Information Design. Farvel, Facebook! Torgeir Mobergets kunnskaper om homeopati må kommenteres.

Farvel, Facebook!

Jeg er homeopat med fem års utdanning. Videre har jeg erfaring fra 65 homeopatiske prøvinger hvor jeg, sammen med flere andre har fått utfordret og verifisert vår kunnskap. Vi har forsket på eget felt. Vi har fått muligheten til å trene vår evne til å se fellestrekk og tenke kvalitativt. Jeg har også 12 års erfaring med å innta homeopatiske midler selv, og å foreskrive midler til andre og observere eventuelle reaksjoner. Creative Destruction. Skjønnlitteratur og sakprosa. FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova. (Opplæringslova § 14-1 fjerde ledd.) § 2-1.Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

En reise til Sør-Afrika: Sosiologiopplegg med tema kultur. I sosiologien har vi nå startet med tema kultur, som siste bolk før vi kommer til repetisjon før eksamen. Under følger et opplegg som vi startet opp med, for å få en litt (mer) interessant vri på begrepene vi nå skal lære, fremfor alt etnosentrisme og kulturrelativisme. Tanken her er at elevene skal lære fagbegreper, reflektere rundt hvordan en sammenligner kulturer, og i tillegg repetere metode. Klipp ut resten av dokumentet, så har elevene noe å drive med i en god time:) Dere er sosialantropologer, og dere skal reise til Sør-Afrika for å skrive en spennende artikkel om San-folkets matkultur.

En lang reise står foran dere, men dere vil finne ut mye interessant. 1. Muntlig norsk - et opplegg til vg 2 yrkesfag , Del 1. Muntlig norsk -et opplegg til vg 2yrkesfag Læreplanmål og ferdighetsmål: Eleven skal kunne mestre ulike muntlige roller i foredrag, presentasjoner og framføringer som aktør og som tilhører. Eleven skal kunne bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon. Eleven skal kunne bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål som er knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv. Det gir ferdighetsmål som: Vite hvordan man lager et godt foredrag og holde dette for et publikum, kunne lytte og gi respons, kunne argumentere saklig og formidle kunnskap til andre på en måte som gjør at budskapet når fram. Ny vurdering av bilbeltet - tekst.pdf (application/pdf-objekt) Anleggsprosa. Steinar Opstad skal opptre på Nisan International Poetry Festival i Galilea i Israel. Festivalen er blant annet kjent for å samle jødiske og arabiske poeter fra Israel, Egypt, Jordan og Palestina, samt poeter fra andre land.

Nisan International Poetry Festival går av stabelen 28. april - 1. mai. Steinar Opstad 11. april 2014 Kolon forlag feirer utgivelsen av Gruppe 14, en skjønnlitterær antologi, med fest og opplesning. Gruppe 14 Olav R. Olav R. 8. april 2014. Søk - Nasjonalbiblioteket. Brasiliansk reklame vinner stadig nye priser - dbtv.no. Could You Be a Failure? (and other charts by age) BREAKING BAD: THE UNCERTAINTY OF WALTER WHITE.