background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Kolla din verksamhet! Här ska ni avgöra om eleverna får möta en teknikundervisning där teori och praktik vävs samman. Det handlar om att eleverna får möjligheter till ett holistiskt lärande, där varierade arbetssätt och arbetsformer används i förhållande till ett och samma lärandeobjekt i syfte att eleverna ska nå en djupare förståelse. Ni ska också avgöra om att eleverna får möjlighet att reflektera, diskutera och tillämpa olika problemlösningsstrategier. Genomförs insatser för att främja elevernas kreativitet och intresse för att utveckla lösningar på problem? Eleverna får arbeta med teknikutvecklings- och konstruktionsarbete.

Teknik & Natur. Teknikspanarna-kopieringsunderlag. Teknikspanarna | Startsida. Tekniska museet. På Tekniska museets hemsida finns en mängd material som går att använda både som flippar men också i klassrummet. Flera av sidorna är användbara i flera ämnen, eller i ämnesövergripande moment. Bland materialen finns ett gediget material om rymden, ett om teknik- och industrihistoria och ett om energi och miljö som angränsar både till biologi och geografi. Det finns också en rad lärarhandledningar till samtliga områden. Utöver det finns en sida med spel, pyssel och liknande för den som är lagd åt det hållet. Relaterade.