background preloader

Big Five

Facebook Twitter

Värdegrundande förmågor. Procedurförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1] Kommunikativ förmåga[1] Begreppslig förmåga. Analysförmåga[1] 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. BIG 5 LATHUND.