background preloader

Hemvården

Facebook Twitter

Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras. På måndagen träffades Regionförvaltningsverket och Vasa stad för att diskutera hur äldreomsorgen ska förbättras.

Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras

Överinspektör Aija Ström Bild: YLE/Sofi Nordmyr aija ström,regionförvaltningsverket,regionförvaltningsverket i västra och inre finland,ström,vasa,österbotten,överinspektör Vasas stadsdirektör Tomas Häyry Bild: YLE/Sofi Nordmyr häyry,stadsdirektör,stadsdirektör i vasa,tomas häyry,vasa,vasas stadsdirektör,österbotten Det var i januari som sju vårdhem i Vasa prickades av Regionförvaltningsverket i inre och västra Finland. För lång paus mellan kvällsmål och frukost, brister i brandsäkerheten och vårdare som inte har kunskaper i första hjälp. Det var några av orsakerna. På alla sju prickade vårdhem ser det ut som att det finns för få vårdare i jämförelse med vårdbehovet.

. - Det största problemet är att det inte finns en klar struktur, säger överinspektör Aija Ström. "Stora brister i svensk service för äldre" Imorgon ska man behandla en motion om svensk service för äldre på social-och hälsovårdsnämndens möte i Helsingfors.

"Stora brister i svensk service för äldre"

Alla håller inte med om tjänstemännens svar att den svenska servicen fungerar bra. Gunvor Brettschneider, medlem i social-och hälsovårdsnämnden, säger att det som bekymrar henne mest är hemservicen på svenska. - Det är väldigt svårt att få uppgifter på hur många som får service på svenska, det kommer att behandlas imorgon, berättar Brettschneider. Bra i teorin Just nu är budskapet från stadens sida att situationen är bra, men det håller Brettschneider inte med om. Kom ihåg mig mamma. I dokumentären "Kom ihåg mig mamma" skildrar David Sieveking hur det att leva med sin Alzheimer drabbade mamma Gretel, som sköts hemma.

Kom ihåg mig mamma

David åker hem till sina föräldrar för att hjälpa sin pappa som, sedan han pensionerades ensam tagit hand om Gretel, som liksom miljontals andra drabbats av Alzheimers sjukdom. Gretels tillstånd förvärras hela tiden och David filmar. Det låter tungt men filmen är både underhållande och framför allt väldigt varm och kärleksfull.

Samtidigt upptäcker han många saker han inte visste om sina föräldrar och deras originella äktenskap. Det handlar om filmarens egen mamma, men också om pappan och deras färggranna äktenskap. Äldre skall bo i familjer i Karleby. En ny form av äldreomsorg kommer till Karlebyregionen.

Äldre skall bo i familjer i Karleby

Det handlar om att äldre ska få bo hemma hos privatpersoner på landet i stället för på någon anstalt i staden. Åtta familjer har anmält intresse för att ta emot äldre personer för längre eller kortare tid. - Det behövs nya former av service, och det här är ett sätt att till exempel ordna avlastning för de som vårdar någon närstående, säger Satu Sundell på Karleby social- och hälsovårdsinstitut. Institutet ska ge en kort utbildning åt familjerna som vill ta emot åldringar. Raseborg måste sänka vårdnivån. Grundtryggheten i Raseborg blev i fjol betydligt dyrare än beräknat.

Raseborg måste sänka vårdnivån

Underskottet blir över 3 miljoner euro, bland annat beroende på dyr sjukhusvård och ett nytt sätt att budgetera semesterlöner. Grundtrygghetsdirektören Arne Nummenmaa säger att vi måste sänka ribban. – Vi har byggt ut vår välfärd mycket mera än var friskvårdsindex och annat visar att vi egentligen skulle behöva och tyvärr har vi vant oss att ha en så fin välfärd. Och vi är helt enkelt tvungna att sänka välfärdens ribba nedåt. Nya serviceboenden Regionförvaltningsverket har efter ett klagomål av Karisbon Bo Holmberg sagt att Ekåsen och Mjölbolsta inte duger som vårdanstalter. Lovisa vill sköta hemvården själv. Hemvården i Lovisa förnyas.

Lovisa vill sköta hemvården själv

Staden vill själv ta hand om den andel som nu köps av det privata vårdföretaget Esperi. Samtidigt behövs de små privata hemvårdsföretagarna allt mer. - Jag visste inte då jag började år 2005 att jag skulle få sådan här respons, säger företagare Marita Wikman med golvmoppen i handen. Nu, åtta år senare, har Wikman fullt upp med sitt företag som erbjuder privat hemvård. Åldringsvården: Borta bra eller hemma ändå bäst? I fjol spräcktes enmiljonsgränsen bland 65 år fyllda - finländarna som är äldre blir fler.

Åldringsvården: Borta bra eller hemma ändå bäst?

Deras hälsa är i genomsnitt bättre, men det stora antalet i sig skapar tryck inom social- och hälsovården. Samtidigt har Finland nått den högsta försörjningskvoten sedan mitten av 1960-talet. Det vill säga per 100 arbetsföra finländare finns det 54 unga och gamla som behöver vård. Pyttisbor kan låna ”Må-bra låda” En ny service erbjuds åt Pyttisborna.

Pyttisbor kan låna ”Må-bra låda”

Från och med nästa vecka kan de låna en “må bra låda” från biblioteket. - Vi vill göra det lättare för de äldre att bo hemma och aktivera dem så de mår bättre säger Anna-Leena Kailio, som är projektchef för hemvården. Lådan innehåller bl.a en blodtrycksmätare, en telefon, med inbyggd gps, som man kan trycka på då man behöver hjälp, en apparat som signalerar ifall spisplattan glömts på, en annan apparat som berättar om sömnkurvan och en pekplatta med vilken man kan kontakta sina anhöriga via t.ex. videosamtal. Försöket med att erbjuda hemvård på distans fortsätter i Åboland. Försöket med att sköta en del av hemvården i Pargas och på Kimitoön på distans fortsätter trots av projektet tar slut i augusti.

Försöket med att erbjuda hemvård på distans fortsätter i Åboland

Sedan 2011 har man skött en del av hemvårdens hembesök i kommunerna virtuellt, med hjälp av en slags webbtelefon utrustad med kamera. Åtta klienter som bor ensamma ute på öar och som annars skulle ha svårt att vara i kontakt med hemvården, har på det här sättet varje dag varit i ögonkontakt med sin hemvårdare och fått svar på sina frågor. VIRTU-kanalen, som projektet heter, har gett klienterna en möjlighet att vara i kontakt med varandra och ta del av program som erbjuds till exempel på det närmaste äldreboendet. Åldringar skyfflas från vårdplats till annan – också i din kommun? Betydligt färre vårdplatser inom äldreomsorgen, men ingen motsvarande ökning i hemvården.

Åldringar skyfflas från vårdplats till annan – också i din kommun?

Yles webbkarta visar hur kommunerna flyttar åldringar från en vårdplats till en annan. Största delen, eller minst 91 procent, av alla över 75-åringar borde kunna bo hemma med hjälp av olika stödtjänster. Så här lyder Social- och hälsovårdsministeriets officiella målsättning. Endast ett fåtal kommuner har lyckats öka andelen åldringar som bor hemma. Raseborg minskar personalstyrkan utan uppsägningar.

Under det här året och nästa år sparar Raseborg 61,5 årsverken - men ingen kommer att sägas upp. Flest årsverken försvinner från äldrevården; specifikt närvårdarna i samband med att anstaltplatser dras in. Från grundtryggheten försvinner sammanlagt 33,9 årsverken. Äldreomsorgens anstaltplatser ska krympa med 28 nästa år. Det betyder att 21 närvårdare inte mer ska jobba på Mjölbolstas avdelning 2A och bäddavdelningen. Exempelvis 2A har varit en avdelning med 25 platser där klienter befunnit sig i väntan på en mer permanent plats.

När anstaltsvård är enda alternativet. Många kommuner satsar allt mer på olika former av vård i hemmet. De allra flesta vill bo hemma så länge som möjligt men hemvård kan också vara otroligt påfrestande för både anhöriga och äldre. Åsa Streng är närvårdare på en avdelning för äldre personer med olika minnessjukdomar på Volshemmet i Kyrkslätt. Tummen upp för Kimitoöns äldreomsorg. Kimitoöns äldreomsorg får beröm av kunderna. Det visar två färska kundundersökningar som Kimitoöns kommun låtit utföra. Kommunen har också tidigare undersökt vad seniorerna vid åldringshemmen samt kommunens serviceboenden tycker om vården och personalen men i år har också hemvårdens klienter fått tycka till. Programmets tid på nätet har utgått På en skala från ett till fem ger båda kundgrupperna cirka fyra för vård samt personalens bemötande.

Det som enligt äldreomsorgschef Eva Manelius sticker ut gällande hemvårdens resultat är maten. 700 000 saknas i äldreomsorgens budget. Programmets tid på nätet har utgått Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola. Pargas stads nya social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola Bild: YLE/Nina Bergman erja wiili-peltola Äldreomsorgen i Pargas ser ut att överskrida budgeten med 700 000 euro.

Ingå borde konkurrensutsätta vårdhemmen. Servicesedlarna får en större roll i Åbo. Åbo stad utökar användningen av servicesedlar under de närmaste åren. Tanken är att stadens invånare ska ha större frihet att välja vem man köper tjänster av. Frågan diskuterades på ett möte mellan kommuner och serviceproducenter i Åbo tidigare på torsdagen. - Nya verksamhetsformer behövs för att möta det ökade behovet av tjänster, säger projektchef Taina Kaila vid Åbo stad.

Servicesedlar innebär att staden inte behöver erbjuda lika mycket tjänster när privatpersoner i behov av vård tack vare sedeln kan vända sig till den privata marknaden. Sedlar kan för tillfället användas inom hemvården, dagvården och för att betala för serviceboende i Åbo. . - Visst behövs kommunens egen service också i fortsättningen, servicesedeln ska fungera som ett stöd, säger Kaila. Anhöriga blir allt viktigare i hemvården. Hem- och anstaltvården i Vasa kostar fortfarande mer än budgeterat, och stadens tjänstemän vill gärna komma upp till den nationella målsättningen som säger att över 90 procent av dem över 75 år gamla ska bo hemma. Målsättningen borde man nå 2017. - Mina föräldrar som är över 90 år gamla bor hemma i Vasa och min mamma sköter pappan dygnet runt. "Glöm inte bort individen" Det kan vara en tung börda att ta hand om sina föräldrar. Speciellt när de blir gamla och sjuka.

Det finns anhöriga som föredrar att ta hand om vården själva, medan andra efterlyser en mera skräddarsydd hemvård som passar individens behov. Oftast är det döttrarna som drar det tyngsta lasset. Ulla-Maj Salin, som i 14 år var föreståndare för ett privat serviceboende i Vasa, säger att det rent traditionellt är döttrarna som tar ansvaret över föräldrarnas vård.

Vem ska ta hand om hemmaboende åldringar? Raseborg ska upp ur träsket. Raseborgs stad budgeterar ett överskott på en och en halv miljon euro för nästa år. Samtidigt ökar lånebördan med över sju miljoner. Esbobo, hurdant vårdboende vill du ha? Äldreomsorg mer än blöjbyte. Också Kimitoön är beredd att hjälpa. Obs debatt: Hur vill du vårdas på din ålders höst? Vasa stad satsar på rehabilitering av äldre. Inga nya investeringar i Hangö. Hemvårdarna för trötta för att rädda äldreomsorgen. Mera öppen vård och mindre institutionsvård av äldre - det ska spara 300 miljoner euro. Social upphandling beaktar inte människan. Människors rätt till sina sociala sammanhang och kommunal upphandling verkar närmast omöjliga att kombinera. Vägen är lång innan kommuners upphandling av socialtjänster tar i beaktande människan. De grova exemplen är många där till exempel gamla och dementa tvingas flytta på grund av upphandling.

"Se hela människan i äldrevården" - Vår viktigaste uppgift är att synliggöra det som är viktigt för den enskilda personen i äldrevården. Centralisering av vården på svenska föreslås. TS: Samma hemvårdsavgifter i alla kommuner. ”Man kan dö av ensamhet” Hemvården oersättlig för skärgårdsbor. Ingen institutionsvård i Ingå. Väktare ser till åldringar på natten.

Kronoby enda kommunen som saknar nattpatrull. Pargas prioriterar hemmet framom bädden. Äldre i Hangö får hemvård. Många åldringar vårdas på institution - Nykarleby i topp. Äldreomsorgsdirektör: Regeringens mål är bara bullshit. Många äldre drömmer om att komma ut. Äldreomsorgen i Pargas behöver mer pengar. Minskning av köptjänster inom den svenska hemvården föreslås. "Alla mår inte bäst av att bo hemma" Planer för nytt äldreboende i Karis. Borgå stad har sparat pengar inom äldrevården. Ta tag i det lilla problemet. Hangö satsar på förebyggande vård. Von Smitten: Erfarna läkare behövs på hvc-bädden i Raseborg. Åldringar inne hela vintern. Borgå vill stänga Ernestas servicehem. Hemsjukhus startar i Borgå. Åtgärdsprogram väckte inte känslor. "Äldre helsingforsare förstår inte att kräva svensk hemvård" Sjukhuset kommer hem till dig. Hemvårdarna slipper mattransporter i Kristinestad.

Tufft för äldrevårdare i Vasa. Hangö hoppas banta ner vården. Äldre i Lojo ska äta grädde och smör. Vården i Raseborg kan spara på anstaltplatser. Grundtryggheten: Ska de äldre betala notan för kosthållsreformen? Esbo slog fast: Personalmängden får inte öka under 2015. Allt fler äldre är i för dåligt skick för volontärhjälpen.

Dagcenter för seniorer viktig service. Närpes utvecklar äldreomsorgen. Svårt att övervaka hemvårdare. Vem övervakar äldreomsorgen? Pro Nagu vill bygga lägenheter för äldre. Hemmet i Åbo satsar på ny dagverksamhet för äldre. Hemma är inte alltid bäst. Vårdpersonal i Helsingfors ska minska med 200. Hemvården blev blombud. "Fråga de äldre hur de vill bo" Nya vårdtjänster sparas in i Närpes. Närvårdare kritiska till hemvården. Kimitoön får hemvård på natten. Hemvården i Sibbo tar smarttelefonen till hjälp. Hemvården i Lovisa tar steget in i modern tid. Flyttrumba ger upphov till ny intervallvård i Karis.

Valvira: kommunerna borde satsa mer på hemvården. Hemvårdens avgifter ska bli rättvisa och jämlika i Raseborg. "Äldrevården får oförtjänt kritik" ”Hemmet som ideal har vuxit sig för starkt” Debora vill jobba med vård i hemmet i Hangö. Ny undersökning: Äldre nöjda med sina liv - få ensamma. Priset för hemvården tidsbaserat i Raseborg. Förebyggande äldrevård lönar sig i längden. Hemvården vill sköta klienter istället för att köra mat. ”Det måste finnas tid för en kopp kaffe” ”Hemmet ska inte bli ett fängelse” Åboläkare: "Oetiskt att dementa bor hemma" Undersökning: brister inom äldreomsorgen på Kimitoön. Kimitoöns äldreomsorgschef tillbakavisar kritiken. Hur fungerar äldrevården i din kommun? Ny vårdlag för äldre oroar. Är hemvård via webbkamera framtidens melodi?

Är hemvård via webbkamera framtidens melodi? Nu ska Posten duka bordet och ta ut soporna. Hemvårdare öppnar dörren med mobilen. Savon Sanomat: Posten satsar på hemservice.