background preloader

Äldrevård

Facebook Twitter

Äldrevården i Raseborg prickas. Äldrevården i Raseborg har en hel del bristfälligheter anser Regionförvaltningsverket i södra Finland som prickar staden.

Äldrevården i Raseborg prickas

Staden får bland annat en anmärkning för att man gett service åt invånarna på olika grunder - något som står i strid med grundlagen. I bakgrunden finns en utdragen tvist mellan staden och Arto Tuominen, som tagit strid för sina föräldrars vård. Svenska Yles nyheter har tidigare berättat om Arto Tuominen och turerna kring vården av hans gamla föräldrar. Det hela började 2011, då hans mamma togs in på Mjölbolsta sjukhus, trots att hon enligt sonen hade klarat sig hemma. Enligt Tuominen har hälsovårdsmyndigheterna och -personalen begått en mängd fel i så gott som alla skeden av vården. Regionförvaltningsverket slår nu fast att staden bland annat har brutit mot principen om likabehandling och principen om diskrimineringsförbud, då man inte erbjudit möjlighet till nattpatrull åt de åldringar som bor på Pojo kommuns tidigare område.

Seniorrådgivning nu också i Kimitoön. Vid sidan om barnrådgivning, mödrarådgivning, vaccinationsrådgivning och annan rådgivning riktad till specifika invånargrupper erbjuder kommunerna nu också rådgivning riktad till personer över 63 år.

Seniorrådgivning nu också i Kimitoön

Redaktör: Monica Forssell. Programmets tid på nätet har utgått Den så kallade seniorrådgivningen finns omnämnd i den nya äldreomsorgslag som trädde i kraft i juli 2013 och är en form av rådgivning som alla kommuner i någon form måste erbjuda. I Kimitoön öppnade seniorrådgivningen i februari och som rådgivare fungerar sjukskötare Gerd Hakalax. Hon finns på plats i ämbetshuset i Dalsbruk (flygeln mittemot apoteket) varje onsdag. Onsdagar kl 8-9 telefonrådgivning, kl 10-12 besök utan tidsbeställning, kl 13-15 förhandsbokade besök. Hakalax ser fram emot att så småningom komma igång på allvar med rådgivningen. . - Alla seniorer kan vara med om att utforma verksamheten! Raseborg möblerar om i äldrevården. Programmets tid på nätet har utgått Raseborgs stad gör ändringar bland annat inom äldrevården för att spara pengar och göra verksamheten mer effektiv.

Raseborg möblerar om i äldrevården

Det omtyckta och hemtrevliga serviceboendet för dementa, Hemmet i Ekenäs, flyttar till åldringshemmet Hagahemmet. Trots att Hemmet på Skillnadsgatan ser mer ut som ett hem än anstalten Hagahemmet, anser produktionschef Jeanette Pajunen att de äldre och personalen får det bättre på Hagahemmet. - Det är nog rimligare och rummen är mycket större och det är inte slitet alls på samma sätt. Hemmet olämpligt Pajunen säger att många tycker att Hemmet är litet och mysigt, men hon anser att Hemmets lokaliteter inte är lämpliga för dem som nuförtiden vårdas där. Om staden fortsatte att hyra lokaliteterna där Hemmet finns, skulle det krävas en hel del förändringsarbeten. Brister i övervakningen av äldreomsorgen. Äldre person i rullstol.

Brister i övervakningen av äldreomsorgen

Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund carl och carolina,rullstol,vasa,vård,åldring,åldringshem,äldre kvinna,äldreboende,äldreomsorg,äldrevård,österbotten Programmets tid på nätet har utgått Regionförvaltningen har inte tillräckligt med resurser för att övervaka hur äldreomsorgen sköts vid de olika servicehemmen i Egentliga Finland. Övervakningen av äldreomsorgen sköts av regionförvaltningsverket. Överinspektör Nina Siro-Södergård ansvarar för kontrollen av de privata servicehemmen och hennes kollega överinspektör Raila Flemming för de kommunala. . - Vi är två personer som har hand om äldreomsorgen och området vi bevakar är mycket stort.

Äldre ska få bättre vård. Äldrevården i Karleby är under lupp. Äldreomsorgen kräver ork. Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras. På måndagen träffades Regionförvaltningsverket och Vasa stad för att diskutera hur äldreomsorgen ska förbättras.

Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras

Överinspektör Aija Ström Bild: YLE/Sofi Nordmyr aija ström,regionförvaltningsverket,regionförvaltningsverket i västra och inre finland,ström,vasa,österbotten,överinspektör Vasas stadsdirektör Tomas Häyry Bild: YLE/Sofi Nordmyr häyry,stadsdirektör,stadsdirektör i vasa,tomas häyry,vasa,vasas stadsdirektör,österbotten Det var i januari som sju vårdhem i Vasa prickades av Regionförvaltningsverket i inre och västra Finland. För lång paus mellan kvällsmål och frukost, brister i brandsäkerheten och vårdare som inte har kunskaper i första hjälp. Det var några av orsakerna. Äldrevård på distans. Tänk dig att sitta på en ö långt ute i Skärgårdshavet och ändå kunna umgås med t.ex. en person i Västanfjärd eller på något helt annat ställe.

Äldrevård på distans

Nu handlar det inte bara om telefonsamtal utan om att kunna umgås så att man hela tiden ser varann. Ja, för dem som är bekanta med Skype och annan videokonferensteknik är det här en självklarhet, men att kunna använda samma system inom åldringsvården är nog något rätt nytt. Självklart kan all vård inte skötas med det här systemet, men i de fall där det kan ge äldre människor möjlighet att kunna bo i det egna hemmet är det definitivt ett fullgott alternativ.

Det hela handlar om att den äldre har den behövliga tekniken hemma och lär sig att sköta de knappar som behövs. Det fantastiska i den här formen av kontakt är att en vårdare kan hjälpa till med att t.ex. fördela olika piller i rätt fack i medicindosetter, höra sig för hur den äldre mår där hemma och om han eller hon har något speciellt på hjärtat. Oviss framtid för demenspatienter i Karleby. Åldringshemmet Ventus i Karleby ska stängas.

Oviss framtid för demenspatienter i Karleby

Det föreslår en arbetsgrupp och ärendet går nu till social- och hälsovårdsnämnden. På Ventus finns en svenskspråkig demensavdelning, Minnet. Om det blir en stängning vet ingen i dag vart de patienterna i såfall ska flyttas. På Ventus finns en svenskspråkig demensavdelning, Minnet, med sju patienter. Åldringshemmet Ventus öde avgörs i dag. Bild: Yle gamla,pension,pensionärer,åldringar,åldringshem,äldre,äldreboende På fredag möts en arbetsgrupp i Karleby för att diskutera om man ska stänga åldringshemmet i Ventus.

Åldringshemmet Ventus öde avgörs i dag

Regionförvaltningsverket kräver större utrymmen och handikapp WC. Chefen för äldrevården i Karleby Maija Juola säger att en renovering av Ventus inte är lönsam eftersom resultat blir bara 20 rum i en opraktisk byggnad. I dag hyser åldringshemmet 39 klienter. Vården har däremot fungerat bra. "Stora brister i svensk service för äldre" Imorgon ska man behandla en motion om svensk service för äldre på social-och hälsovårdsnämndens möte i Helsingfors.

"Stora brister i svensk service för äldre"

Alla håller inte med om tjänstemännens svar att den svenska servicen fungerar bra. Gunvor Brettschneider, medlem i social-och hälsovårdsnämnden, säger att det som bekymrar henne mest är hemservicen på svenska. - Det är väldigt svårt att få uppgifter på hur många som får service på svenska, det kommer att behandlas imorgon, berättar Brettschneider. Tjänstemän: Inga problem med vård på svenska i Helsingfors. Tillgången till äldrevård på svenska i Helsingfors är god.

Tjänstemän: Inga problem med vård på svenska i Helsingfors

Det menar stadens tjänstemän i sitt svar till de 17 fullmäktigeledamöter som i en motion uttrycker sin oro för tillgången på svenskspråkig äldrevård. Motionen behandlas på tisdag i social- och hälsovårdsnämnden. Staden skriver i sitt svar att social- och hälsovårdsverket vid årsskiftet anställde två svenskspråkiga till social- och hälsovårdens rådgivning. Däremot ser man ingen orsak att grunda en särskild telefontjänst för svenskspråkiga. Sista svenskspråkiga äldreboendet i Karleby stängs. Inom kort försvinner Karleby stads sista helt svenska enhet inom äldrevården. Då demensavdelningen Minnet läggs ner återstår bara ett par privata boenden och så stadens tvåspråkiga Ventus äldreboende. Och på Ventus haltar servicen på svenska.

En majoritet av de anställda talar enbart finska. - Det finns de som försöker prata svenska, men det finns också de som inte ens kan säga tack eller varsågod på svenska. Min mamma är över hundra år och kan inte finska. Fler klagomål på social- och hälsovården. Antalet klagomål som gäller social- och hälsovården i Sydvästra Finland ökade ifjol. År 2012 avgjorde regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 369 klagomål och tillsynsärenden som gällde social- och hälsovård.

Samtidigt blev 295 nya klagomål och tillsynsärenden aktuella. 15 procent fler ärenden avgjordes är 2012 i jämförelse med år 2011. Inom socialvården gällde största delen av de avgjorda ärendena äldrevården (41 procent). Andra mest avgjordes ärenden angående barnskydd (21 procent) och tredje mest angående utkomststöd (13 procent). Hälften av äldrevårdsärendena gällde övervakningen. Inom hälso- och sjukvårdsfallen gällde största delen av ärendena primärvården (36 procent). Äldreboenden kan tvingas stänga. Privata äldreboenden i Österbotten kan tvingas stänga eftersom de inte fyller Regionförvaltningsverkets krav på anställda och utrymmen. Nu senast är det Svenska fruntimmersföreningen i Jakobstad r.f. som driver De Gamlas Hem som är illa ute. Regionförvaltningsverket kräver att föreningen ska utöka personalen med åtta personer. För att gå i land med kravet har föreningen begärt att social- och hälsovårdverket köper ytterligare 14 medeltunga vårdplatser.

Men i nämnden blev det nej. Det saknas pengar. Alternativet är att sänka vårdnivån till senior- och serviceboende. Karleby säkrar äldrevården på svenska. Karleby stad ändrar sig och lovar nu att de svenska åldringarna som flyttas från Ventus till Furuåsen får en egen enhet. Avdelning 3 blir tvåspråkig och personal som kan svenska ska finnas på plats hela tiden. SFP:s Katja Liimatta-Åström i social- och hälsovårdsnämnden är glad över beslutet. Programmets tid på nätet har utgått - Det är viktigt att Karleby stad har kvar svenskpråkig service i egen regi, säger chefen för äldreomsorgen Maija Juola. Äldre skall bo i familjer i Karleby. En ny form av äldreomsorg kommer till Karlebyregionen. Det handlar om att äldre ska få bo hemma hos privatpersoner på landet i stället för på någon anstalt i staden.

Åtta familjer har anmält intresse för att ta emot äldre personer för längre eller kortare tid. - Det behövs nya former av service, och det här är ett sätt att till exempel ordna avlastning för de som vårdar någon närstående, säger Satu Sundell på Karleby social- och hälsovårdsinstitut. Institutet ska ge en kort utbildning åt familjerna som vill ta emot åldringar. Idén med familjevård för äldre har spridit sig från södra och mellersta Finland. En familj kan ta emot till och med fyra äldre personer utan att någon familjemedlem behöver ha vårdutbildning. Äldrevården i Jakobstadsregionen ses över. Familjevårdsby byggs i S:t Karins. Vikariepool ska förbättra äldrevården. Vanligt att dementa slår och sparkar vårdare. De som jobbar inom social- och hälsovården i Esbo upplever allt oftare våld på jobbet. Det visar resultatet av arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun 10.

Från 2010 till 2012 ökade andelen som upplevt sparkar och slag och andelen som fått saker kastade på sig. Marjo Laurikainen jobbar vid äldreboendet Aurorahemmet i Esbo och hon vet hur våldet ser ut. - Det vanligaste är att den äldre skriker fula saker åt en, men det är heller inte ovanligt att den spottar, sparkar eller river. Eftersnacks programarkiv. Här hittar ni alla gamla sändningar av Eftersnack, ända tillbaka till första april-sändningen år 2011. Lyssna på senaste Eftersnack på Arenan eller skriv till oss på eftersnack@yle.fi. 07.06.2013 Sidekick: Riko Eklundh. Äldre flyttas då staden byter vårdföretag. Livsglädje inom äldrevården. Musik, konst, djur och pyssel i trädgården. Sådant behövs också inom äldreomsorgen! Oro för hur personalen mår i Pargas. Meningslöst på åldringshem.

För att vardagen på åldringshem ska upplevas som meningsfull av de äldre, behövs det mer än bara underhållning och program. Det säger hälsovårdare Katarina Lindroos. Demensfallen har minskat. Åldringsvården: Borta bra eller hemma ändå bäst? I fjol spräcktes enmiljonsgränsen bland 65 år fyllda - finländarna som är äldre blir fler. Lappträsk äldreomsorg till Lovisa? Carema byter namn till Vardaga. Äldrevårdsplatser kan minska i snabb takt. Facket: Patientsäkerheten får inte äventyras. Patientsäkerheten måste garanteras och den goda undervisningen som har byggts upp i Raseborg får inte äventyras. Det betonar stadens huvudförtroendemän inför de stundande samarbetsförhandlingarna. Patientsäkerheten måste garanteras och den goda undervisningen som har byggts upp i Raseborg får inte äventyras. Det betonar stadens huvudförtroendemän inför de stundande samarbetsförhandlingarna.

Äldre tvingas flytta från glesbygden. 700 000 saknas i äldreomsorgens budget. Långvård lockar inte finlandssvensk personal. ”Det var första gången jag var med om när en människa dog” Är en sprakande brasa farlig för äldre? Lyxboende för äldre kan vara billigare. Karleby stadsstyrelse vill säga sitt om äldrevården. De arrangerar äldrevård på svenska i Åbo. Förebyggande äldreservice pop i Åbo. Sibbo skolar hjälpande händer. Servicesedlarna får en större roll i Åbo. ”Upphandlingar och människor passar inte ihop” Demensavdelningar får inte flytta före domslut. Pojo kan få fler servicebostäder. Jakobstad sparar över 2 miljoner i vården. "Upphandla aldrig människor!" Vem ska ta hand om hemmaboende åldringar? Katainen: Nedskärningarna fortsätter.

Äldrevårdens kvalité varierar stort mellan kommuner. ”Man kan dö av ensamhet” Äldreomsorgsdirektör: Regeringens mål är bara bullshit. Anhöriga, kräv mer av åldringsvården! Felmedicinering hade kunnat leda till döden. "Se hela människan i äldrevården" Kyllikki 100 år tvingas flytta efter upphandling. Social upphandling beaktar inte människan. Många åldringar vårdas på institution - Nykarleby i topp. Sibbo har minskat antalet äldre på anstalt. Äldreomsorgsdirektör: Regeringens mål är bara bullshit.

Anhöriga, kräv mer av åldringsvården! "Närvårdarna väljer inte äldreomsorgen" Lika villkor för anhörigvårdare välkomnas. Folkhälsan tvingas stänga demensavdelningar i Ekenäs. Debatten om äldrevården: Uppoffring eller girighet? "Alla mår inte bäst av att bo hemma" Undernärda äldre undersöks i Karleby. Ta tag i det lilla problemet. Hangö satsar på förebyggande vård. Vårdreformen väcker oro för äldrevården. Karleby fick rätt i fråga om äldreboenden. Korsholms närsjukhus inriktar sig på individuell vård. Rehabiliterande vård får äldre på fötter. Borgå vill stänga Ernestas servicehem. "Hur de äldre mår är hela stadens sak"

Flera vill bygga vårdhem i Kristinestad. Demensvård i egen regi i Kristinestad. "Visst känner jag doften av rosor" Äldrevården i Lojo får bra betyg. Seniorhuset Sofie väntar på invånare. Lovisa och Borgå sätter mindre pengar på anhörigvård. Åbo stad investerar i åldringsvården. Geritrim ingår avtal med Kristina Medi. Vasa stad lyckades åtgärda brister i äldrevården. Kristinestad behöver vårdplatser.

Många ensamma seniorer i Helsingfors. Haglund fortsätter kritisera vårduppgörelsen. Kraft podcast. Hangö stad borde ta över Källans vårdhem. Pekka Poutanen: Seniorer ska få aktiviteter. "Ställ inte unga och gamla mot varandra" Det mentala avståndet till skärgården oroar. "Gör personalen skyldig att anmäla misskötsel inom vården" Vörå satsar på de yngsta och de äldre. Grundtryggheten: Ska de äldre betala notan för kosthållsreformen? Susanne Sjöberg pratar ut om äldrevården i Vasa. Alla sparar lite i Sjundeå. Närpes utvecklar äldreomsorgen.