background preloader

Äldreomsorg+ Äldre + Hemvård

Facebook Twitter

Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras. På måndagen träffades Regionförvaltningsverket och Vasa stad för att diskutera hur äldreomsorgen ska förbättras.

Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras

Överinspektör Aija Ström Bild: YLE/Sofi Nordmyr aija ström,regionförvaltningsverket,regionförvaltningsverket i västra och inre finland,ström,vasa,österbotten,överinspektör Vasas stadsdirektör Tomas Häyry Bild: YLE/Sofi Nordmyr häyry,stadsdirektör,stadsdirektör i vasa,tomas häyry,vasa,vasas stadsdirektör,österbotten. "Stora brister i svensk service för äldre" Imorgon ska man behandla en motion om svensk service för äldre på social-och hälsovårdsnämndens möte i Helsingfors.

"Stora brister i svensk service för äldre"

Alla håller inte med om tjänstemännens svar att den svenska servicen fungerar bra. Gunvor Brettschneider, medlem i social-och hälsovårdsnämnden, säger att det som bekymrar henne mest är hemservicen på svenska. - Det är väldigt svårt att få uppgifter på hur många som får service på svenska, det kommer att behandlas imorgon, berättar Brettschneider. Bra i teorin Just nu är budskapet från stadens sida att situationen är bra, men det håller Brettschneider inte med om. Äldre skall bo i familjer i Karleby. En ny form av äldreomsorg kommer till Karlebyregionen.

Äldre skall bo i familjer i Karleby

Det handlar om att äldre ska få bo hemma hos privatpersoner på landet i stället för på någon anstalt i staden. Åtta familjer har anmält intresse för att ta emot äldre personer för längre eller kortare tid. - Det behövs nya former av service, och det här är ett sätt att till exempel ordna avlastning för de som vårdar någon närstående, säger Satu Sundell på Karleby social- och hälsovårdsinstitut. Institutet ska ge en kort utbildning åt familjerna som vill ta emot åldringar. Idén med familjevård för äldre har spridit sig från södra och mellersta Finland. En familj kan ta emot till och med fyra äldre personer utan att någon familjemedlem behöver ha vårdutbildning. Äldrevård på distans. Tänk dig att sitta på en ö långt ute i Skärgårdshavet och ändå kunna umgås med t.ex. en person i Västanfjärd eller på något helt annat ställe.

Äldrevård på distans

Nu handlar det inte bara om telefonsamtal utan om att kunna umgås så att man hela tiden ser varann. Ja, för dem som är bekanta med Skype och annan videokonferensteknik är det här en självklarhet, men att kunna använda samma system inom åldringsvården är nog något rätt nytt. Självklart kan all vård inte skötas med det här systemet, men i de fall där det kan ge äldre människor möjlighet att kunna bo i det egna hemmet är det definitivt ett fullgott alternativ.

Det hela handlar om att den äldre har den behövliga tekniken hemma och lär sig att sköta de knappar som behövs. Det fantastiska i den här formen av kontakt är att en vårdare kan hjälpa till med att t.ex. fördela olika piller i rätt fack i medicindosetter, höra sig för hur den äldre mår där hemma och om han eller hon har något speciellt på hjärtat. Alla får inte svenskspråkig hemvård i Helsingfors. Försöket med att erbjuda hemvård på distans fortsätter i Åboland. Försöket med att sköta en del av hemvården i Pargas och på Kimitoön på distans fortsätter trots av projektet tar slut i augusti.

Försöket med att erbjuda hemvård på distans fortsätter i Åboland

Sedan 2011 har man skött en del av hemvårdens hembesök i kommunerna virtuellt, med hjälp av en slags webbtelefon utrustad med kamera. Åtta klienter som bor ensamma ute på öar och som annars skulle ha svårt att vara i kontakt med hemvården, har på det här sättet varje dag varit i ögonkontakt med sin hemvårdare och fått svar på sina frågor. VIRTU-kanalen, som projektet heter, har gett klienterna en möjlighet att vara i kontakt med varandra och ta del av program som erbjuds till exempel på det närmaste äldreboendet. I augusti tar EU-projektet slut men arbetet med att utveckla tjänsten fortsätter i Pargas, Nådendal och Kimitoön.

Projektet startade under namnet MÅ bra TV för några år sedan, där yrkeshögskolan Novias studerande utvecklade olika hälsofrämjande aktiviteter för de äldre som de kunde ta del av via den bredbandsuppkopplade kameran och telefonen. Åldringsvården: Borta bra eller hemma ändå bäst? I fjol spräcktes enmiljonsgränsen bland 65 år fyllda - finländarna som är äldre blir fler.

Åldringsvården: Borta bra eller hemma ändå bäst?

Deras hälsa är i genomsnitt bättre, men det stora antalet i sig skapar tryck inom social- och hälsovården. Samtidigt har Finland nått den högsta försörjningskvoten sedan mitten av 1960-talet. Det vill säga per 100 arbetsföra finländare finns det 54 unga och gamla som behöver vård. - Helst vill jag vara hemma, säger två nittioåringar i Kyrkslätt i västra Nyland.

Ingå borde konkurrensutsätta vårdhemmen. 700 000 saknas i äldreomsorgens budget. Programmets tid på nätet har utgått Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola.

700 000 saknas i äldreomsorgens budget

Pargas stads nya social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola Bild: YLE/Nina Bergman erja wiili-peltola Äldreomsorgen i Pargas ser ut att överskrida budgeten med 700 000 euro. Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola hoppas lösa problemen genom att flytta över pengar från hälsovården. Enligt den senaste ekonomiska prognosen från social- och hälsovårdsavdelningen finns det en risk att äldreomsorgen överskrider budgeten med 700 000 euro. - Det är en stor utmaning, säger social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola. Tummen upp för Kimitoöns äldreomsorg. Kimitoöns äldreomsorg får beröm av kunderna.

Tummen upp för Kimitoöns äldreomsorg

Det visar två färska kundundersökningar som Kimitoöns kommun låtit utföra. Kommunen har också tidigare undersökt vad seniorerna vid åldringshemmen samt kommunens serviceboenden tycker om vården och personalen men i år har också hemvårdens klienter fått tycka till. Programmets tid på nätet har utgått På en skala från ett till fem ger båda kundgrupperna cirka fyra för vård samt personalens bemötande. Det som enligt äldreomsorgschef Eva Manelius sticker ut gällande hemvårdens resultat är maten. Raseborg minskar personalstyrkan utan uppsägningar. Under det här året och nästa år sparar Raseborg 61,5 årsverken - men ingen kommer att sägas upp.

Raseborg minskar personalstyrkan utan uppsägningar

Flest årsverken försvinner från äldrevården; specifikt närvårdarna i samband med att anstaltplatser dras in. Från grundtryggheten försvinner sammanlagt 33,9 årsverken. Äldreomsorgens anstaltplatser ska krympa med 28 nästa år. Det betyder att 21 närvårdare inte mer ska jobba på Mjölbolstas avdelning 2A och bäddavdelningen. Mer butikspromenader och mindre hemvård. Vappu Taipale, ordförande för medborgarrörelsen Med Ålderns Rätt är förvånad över att Finland placerar sig på femtonde plats i den internationella jämförelsen Global Age Watch Index.

Mer butikspromenader och mindre hemvård

Hon säger att krigets inverkan ännu sätter sina spår på våra äldre. - Gamla människor har överlevt fattigdomen och den perioden då man inte hade möjligheter att gå i skola. Deras hälsosituation har också påverkats mycket av det här, säger Taipale. Vappu Taipale är ordförande för medborgarrörelsen Med Ålderns Rätt. Hemvården i Raseborg ska ge mobil rapport. Hemvården i Raseborg ska effektiveras. Personalens arbetsrutiner ses över och mobildokumentation tas i bruk. Anhöriga blir allt viktigare i hemvården.

Hem- och anstaltvården i Vasa kostar fortfarande mer än budgeterat, och stadens tjänstemän vill gärna komma upp till den nationella målsättningen som säger att över 90 procent av dem över 75 år gamla ska bo hemma. Målsättningen borde man nå 2017. - Mina föräldrar som är över 90 år gamla bor hemma i Vasa och min mamma sköter pappan dygnet runt. Äldreomsorg mer än blöjbyte. Jobbet med åldringar på hemvården i Kyrkslätt visade sig vara mångfalt roligare och mer lärorikt än Pamela Manninen någonsin hade vågat föreställa sig. Efter att förgäves ha sökt efter sommarjobb som tonåring, tog hon mod till sig och kontaktade hemvården – där fick hon jobb direkt.

Ett beslut hon inte har ångrat trots en del utmaningar i början. - Jag trodde att jag skulle gå ut med åldringarna och läsa för dem men jag fick genast mera ansvar. Men det var bara en positiv sak att det inte var så enkelt som jag hade trott, säger Manninen. Morgontvätt, matlagning, städning och blöjbyte är några av de uppgifter Pamela tar i tu med då hon besöker sina klienter.

Esbobo, hurdant vårdboende vill du ha? Vem ska ta hand om hemmaboende åldringar? I strukturpaketet från i fredags vill regeringen minska ytterligare på långvården för äldre och istället satsa mer på öppenvård och hemservice. Många äldre vill bo på anstalt men har fått nej av kommunen. Samtidigt är det på många håll svårt att ordna service för dem som vill bo hemma. - Det väcker en liten rädsla.

Man frågar sig om personalen ska räcka till när det råder personalbrist redan nu. Katainen: Nedskärningarna fortsätter. Regeringen kommer att fortsätta göra fler och svårare nedskärningar, sade statsminister Jyrki Katainen(Saml) i A-studio i går kväll. Regeringen har nyligen höjt skatter och skurit ner för cirka fem miljarder euro, men det räcker inte.

Katainen ville inte precisera vilka nedskärningar som genomförs eller vilka skatter som höjs, det diskuteras i vår. Högre pensionsålder Regeringen kunde enas kring det så kallade strukturreformpaketet i fredags. Katainen säger att paketet drar ned på kommunernas utgifter så att de har råd att producera grundtjänsterna för sina invånare. Det är också sannolikt att pensionsåldern höjs år 2017. Hemvårdarna för trötta för att rädda äldreomsorgen. Mera öppen vård och mindre institutionsvård av äldre - det ska spara 300 miljoner euro. När skärmen blir det sista du ser. "Se hela människan i äldrevården" - Vår viktigaste uppgift är att synliggöra det som är viktigt för den enskilda personen i äldrevården. Social upphandling beaktar inte människan. Människors rätt till sina sociala sammanhang och kommunal upphandling verkar närmast omöjliga att kombinera.

Vägen är lång innan kommuners upphandling av socialtjänster tar i beaktande människan. De grova exemplen är många där till exempel gamla och dementa tvingas flytta på grund av upphandling. Äldreomsorgsdirektör: Regeringens mål är bara bullshit. Det är dumt att be kommunerna minska antalet anstaltplatser inom äldrevården, det vore bättre att gå direkt åt problemet - snabba upp akutvården och förbättra rehabiliteringen. Många åldringar vårdas på institution - Nykarleby i topp. Äldre i Hangö får hemvård. En sjundedel av de Hangöbor som fyllt 75 år får regelbunden hemvård. Pargas prioriterar hemmet framom bädden. Kronoby enda kommunen som saknar nattpatrull.

Kronoby är den enda kommun i svenska Österbotten som helt saknar nattpatruller. Ingen institutionsvård i Ingå. Hemvården oersättlig för skärgårdsbor. Minskning av köptjänster inom den svenska hemvården föreslås. Åldringar inne hela vintern. "Närdemokratin försvinner i stora vårdområden" Borgå stad har sparat pengar inom äldrevården. Personalen inom äldreomsorgen mår bättre. Äldreomsorg dyrare i egen regi. "Alla behöver en vän"

Rehabiliterande vård får äldre på fötter. Vasa stad lyckades åtgärda brister i äldrevården. Borgå satsar på fysioterapi för äldre. "Äldre helsingforsare förstår inte att kräva svensk hemvård" Kommunerna på krigsstigen mot vårdreformen. Hangö hoppas banta ner vården. Tufft för äldrevårdare i Vasa. Vem övervakar äldreomsorgen? Närpes utvecklar äldreomsorgen. Dagcenter för seniorer viktig service. Borgå stad friar till närvårdare och sjukskötare. "Fråga de äldre hur de vill bo" Vårdpersonal i Helsingfors ska minska med 200. Hemvården blev blombud. ”Sätt beslutsfattarna i 15 liters blöjor” Hemmet i Åbo satsar på ny dagverksamhet för äldre. Hemma är inte alltid bäst. Pro Nagu vill bygga lägenheter för äldre. Hemvården i Lovisa tar steget in i modern tid. Kimitoön får hemvård på natten. Nya vårdtjänster sparas in i Närpes.

"Äldrevården får oförtjänt kritik" Flyttrumba ger upphov till ny intervallvård i Karis. "Äldrevården får oförtjänt kritik" Förebyggande äldrevård lönar sig i längden. Kimitoöns seniorplan fick grönt ljus. Priset för hemvården tidsbaserat i Raseborg. Hur fungerar äldrevården i din kommun? Undersökning: brister inom äldreomsorgen på Kimitoön. Östnylänningarna blir allt äldre. Åboläkare: "Oetiskt att dementa bor hemma" ”Hemmet ska inte bli ett fängelse” ”Det måste finnas tid för en kopp kaffe” Så vad tyckte jag om hemvården?

Uppskattad hemvård på Kimitoön. Hemvårdare öppnar dörren med mobilen. Är hemvård via webbkamera framtidens melodi? Ny vårdlag för äldre oroar. Emina Arnautovic: Varför finns inte mormor i kärnfamiljen? Äldreomsorgen: Det offentliga och privata bör gå hand i hand. "Pengarna eller de anställda tar slut"

En solskenshistoria – om än kort. Furubostiftelsen säljer lägenheter. Äldre i Helsingfors får oftare hemvård. Äldre i hemvården svälter. "Konkreta satsningar på hemvården behövs" 92-åriga Göta vill steka fisken själv. Både ja och nej till center för äldre i Sydösterbotten. Servicesedel åt äldre i Jakobstadsregionen. Nytt vårdteam sänker kostnader i Hangö. Lovisa satsar på hemsjukvård och serviceboende. Hur kan man spara när de äldre bara blir fler?

Konsultens råd till pensionärer - Sälj huset och köp en lägenhet nära service. Äldre i Lovisa bor hemma allt längre. Äldre i Hangö ska få bättre muskler och balans. Österbotten ropar efter närvårdare. Korsholm vill kunna ta hem klinikfärdiga patienter snabbare. Utan insatser kan den gamla dö. Gott betyg för äldreboenden i Jakobstadsregionen. Får du bra hemvård? Äldre vill ha mera sällskap men känner sig trygga. På Kimitoön har personalen tid. Klienterna är nöjda med äldreomsorgen på Kimitoön. Lovisa satsar på hemvård och stänger sjukhusavdelningar.