background preloader

Ålderdom

Facebook Twitter

Työmäärä vanhusten kotihoidossa lisääntyy - lakisääteisissä palvelusuunnitelmissa puutteita. SuPerin Paavola: Katastrofaalinen hoitajatilanne monissa hoitolaitoksissa. Äldreomsorgen kräver ork. Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras. "Servicesedlar fungerar inte på svenska" Enligt Helsingforstjänstemännen har försöket med servicesedlar varit lyckat, och staden kunde börja ta i bruk sedlarna på allvar.

"Servicesedlar fungerar inte på svenska"

Hur ta hand om de äldre i Sibbo? De äldres välmående i Sibbo ska utvecklas under de näramste 3 åren. blankett för medicin Bild: Bild: Ludovic Di Orio/Goodshoot.com. gammal,mediciner,pension,vård,ålderdom,åldringar,åldringsvård Sibbo kommun förbereder som bäst det så kallade äldrepolitiska programmet fram till 2016 och hoppas på att så många kommuninvånare som möjligt skulle svara på enkäten.

Hur ta hand om de äldre i Sibbo?

Genom att svara på enkäten kan man påverka de äldre kommuninvånarnas framtid i Sibbo. Programmet kommer att innehålla riktlinjer för vad man vill uppnå genom att främja välmåendet hos de äldre, på vilket sätt detta ska ske och under vilken tidsperiod. Invånarenkäten genomförs under mars månad. Framtidens pensionär - den egna lyckans smed? I dag får man pensionera sej vid sextitre - och de gör de flesta.

Framtidens pensionär - den egna lyckans smed?

Dagens trettiplussare får i bästa fall vänta tills de blir 68. Finland har flera hundraåringar än någonsin. Dora på Lammholm. Vem vill leva ensam på en holme, utan fasta förbindelser, utan bekvämligheter?

Dora på Lammholm

Proud Age - Värdigt åldrande. I dag är det eftersträvansvärt att vara ung.

Proud Age - Värdigt åldrande

Är man inte längre ung skall man med olika trick och knep försöka hålla sig ung. Både till kropp och själ, klädsel, aktiviteter och vanor. Kvinnor bör skönhetsoperera sig och täcka rynkorna, och männen bör bygga upp sin kropp och äta potensbefrämjande piller. Knappast sista förslaget om vården. När du blir gammal. Jag hörde häromdagen om en plan.

När du blir gammal.

Dert var ett medelålders par som höll på att planera ett hus för sig och sina barn. Det var mina barn och dina barn och våra barn.. och många barn, och alla skulle få ett eget utrymme att trivas i. Men paret funderade inte bara på nuet utan också på framtiden. Huset skulle anpassas för rollatorer och trapphiss och någon gång sen i framtiden tänkte sig paret att kunna bjuda in goda vänner till ett eget äldreboende. Svenska.yle.fi. Här är brevet : Det finns två slags ensamhet; den ensamheten man själv söker och den som man utsätts för utan att själv önska det.

svenska.yle.fi

Det är den senare som jag har varit tvungen att brottas med i nästan halva mitt liv. Väktare ser till åldringar på natten. Både Lappträsk och Lovisa anlitar sedan hösten väktare för att rycka ut nattetid då åldringar slår larm med sin trygghetstelefon.

Väktare ser till åldringar på natten

Forskare: Föräldrar vill inte vara en börda. Anna Rotkirch, forskare vid Väestöliitto tillbakavisar tanken på att vi behöver en lag som kräver att vi tar hand om våra åldrande föräldrar. - Ingenting tyder på det och professor Urpo Kangas lyfte ju inte fram några bevis på att det skulle finns något större missförhållande.

Forskare: Föräldrar vill inte vara en börda

Tvärtom tyder den stora undersökning som vi har gjort med föräldrar från de stora årskullarna och deras vuxna barn just på att de äldre absolut inte vill vara till belastning för sina barn, säger Rotkirch. Anna Rotkirch Forskningsprofessor Anna Rotkich Bild: Yle anna rotkirch,familj,familjeforskare anna rotkirch,familjeliv,forskare,rotkirch - Det är självklart att man hjälper varandra då det behövs, men man tycker att det huvudsakliga ansvaret för den ekonomiska situationen och för den dagliga fysiska vården ska vara samhällets. Många äldre äger till exempel bostäder som är värda mycket pengar och som barnen kommer att ärva, vore det inte rättvist om barnen bekostar vården? Annika Sylvin-Reuter: När föräldrarna blir gamla. Under hela min barndom och ungdom var de sju stycken.

Annika Sylvin-Reuter: När föräldrarna blir gamla

Men under de sista åren blev de allt färre. Det var nästan så att varje jul så var det en tallrik mindre vid julbordet. Men hela min barndom fanns de där alla sju. En hängiven publik för mig och mina systrar då vi lussade, sjöng och visade upp våra teckningsalster. Många äldre drömmer om att komma ut. Berit Eklund står på Drumsö hälsostation med ryggsäcken färdigpackad när vi träffas en fredag morgon klockan 8.

I handen har hon en lista på de kunder hon ska besöka idag. Med hjälp av kommunala hemvårdare som Berit ska 80-90-åringarna kunna bo hemma så länge som möjligt. TS: Äldre kvinnor behandlas oftare illa än äldre män. Fyra av fem åldringar bor hemma. I Finland är det vanligare att äldre människor bor hemma länge än i resten av Europa. Hos oss är det över 80 procent av åldringarna som bor hemma, ofta med hjälp av barn eller make eller maka. - Det här procenttalet är förvånande, eftersom Finland trots allt är en nordisk välfärdsstat, vilket kanske ger en bild av att institutioner och vårdplatser används mera allmänt hos oss, säger docenten och forskningschefen Kaisa Kauppinen vid Helsingfors Universitet.

Uppskattningsvis 700 000 finländare är nu i den situationen att de förutom ett eget arbete också sköter om åldrande föräldrar, och de väntas bli många fler i framtiden, säger Kauppinen. I dag finns det ungefär 40 000 åldringar som är över 90 år i Finland. Borgå stad friar till närvårdare och sjukskötare. Vill du ha jobb i framtiden – bli närvårdare. Borgå stad vill locka intresserade till sina olika enheter. Stadens tjänster för äldre personer och handikappade har informerat sjukvårdsstuderande och andra som vill ha kortare eller längre vikariat. Kritik mot planer på seniorboende i Sjundeå.

Närståendevårdare saknar handledning och hjälp. ”Kommunerna måste axla ansvaret” Den nya regeringen har beslutet att minska på kommunernas uppgifter med en miljard euro. En ålderdom i gröna rum. ÖN: Femton får gå från vårdhem i Sibbo. Åtal om dödsfall vid äldreboende förkastades. Närståendevårdare: Behöver ersättningen då pensionen är liten. Många äldre känner sig ensamma i Pargas. En undersökning om hemvården i Pargas visar att äldre överlag är nöjda med vården, men trots det känner nästan hälften sig ensamma. Inte alltid så illa att bli gammal. Människor lever allt längre; en 70-åring av i dag befinner sig ofta psykiskt och fysiskt i övre medelåldern.

Förr var folk i den åldern helt klart åldringar, slutförbrukade. Äldre råddar med sina mediciner. Snart 90 år, synskadad och vårdar sin sjuka fru. Klas Lindfors fyller 90 år i sommar. Finländarna är mest rädda för regeringen och den egna ekonomin. "Om man inte har barn finns det en större risk för att man blir väldigt ensam" "Äldre ska inte banta" Anne Suominen: Sätt mera krut på hemvården!