background preloader

Ålderdom

Facebook Twitter

Työmäärä vanhusten kotihoidossa lisääntyy - lakisääteisissä palvelusuunnitelmissa puutteita. Kotona asuvat vanhukset eivät välttämättä saa vanhuspalvelulain edellyttämää kohtelua. Lainmukaisia palvelu- ja hoitosuunnitelmia ei ehditä tehdä tarpeeksi eikä jo tehtyjä suunnitelmia pitää ajan tasalla. Esimerkiksi Keski-Suomen sosiaaliasiamies saa entistä enemmän kyselyjä ja valituksia vanhustenhoidosta. terveys 5.9.2014 klo 08:27päivitetty 5.9.2014 klo 10:47 Reilun vuoden voimassa ollut vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnan tukipalveluja käyttävälle vanhukselle laaditaan yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Se on tehtävä viipymättä ja vaihtoehdoista on neuvoteltava yhdessä vanhuksen ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmat ovat toistaiseksi puutteellisia. - Ne tehdään kiireessä tai jäävät kokonaan tekemättä. Suunnitelmat tehdään kiireessä, tai ne jäävät kokonaan tekemättä.Sosiaaliasiamies Eija Hiekka Laki edellyttää, että palvelusuunnitelma tarkistetaan silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu olennaisia muutoksia. Työmäärä lisääntyy, kädet eivät. SuPerin Paavola: Katastrofaalinen hoitajatilanne monissa hoitolaitoksissa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan monissa suomalaisissa hoitolaitoksissa alkaa olla katastrofaalinen hoitajatilanne. Hänen mielestään nykymitoituksin laitoksissa jäädään liian vähäisen henkilöstön varaan, jolloin vaaraantuu sekä asukkaiden arki, että hoitajien jaksaminen. Paavola sanoo, että myös vanhusten kotihoito on usein kestämättömästi mitoitettu. Kotimaa 25.2.2016 klo 16:48päivitetty 25.2.2016 klo 17:04 Sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö on jo vuosia koettanut viestiä hätäänsä päättäjille hoitokäytäntöjen luisumisesta epäeettiseen suuntaan, Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola kertoo. SuPerin mukaan henkilöstön vähyys ei anna mahdollisuutta hoitaa työtehtäviä kunnolla, ja hoiva-alalla työskentelee paljon väsyneitä ammattilaisia. – Vasta nyt, kun omaiset ovat isommin alkaneet käyttää ääntään ja perehtyä hoidettavien tilanteisiin, meitä on alettu kuunnella, Paavola sanoo.

Turha kauhistella Romanian tietä. Äldreomsorgen kräver ork | Östnyland | svenska.yle.fi. Äldreomsorgen i Vasa ska förbättras | Österbotten | svenska.yle.fi. På måndagen träffades Regionförvaltningsverket och Vasa stad för att diskutera hur äldreomsorgen ska förbättras. Överinspektör Aija Ström Bild: YLE/Sofi Nordmyr aija ström,regionförvaltningsverket,regionförvaltningsverket i västra och inre finland,ström,vasa,österbotten,överinspektör Vasas stadsdirektör Tomas Häyry Bild: YLE/Sofi Nordmyr häyry,stadsdirektör,stadsdirektör i vasa,tomas häyry,vasa,vasas stadsdirektör,österbotten Det var i januari som sju vårdhem i Vasa prickades av Regionförvaltningsverket i inre och västra Finland.

För lång paus mellan kvällsmål och frukost, brister i brandsäkerheten och vårdare som inte har kunskaper i första hjälp. Det var några av orsakerna. På alla sju prickade vårdhem ser det ut som att det finns för få vårdare i jämförelse med vårdbehovet. Men det beror på att patienter som kräver vård dygnet runt är på samma avdelning som de som inte har samma omfattande vårdbehov. Vasa stad ska se över äldreomsorgen Strukturen på äldreomsorgen ska nu ses över. "Servicesedlar fungerar inte på svenska" | Huvudstadsregionen | svenska.yle.fi. Enligt Helsingforstjänstemännen har försöket med servicesedlar varit lyckat, och staden kunde börja ta i bruk sedlarna på allvar.

Ärendet bordlades i social- och hälsovårdsnämnden i tisdags. På Förbundet de utvecklingsstördas väl tycker man att servicesedlarna inte passar för Svenskfinlands begränsade marknad. - Servicesedlarna är problematiska i Svenskfinland, eftersom marknaden är så liten, säger Lisbeth Hemgård vid FDUV. Om till exempel en person med utvecklingsstörning inte är nöjd med en viss service han eller hon får och vill utnyttja en servicesedel för att få tjänsten från annat håll, är det inte sagt att de finns andra alternativ att välja mellan. Valfrihet kan vara en belastning Hittills har Helsingfors använt servicesedlar som ett försök.

Med hjälp av sedlarna behöver inte kommunen erbjuda lika mycket tjänster, eftersom personer i behov av vård tack vare sedeln kan vända sig till den privata marknaden. - Sedlarna ger användarna större valfrihet. Hur ta hand om de äldre i Sibbo? | Östnyland | svenska.yle.fi. De äldres välmående i Sibbo ska utvecklas under de näramste 3 åren. blankett för medicin Bild: Bild: Ludovic Di Orio/Goodshoot.com. gammal,mediciner,pension,vård,ålderdom,åldringar,åldringsvård Sibbo kommun förbereder som bäst det så kallade äldrepolitiska programmet fram till 2016 och hoppas på att så många kommuninvånare som möjligt skulle svara på enkäten. Genom att svara på enkäten kan man påverka de äldre kommuninvånarnas framtid i Sibbo. Programmet kommer att innehålla riktlinjer för vad man vill uppnå genom att främja välmåendet hos de äldre, på vilket sätt detta ska ske och under vilken tidsperiod.

Invånarenkäten genomförs under mars månad. Man kan svara elektroniskt i biblioteket eller i Sockengården. Enkäten finns också i pappersform på hälsostationerna, biblioteken och i kommunens Info i Sockengården. Framtidens pensionär - den egna lyckans smed? | Samhälle | svenska.yle.fi. I dag får man pensionera sej vid sextitre - och de gör de flesta. Dagens trettiplussare får i bästa fall vänta tills de blir 68. Om staten då tullat för mycket av pensionsfondernas investeringar (vilket vissa kräver att de gör), kanske ålderns höst blir knaper. Hur pensionen ser ut om 30 år är förstås spekuleringar. Vi vet inte hur världsekonomin eller Europas situation ser ut då, vi vet inte heller vilka innovationer som gjorts eller ens om välfärdssamhället ser ut som idag. I vilket fall som helst talar många om att man "borde sätta in något" varje månad med tanke på ålderdomen.

Andra gör det redan. Det jobbiga är att fondernas värde går upp och ner i takt med ekonomin eller fondförvaltarens briljans (alt. klåpande). Om trettioplussaren låter sina pengar bli aktivt förvaltade får han hon eller hen alltså lov att betala för det. Det är bra att tänka över sin egen situation - också samhället tjänar på att så många som möjligt gör det. Vad tycker du? Finland har flera hundraåringar än någonsin | Inrikes | svenska.yle.fi. Dora på Lammholm | Titta och lyssna | svenska.yle.fi. Vem vill leva ensam på en holme, utan fasta förbindelser, utan bekvämligheter? Dora vill det. Numera är hon den enda fastboende invånaren på Lammholm i Åbolands skärgård. Dokumentären följer Dora, 87 år, och livet på holmen under ett år. Från vårens islossning och de första snödropparna, sommaren när grönskan, odlingarna och samvaron kommer tillsammans med sommargästerna, hösten när odlingarna skördas och regntiden börjar, vintern när vattnet fryser och menföret gör att förbindelserna till fastlandet bryts, fram till ännu en vår och nya snödroppar.

"Jag är född här, där som spisen står", berättar Dora. Dora på Lammholm är en dokumentär om en annorlunda ålderdom och ställer frågan om man får leva som man vill också när man blir gammal. Dok: Dora på Lammholm Yle Fem tisdag 23.12.2014 kl. 19.45 30 dagar på Arenan Repris från oktober 2013 Redaktör: Mikaela Weurlander. Proud Age - Värdigt åldrande | Titta och lyssna | svenska.yle.fi. I dag är det eftersträvansvärt att vara ung. Är man inte längre ung skall man med olika trick och knep försöka hålla sig ung. Både till kropp och själ, klädsel, aktiviteter och vanor.

Kvinnor bör skönhetsoperera sig och täcka rynkorna, och männen bör bygga upp sin kropp och äta potensbefrämjande piller. Den som lyckas locka till sig en yngre partner väcker beundran, och forskare som undersöker hur cellerna kan förhindras att åldras garanteras runt tilltagna forskningsanslag. Det ligger helt enkelt pengar i ungdomsidealet. Befolkningen åldras. Proud Age – rörelsens mål är att föregripa den åldrande befolkningen på ett sådant sätt att det i finland kommer att genereras nya tankar, nya färdigheter och därmed också framgångar.

Programmets tid på nätet har utgått Åldringar Bild: Jyrki Lyytikkä höst,park,stavgång,åldringar. Knappast sista förslaget om vården | Östnyland | svenska.yle.fi. Många frågetecken återstår för Sibbos del då förslaget om social- och hälsovården i Nyland presenterades. Leena Kokko, social- och hälsovårdsdirektör i Sibbo, är inte beredd att göra djupanalys ännu. Ett stort frågetecken är vart Sibbo ska höra. På bordet finns tre alternativ: Helsingfors, Hyvinge eller Borgå. Sibbos social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko ser helst Sibbo i ett område som bildats av flera små kommuner än som en försvinnande del av Helsingfors. - Varför kan man inte beakta det som kommunerna själva tycker och tänker? Man borde låta resultaten från kommunernas egna utredningar avgöra. Kokko tycker det är intressant att Sibbos framtid kommer upp gång på gång. . - Det jag undrar över är varför Sibbo hela tiden ska kopplas ihop med Helsingfors.

Borgå eller Hyvinge skulle vara bättre alternativ – men det finns också andra möjligheter, påpekar Kokko. . - Då skulle man få ett område runt omkring huvudstadsregionen. . - Det är klart att man i mindre kretsar har större möjligheter. När du blir gammal. | Hälsa | svenska.yle.fi. Jag hörde häromdagen om en plan. Dert var ett medelålders par som höll på att planera ett hus för sig och sina barn. Det var mina barn och dina barn och våra barn.. och många barn, och alla skulle få ett eget utrymme att trivas i.

Men paret funderade inte bara på nuet utan också på framtiden. Huset skulle anpassas för rollatorer och trapphiss och någon gång sen i framtiden tänkte sig paret att kunna bjuda in goda vänner till ett eget äldreboende. Kan man själv inverka på hur man bor och lever då man blir gammal? Många av oss har säkert med bävan tagit del av diverse rapporter om inbesparningar och effektivering av åldringsvården med allt vad det innebär av för lite personal och vägning av blöjor. Sen när du blir gammal. Det viktigaste. Enligt professorn i vårdvetenskap Unni Å Lindström är det viktigaste då man blir gammal att få ingå i en meningsfull gemenskap. Men hur kan man planera sin ålderdom?

Malou Ilmoni och Marja Dahlström pia&peter Bild: Yle/Pia Abrahamsson malou och marja. Ensam är fri? | Hälsa | svenska.yle.fi. Här är brevet : Det finns två slags ensamhet; den ensamheten man själv söker och den som man utsätts för utan att själv önska det. Det är den senare som jag har varit tvungen att brottas med i nästan halva mitt liv. Så småningom har jag ändå lärt mig att skillnaden mellan de två inte behöver vara så stor och så sorglig, om jag bara hittar en väg till en god ensamhet. Varför är det så svårt att prata om att man känner sig ensam? I diskussionen sociologen Ylva Rancken-Lutz, Sara Nylund som på grund av sin depression upplevt långa perioder av utanförskap och ergoterapeut Tove Werner som är handledare på klubbhuset Fontana i Karis.

Forskarna Anna K Forsman och Fredrica Nyqvist undersöker ensamhet i dagens samhälle och pensionären Astrid Wikman har hittat en ny gemenskap. Det går inte att lyssna på programmet utomlands Som värst är ensamheten en obruten räcka av tystnad, som en ändlös tunnel av tysta dagar då det ingen finns att prata med, eller dela vare sig glädje eller sorger med. Väktare ser till åldringar på natten | Östnyland | svenska.yle.fi. Både Lappträsk och Lovisa anlitar sedan hösten väktare för att rycka ut nattetid då åldringar slår larm med sin trygghetstelefon.

Det var Mtv3 som först berättade om det nya systemet. Väktarna har en förstahjälpsutbildning och gör en egen bedömning av hjälpbehovet. Det är sällan ambulans behövs. Programmets tid på nätet har utgått -Ingen har klagat på förfarandet, säger grundtrygghetsdirektören Görel Fabritius i Lappträsk. För vår del handlar det om att spara på resurser inom åldringsvården. Också Lovisa har gått in för samma väktarjour nattetid. . - Hittills har allt fungerat ganska bra, säger Forsblom. Bild: Yle/Sofia Ekblom lost,sjuktransport,telefon,trygghet,trygghetstelefon,västnyland Äldrerådets ordförande Raili Äijö förhåller sig positivt till hur Lovisa stad tar hand om jouren nattetid. I Borgå och Sibbo är det hemvården som vid behov rycker ut nattetid. Forskare: Föräldrar vill inte vara en börda | Inrikes | svenska.yle.fi. Anna Rotkirch, forskare vid Väestöliitto tillbakavisar tanken på att vi behöver en lag som kräver att vi tar hand om våra åldrande föräldrar. - Ingenting tyder på det och professor Urpo Kangas lyfte ju inte fram några bevis på att det skulle finns något större missförhållande.

Tvärtom tyder den stora undersökning som vi har gjort med föräldrar från de stora årskullarna och deras vuxna barn just på att de äldre absolut inte vill vara till belastning för sina barn, säger Rotkirch. Anna Rotkirch Forskningsprofessor Anna Rotkich Bild: Yle anna rotkirch,familj,familjeforskare anna rotkirch,familjeliv,forskare,rotkirch - Det är självklart att man hjälper varandra då det behövs, men man tycker att det huvudsakliga ansvaret för den ekonomiska situationen och för den dagliga fysiska vården ska vara samhällets. Många äldre äger till exempel bostäder som är värda mycket pengar och som barnen kommer att ärva, vore det inte rättvist om barnen bekostar vården? Annika Sylvin-Reuter: När föräldrarna blir gamla | Familj | svenska.yle.fi. Under hela min barndom och ungdom var de sju stycken. Men under de sista åren blev de allt färre. Det var nästan så att varje jul så var det en tallrik mindre vid julbordet. Men hela min barndom fanns de där alla sju.

En hängiven publik för mig och mina systrar då vi lussade, sjöng och visade upp våra teckningsalster. Deras historier var från en svunnen tid. Tempot i deras lägenheter var frustrerande långsamt. Först och främst var det farmor och farfar, men också farmors fyra ogifta systrar, farfars syster och hennes väninna. Alltid talade man inte. Mormor räknades inte till dem. I det livsskedet jag just nu befinner mig i finns det inga gamla människor att ta hänsyn till. Nästa person som ligger där hjälplös och behövande kommer att vara någon av mina egna föräldrar eller svärföräldrar. Nu ränner den äldre generationen fortfarande hos oss. Jag hoppas jag har krafter att yla, morra och gläfsa för de gamlas väl en vacker dag. Många äldre drömmer om att komma ut | Samhälle | svenska.yle.fi. Berit Eklund står på Drumsö hälsostation med ryggsäcken färdigpackad när vi träffas en fredag morgon klockan 8.

I handen har hon en lista på de kunder hon ska besöka idag. Med hjälp av kommunala hemvårdare som Berit ska 80-90-åringarna kunna bo hemma så länge som möjligt. Berit gör sitt bästa, men känner varje dag att det inte räcker. Den största sorgen är att hon inte hinner ta ut de äldre. Klockan 8.15 krånglar hon fram ett jätteknippe nycklar ur jackfickan och tar fram den som tillhör kund nummer ett. Antalet institutionsplatser ska minska och istället satsas på att åldringar ska kunna bo hemma.Regeringen räknar med att nedskärningarna ska minska kommunernas utgifter med 300 miljoner euro fram till år 2017. ”Inbesparningarna” baserar sig på beräkningar av framtida utgifter om inga nedskärningar i institutionsvården görs. . - Jag har oftast 15 minuter på mig att plocka fram morgonmål, värma färdigmaten och ge mediciner, säger Berit. Mannen frågar om vårvädret. Ingen tid för lunch. TS: Äldre kvinnor behandlas oftare illa än äldre män | Inrikes | svenska.yle.fi.

Fyra av fem åldringar bor hemma | Inrikes | svenska.yle.fi. Borgå stad friar till närvårdare och sjukskötare | Östnyland | svenska.yle.fi. Kritik mot planer på seniorboende i Sjundeå | Västnyland | svenska.yle.fi. Närståendevårdare saknar handledning och hjälp | Östnyland | svenska.yle.fi. ”Kommunerna måste axla ansvaret” | Debatt | svenska.yle.fi. En ålderdom i gröna rum | Österbotten | svenska.yle.fi. ÖN: Femton får gå från vårdhem i Sibbo | Östnyland | svenska.yle.fi. Åtal om dödsfall vid äldreboende förkastades | Österbotten | svenska.yle.fi. Närståendevårdare: Behöver ersättningen då pensionen är liten | Inrikes | svenska.yle.fi. Många äldre känner sig ensamma i Pargas | Åboland | svenska.yle.fi. Inte alltid så illa att bli gammal | Inrikes | svenska.yle.fi. Äldre råddar med sina mediciner | Inrikes | svenska.yle.fi.

Snart 90 år, synskadad och vårdar sin sjuka fru | Österbotten | svenska.yle.fi. Finländarna är mest rädda för regeringen och den egna ekonomin | Inrikes | svenska.yle.fi. "Om man inte har barn finns det en större risk för att man blir väldigt ensam" | Inrikes | svenska.yle.fi. "Äldre ska inte banta" | Hälsa | svenska.yle.fi. Anne Suominen: Sätt mera krut på hemvården! | Inrikes | svenska.yle.fi.