background preloader

Camkall

Facebook Twitter

Engelska. Stödstruktur/genrepedagogik. Bra böcker till elever. Flipp. Flipped Classroom. Flippat klassrum. Persuasive Writing. Flippat - Kilskrift - Brånebäck. IKT. Republic of South Africa - Part 2. An Englishman in Sweden. Materials for Teaching English.

The official site of Sweden. What Makes a Question Essential? Second, look at these additional examples, organized by subject area, to spark your thinking and clarify the qualities of essential questions, or EQs.

What Makes a Question Essential?

Essential Questions in History and Social Studies • Whose "story" is this? • How can we know what really happened in the past? • How should governments balance the rights of individuals with the common good? • Should _______ (e.g., immigration, media expression) be restricted or regulated? Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Dags att ta nya tag och komma igång med undervisning, rutiner, kollegialt samarbete och lärande.

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas?

Jag har satt ihop en lista med centrala ord och begrepp för att använda i kommunikation kring elevärenden eller granskning av undervisning. Syftet är att rensa i floran av olika uttryck som används och som inte alltid är kompatibla med det som vår skollag eller våra skolmyndigheter använder och därmed inte är forskningsförankrade. Om vi använder fel ord finns risken att vi landar i synsätt som inte är framåtsyftande.

Att använda rätt ord däremot påverkar vår förmåga att utreda, samtala och undanröja hinder för lärande vilket i sin tur bidrar till kompetensutveckling hos alla som jobbar i skolan. English 6-9 graders. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. SAMR - TPCK. Grammatik. Bloggar. Bloggar. Esl games. Reading. Blogg. Listening practice. Online Reading Activities.

Bra appar. Verktyg för formativ bedömning. Formativ bedömning. Didaktiska tips. Hunger Games Trilogy Teaching Resources. Formativ bedömning. English Learning Resources. Project-based learning, the USA and Authentic Video in the EFL classroom. The Globe Trekker/Pilot Guides video collection is a treasure trove for any English teacher.

Project-based learning, the USA and Authentic Video in the EFL classroom

About flipping. Flippat klassrum. Flippat - Kilskrift - Brånebäck. En fantastisk lektion. Förra veckan fick eleverna som jag läser Mio, min Mio ihop med, i uppgift att skriva frågor till Mio, Jum-Jum och Nonno. ”Som om vi hade dem här nu, och kunde prata med dem?”

En fantastisk lektion

Undrade en elev. ”Ja, precis så.” Det blev ytterligare ett sätt för mig att få syn på deras tankar om texten och det gav mig bekräftelse på att alla förstod. Lektionen efter skulle vi använda oss av frågorna i ett muntligt arbete. Eleverna fick sitta på rad framför dörren, med en liten yta framför lämnad tom. Jag förklarade att jag skulle gå ut ur klassrummet och när jag strax knackade på, skulle jag inte vara Sara längre, utan någon annan. När jag kom in fick jag genast frågan: ”Vad heter du?” När jag kom in igen frågade jag om någon av eleverna ville låtsas att de var någon av pojkarna. Stödstruktur/genrepedagogik. 20 Inspiring Children's Book Quotes [Infographic] California Distance Learning Project. Listen to English and learn English with podcasts in English. Listening.

Writing prompts. Irregular Verbs Quiz. Irregular Verbs Quiz. Window on Britain An introduction to Britain. 30-day-challenge – extramural engelska i fokus. Extramural engelska, den engelska eleverna sysslar med utanför klassrummets väggar, är en faktor vi måste ta i beaktande som engelsklärare idag.

30-day-challenge – extramural engelska i fokus

Elever som använder engelskan framför allt på internet och för att spela spel utvecklar sin engelska, det är ingen hemlighet. Men de som inte gör det, då? Ska vi strunta i dem? Nej, vi ska hjälpa dem hitta dit! Det är en del av skolans kompensatoriska uppdrag! Därför har Emmeli Johansson lyft fram förslaget om en ”30-day-challenge”, ett begrepp lånat från träningsvärlden, med fokus på fritidsengelska. Det praktiska genomförandet kan komma att se lite olika ut på olika skolor, men tanken är att eleven väljer en uppgift varje dag i 30 dagar och på något vis dokumenterar vad de gör. Grej of the day.

Www.ur.se/upload/Pedagogwebben/webbkurser/genrepedagogik/Genrepedagogik+exemplet+Knutbyskolan.pdf. Irregular Verbs Quiz. Idioms-Expressions. English oral. USA Misc. Irregular verbs. The treasure map of your life. How can film help you teach or learn English?

What can film and video add to the learning experience?

How can film help you teach or learn English?

Kieran Donaghy Opens in a new tab or window., who won the British Council’s Teaching English blog award Opens in a new tab or window. for his post I want to learn English because… Opens in a new tab or window., explains why film is such a good resource, and recommends some useful websites. Language teachers have been using films in their classes for decades, and there are a number of reasons why film is an excellent teaching and learning tool. Learning from films is motivating and enjoyable Motivation is one of the most important factors in determining successful second-language acquisition. Films and TV shows are an integral part of students’ lives so it makes perfect sense to bring them into the language classroom.

Interactive Audio Books. English grammar. Listening and movies. Conversation. History of United States of America - in Depth - Continued. Interactive Maps Storytelling tools. Making quizzes and worksheets. Writing English. Present simple and continuous. Engelska. TOEFL and other listening exer with audio. Language Learning Games. Läsa,skriva. Verktyg för formativ bedömning. English Learning Resources. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Flippat klassrum. Didaktiska tips. Extra material. Stödstruktur/genrepedagogik. Flippat - Kilskrift - Brånebäck. Flippat. English 6-9 graders. Formativ undervisning och bedömning. Persuasive writing.

Formativ bedömning. Reading comprehension. English Writing. Words,words, words. U.S.A.