background preloader

Buddyperformance

Facebook Twitter

Performans Değerlendirme Yazılımları. (Time Read | 2 min) Performans değerlendirme yazılımları çalışanların verimliliğini arttırmak için doğru ölçümler yapmak ve işletmenin hedefleri doğrultusunda çalışanları yönlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Performans Değerlendirme Yazılımları

Hem bireysel olarak hem de birimlerin performanslarını ölçüp, dönem başında koyulan hedeflere ulaşmada ne ölçüde başarılı olunduğu bu yazılımlar sayesinde isabetli bir şekilde ölçülebilir. Uzaktan Çalışmanın İşverene Etkisi. (Time Read | 2 min) COVID-19 vaka sayılarının zirve yaptığı bu dönemde, dünya genelinde şirketler çalışanlarını korumak ve iş sürekliliğini sağlamak adına beyaz yaka çalışanlarının evden çalışma sistemine geçmesine karar verdi.

Uzaktan Çalışmanın İşverene Etkisi

İşini teknoloji yardımıyla sürdürebilecek çalışanlar, mesailerine evlerinde devam etmeye başladılar. Peki bu hızlı ve biraz da zorunlu gelişen süreç çalışanlara, işverenlere ve çalışma hayatının geneline nasıl etki etti? Buddy olarak sizler için analiz ettik. Uzaktan Çalışmanın Avantajları Peki uzaktan çalışma kültürü hiç avantaj sunmuyor mu? Çalışanlar evden çalışma ile nihayet şehir hayatının boğucu yanlarını unutup daha rahat ve stressiz bir ortamda çalışma fırsatı buldu. Şirketlerde Çeşitliliğin ve Kapsayıcılığın 5 Faydası. (Time Read | 2 min) Teknolojiyle beraber iletişim kanallarının gelişmesi, dünyayı hiç olmadığı kadar küçülttü.

Şirketlerde Çeşitliliğin ve Kapsayıcılığın 5 Faydası

Her kültürden, inançtan, milletten, farklılıkları olan insanlar daha sık ve daha kolay bir araya gelmeye başladılar. Bu çeşitlilik zaman zaman iş yerlerinde çatışmalara ve sorunlara yol açıyor gibi görünse de kapsayıcı kültüre sahip şirketler için bu farklılıkların birçok yararı var. Peki, kapsayıcı iş yeri kültürünü benimseyen şirketlerde çeşitliliğin faydaları neler? KPI Belirleme Yaklaşımı. (Time Read | 3 min) Her firmanın başarıya ulaşmak için bireysel ve takım olarak hedef belirlemiş olması ve bu hedeflere ulaşmak için ise çeşitli hesaplamalar yapması gerektiği artık genel kabul görmektedir.

KPI Belirleme Yaklaşımı

KPI, firmaların belirlemiş oldukları sistematik hedeflere göre ortaya koydukları ölçülebilir performansın göstergesidir. KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Doğru performans göstergelerinin ölçümü, şirketlerin başarısı ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Fakat ülkemizde halen birçok şirket yönetiminin, neyi ölçeceği veya ölçtüğü göstergeleri nasıl kullanacağı hakkında pek de emin olamadığını görüyoruz. KPI sanılanın aksine, haftalık veya aylık verilen raporlardaki birkaç sayısal değerden çok daha fazlasıdır. En Yaygın 5 KPI Türü. Çalışan Verimliliğini Artıracak 8 Yaklaşım. (Time Read | 3 min) Bilgiye erişimin bu kadar artması ve hızlanması ile çalışanların şirketlerinden bekledikleri kariyer gelişimi fırsatlarının önemi daha da arttı.

Çalışan Verimliliğini Artıracak 8 Yaklaşım

Çalışanlar artık eskisine göre daha özelleşmiş eğitimler alarak iş dünyasına adım atıyor. Çalıştıkları şirketlerden de mesleki donanım ve yetkinliklerini geliştirmede katkı bekliyorlar. Böylelikle kariyer adımlarını daha hızlı atmak isteğindeler. Şirketlerin ise günümüzdeki modern çalışanlardan azami verim alabilmesi için daha özel teknikleri kullanması gerekmekte. Uzaktan Çalışmanın Yarattığı Zorluklar. (Time Read | 2 min) Dünya Hızla Değişiyor İletişimin hızı artıyor, çalışanların beklentileri dönüşüyor, yapılan işlerin tanımları değişiyor, üstelik bunlar çok hızlı bir şekilde oluyor.

Uzaktan Çalışmanın Yarattığı Zorluklar

Değişen durumlar beraberinde yeni sorunlar da getiriyor. Bu sorunların çözümleri için de yeni teknikler geliştiriliyor. İletişim hızının artmasıyla beraber, uzaktan çalışanların sayısı son yıllarda zaten epeyce artmıştı. Uzaktan Çalışmanın Yarattığı Zorluklar Uzaktan çalışmanın yarattığı en gözle görülür sorun iletişim yetersizliğidir. Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur? (Time Read | 2 min) Şirketlerin bilimsel ilkeleri de göz önünde bulundurarak nasıl etkili bir performans yönetim sistemi kurabileceklerini Buddy Performance olarak açıklamaya çalıştık.

Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur?

Etkili Performans Yönetimi, Psikolojik Etkileri Kullanmalıdır GE, Amazon, Deloitte, Google gibi kuruluşlar, geleneksel performans incelemelerini bir kenara bırakıp yalnızca çalışanlar arası ve yöneticileri ile iletişimi artırarak, sık frekanslarla geri bildirim alıp-vermeye odaklanarak performans değerlendirme sistemlerini değiştirdiler.

Bu yöntemin işe yararlılığını ölçmüş bir çalışma henüz mevcut olmamasına rağmen, uzmanlar iletişim sıklığının artırılması ve değerlendirmelerin performansın davranışsal yanına kesinlikle odaklanması gerektiğine dikkat çekmektedirler. Etkin Geri Bildirimin 6 Özelliği. (Time Read | 2 min) Yapılan araştırmalar, etkin ve sık verilen geri bildirimin çalışan performansını artırmaya doğrudan etki ettiğini fakat yılda birkaç kez yapılan performans değerlendirme görüşmelerinin günümüzde performansı artırmaya yetmediğini göstermektedir.

Etkin Geri Bildirimin 6 Özelliği

Bu nedenle, başarılı yöneticiler sık geri bildirime önem vermekte ve etkin geri bildirim sunmaya özen göstermekteler. Sadece yöneticiler değil, şirketin geneli de bu dinamik, gerçek zamanlı, yapıcı ve aksiyona yönelik etkin geri bildirim sisteminden yararlanmaktadır. Yüksek Performans Kültürü ile Performans Yönetimi. Anlık Geri Bildirimin Önemi. 360 Derece Geri Bildirim Alın ve Verin Günlük aksiyonlarınızın, toplantılarınızın, sunumlarınızın ardından her seviyedeki iş arkadaşlarınızdan basit ve hızlı bir şekilde geri bildirim alabilir ve verebilirsiniz.

Rol Bazlı Hedef Belirleme Farklı hedef kategorileri tanımlayabilme (yetkinlikler, manifestolar, değerler, İletişim hedefleri… vb.)Rol/pozisyon/ünvan bazlı farklı hedef verebilme. Şirkerlerde Etkin Geri Bildirim Nasıl Verilir? Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur? İş Yerlerinde Kullanılan Geri Bildirim Formu Nedir? Bir iş yerinde çalışanların verimliliğinin korunması ya da arttırılması büyük oranda doğru şekilde geri bildirim sağlamaya bağlıdır.

İş Yerlerinde Kullanılan Geri Bildirim Formu Nedir?

Firma sahibinin, genel müdürün ya da tek başına bölüm yöneticisinin çalışanlar hakkında yapacağı yorumların yetersiz olduğu uzun zamandan beri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, işyerinde geri bildirim formu kullanarak yapılacak anketler etkili birer performans yönetim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Performans yönetimi denilince, salt yöneticinin çalışanlardan beklentileri değil, aynı zamanda çalışanların şirketten, yöneticilerden ve birbirlerinden beklentileri de ortaya çıkmaktadır. Etkin Bir Geri Bildirim Sisteminin Unsurları Nelerdir? 360 Derece Geri Bildirim Nedir? (Time Read | 2 min) Performans değerlendirmesi belirli bir dönem içerisinde çalışanlar için belirlenmiş iş hedeflerine ne kadar ulaşılabildiğinin; çalışanların ortaya çıkardığı iş çıktılarının iş amaçları doğrultusunda değerlendirildiği bir süreçtir. 360 derece performans değerlendirme sistemi ise, geleneksel performans değerlendirme sisteminden farklı olarak, bir yönetici tarafından yılda bir ya da iki defa değerlendirme yerine, çalışanın birden fazla yönetici, ekip arkadaşları ya da organizasyon dışında yer alan ama çalışanın iletişim içerisinde olduğu taraflar tarafından verilen geri bildirimler ve performansı hakkındaki görüşleri dikkate alınarak değerlendirildiği bir sistemdir.Farklı tarafların sağladığı geri bildirim sayesinde, 360 derece performans değerlendirme yöneticilere daha doğrulanmış ve işe yarar sonuçlar sunmaktadır.

360 Derece Geri Bildirim Nedir?

Çalışan performans değerlendirmesinde 360 derece değerlendirme yöntemi kullanılacaksa, ilk olarak bu değerlendirmenin amacı belirlenmelidir. Performans Yönetimi ile Çalışan Motivasyonu Nasıl Artırılır? (Time Read | 2 min) Yıl içerisinde, çalışan performanslarının değerlendirilip eksikliklerin giderilmesi, yıl sonunda şirketin belirlediği stratejik ve finansal hedeflere ulaşılması, çalışanın gelişimi ve kariyer hedeflerine yön vermesi açısından iş yerinde performans yönetimi çok önemlidir. Yöneticiler, çalışan performans değerlendirmesini etkili bir şekilde yaptıklarında çalışanın şirkete bağlılığının, performansının ve yapılan işlerde verimliliğin arttığı görülmektedir.

Bu nedenle yöneticiler yıl içerisinde ekip üyelerine, aynı seviyede bulundukları eşdeğerlerine ve yöneticilerine geri bildirim vermeye çalışmalı; bunun yanı sıra çalışan performans yönetimine önem vermelidirler. Çalışan performans yönetiminde geri bildirim formu kullanılarak, ihtiyaç duyulan veriler kolay ve hızlı bir şekilde toplanabilir. Yöneticiler tarafından zaman zaman göz ardı edilebilen “çalışan bağlılığı” düşük olduğunda, bu durum şirketlere maliyet olarak geri dönmektedir. 360 Derece Performans Değerlendirme Nedir ve Ne İşe Yarar?

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir ve Ne İşe Yarar? Peformans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur? Geri Bildirim Türleri Nelerdir? (Time Read | 2 min) Geri bildiriminin önemine değinmeden önce, “Geri bildirim nedir?” Sorusuna yanıt vermek gerekir. İş yerinde geri bildirim, herhangi bir çalışanın, işin ya da yöneticinin hakkında sağlanan ve verimliliğe doğrudan etki eden yorumlar, bilgiler ya da önerilerdir. Etkili bir geri bildirim sağlamak iş ortamının işleyişi, çalışanın motivasyonunun artırılması ve yapılmakta olan işin her daim iyileştirilmesi için çok önemlidir. Yapılan işe dair alınan ve alınacak kararların en temel dayanaklarından birisi o iş ve o işte çalışanlarla ilgili geri bildirimlerdir. Geri bildirim yoluyla yorumlar/öneriler toplandıktan sonra, toplanan bu veriler “kullanılabilir bilgi ve deneyim” kayıtlarına dönüştürülerek yapılan işle ilgili olarak alınacak kritik kararlarda kaynak olarak kullanılabilirler.

Geri Bildirim Formu Nedir? (Time Read | 2 min) Her yıl sonunda bir defa veya yıl ortasında ve yıl sonunda 2 defa olacak şekilde düzenlenen çalışan performans değerlendirmesiyle şirketin çalışanlarının ortaya koydukları performansın, başarılarının ve eksiklerinin analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerin ortaya çıkarılabilmesi için de çalışan geri bildirim formu veya çalışan geri bildirim anketi kullanılmaktadır. Bu anket veya form sayesinde de çalışanların o yılki performansı geri bildirim anket formu üzerinden hesaplanıp şirket hafızasına aktarılıp, eğitim, gelişim programları, prim ve terfiler gibi farklı amaçlara yönelik olarak takibi yapılabilmektedir.

Geri bildirim formu oluşturmadan önce yöneticiler insan kaynakları departmanı ile birlikte, çalışanlarının performanslarını değerlendireceği alanları belirlemelidir. 360 Derece Performans Değerlendirme Aşamaları Nelerdir? (Time Read | 2 min) 360 derece performans değerlendirme sürecinin ne olduğu kadar, hangi aşamalardan oluştuğu ve bu aşamaların sırası da oldukça önemlidir. İş Yerinde Performans Yönetimi'nin Önemi Nedir? Personeliniz için Anlık Geri Bildirim Çözümleri. Çalışanlarınız için Takdir ve Ödüllendirme Çözümleri. Yüksek Performans Kültürü Ne İçin Gerekir? Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur? 360 Derece Performans Değerlendirme Aşamaları Nelerdir? Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur? Personeliniz için Takdir ve Ödüllendirme Çözümü. Performans Yönetimi Çözümü. Personeliniz için Anlık Geri Bildirim Çözümü. Buddy ile Anlık Geri Bildirim, Takdir & Ödüllendirme ve Performans Yönetimi Çözümleri. Performans Yönetimi Çözümü. Personeliniz için Takdir ve Ödüllendirme Çözümü.

İş Yerinde Geri Bildirim, Performans Yönetimi ve Takdir & Ödüllendirme Çözümleri. Standart Performans Yönetimi yerine Yüksek Performansı Şirket Kültürü Haline Getirin!! Personeliniz için Takdir ve Ödüllendirme Çözümü. Anlık Geri Bildirim - buddyperformance.com.

Performans Yönetimi

Anlık Geri Bildirim. Anlık Geri Bildirim. 360 Derece Geri Bildirim. Performans Yönetimi ve Performans Yönetim Sistemleri. Yeni Nesil Performans Yönetimi Sistemi. Takdir ve Ödüllendirme. 360 Derece Geri Bildirim. Performance & Culture Oriented Feedback Application. Why Do Companies Need New Performance Management Systems? 69% of employees state Employee feedback is the compass that leads individuals and teams toward greater performance.

So the companies are replacing their traditional performance review systems with feedback oriented systems. Industry leaders like GE, Accenture, Deloitte, Amazon, Facebook announced that they are done with their inefficient performance review processes. They replaced their performance reviews by getting rid of rankings and implemented frequent feedback systems to enable employee growth. The better employees feel about their overall experience, the more their enthusiasm will translate to higher customer satisfaction. This virtuous cycle fosters a critical need to engage employees and collect their feedback. So: How do we build a feedback culture and become a company that listens? Unfortunately, feedback is often inconsistent and difficult to apply. On top of all that, it is not helpful if people simply complain. 1. 2.

Feedback clears a pathway for professional growth. 3. 4. Performance Management. 360 Derece Geri Bildirim ve Değerlendirme Sistemi. How To Modernize Your Performance System For Generation Y & Z? Organizations these days are taking a more modern approach to HR and its’ functions. Human Resources departments are increasingly using technology to improve engagement and performances of employees.

HR software vendors market is rapidly growing to help to modernize HR for a new generation of workers. HR used to be viewed primarily as a cost center. But it now involves many more strategic pursuits. These are; recruitment of new talent, retainment of existing talent, establishment of company culture, engaging the talent and increasing performance of the employees. The world of work has changed forever and as a result, HR’s role changed too. Why Do Companies Need New Performance Systems?

69% of employees state Employee feedback is the compass that leads individuals and teams toward greater performance. So the companies are replacing their traditional performance review systems with feedback oriented systems. How to Increase Employee Engagement in Five Steps? Some companies regularly conduct employee engagement researches and proudly announce their engagement figures. The figures in eastern countries are quite high compared to the counterparts in the western cultures!

Of course, as a result managers who look at the subject carefully do not buy-in the figures and question the to-good-to-be-true ratios. Unfortunately, the process ends up with perceptual devaluation of the outputs. Employee engagement” is a critical ingredient for the success of a company.