background preloader

Čeština_2.ročník

Facebook Twitter

František Gellner - Po nás ať přijde potopa; To je teď celá moudrost moje. William Blake - Snoubení nebe a pekla - kompletní kniha (e-book) William Blake: Pekelná přísloví. V čas setí se uč, o žních vyučuj, v zimě užívej. Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Cesta krajnosti vede do paláce moudrosti. Opatrnost je bohatá, ošklivá stará panna, o niž uchází se Neschopnost. Kdo touží, ale nejedná, plodí mor. Rozříznutý červ odpouští pluhu. Vhoď do řeky toho, kdo má rád vodu. Básníci starověku oživovali všechny hmotné věci bohy nebo duchy, dávali jim jména a krášlili je vlastnostmi lesů, řek, hor, jezer, měst, národů, a všeho, co jejich dychtivé a nesčetné smysly dokázaly vnímat.

Anděl, z něhož se nyní stal ďábel, je můj blízký přítel; často si spolu čteme bibli v jejím infernálním či ďábelském smyslu, a toho se světu dostane, pokud se bude náležitě chovat. Sňatek nebe s peklem (z angličtiny přeložil Zdeněk Hron) Poe, Edgar Allan: Filosofie básnické skladby | PŘEČTENO.COM. Originální titul: The Philosophy of Composition Jazyk: čeština Rok vydání: 1932 ISBN: není k dispozici Autor: Edgar Allan Poe (1809-1849), americký spisovatel a kritik, mistr krátkých útvarů – zejména romantických a fantasy povídek, je považován za zakladatele žánrů detektivní novela a horor a za průkopníka mystických příběhů.

V krátké úvaze se autor vrací k samotnému zahájení prací na své proslulé básni Havran, dává nahlédnout do vlastního tvůrčího procesu a přímo na této předloze podrobně rozebírá až překvapivě pečlivý a promyšlený postup svého básnění. Básnění není nutně poeticky abstraktní, může být i ryze racionálním procesem Kompozice: „Myslím, že tkví hluboký omyl v tom, jak se obyčejně skládá příběh. „Tím jsem se dostal až k představě zlověstného ptáka havrana, který jednotvárně opakuje jediné slovo ‚Nevermore’ na závěr každé sloky v básni smutného tónu o nějakých sto verších.“ Námět: Ze smutných námětů je dle obecného soudu lidstva tím nejsmutnějším právě smrt. Edgar Allan Poe - Podlouhlá bedna (horor) Robert Louis Stevenson - Lupiči mrtvol (horor) Nikolaj Vasiljevič Gogol - Vij (Mluvené slovo CZ)