background preloader

Problem Based Learning with Web Based Instruction

Facebook Twitter

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยวิธีการเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อสาธิตแนวทางการเรียนรู้แบบอิงสมรรถนะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เพื่อให้มีประสบการณ์ในเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยวิธีการเรียนการสอนผ่านเว็บ
2) เพื่อให้สามารถบอกข้อดีของวิธีการเรียนการสอนผ่านเว็บ ในเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้ถูกต้อง
3) เพื่อให้สามารถจำแนกผลการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัญฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากเรียนเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยวิธีการเรียนการสอนผ่านเว็บได้ถูกต้อง

Problem Based Learning with Web Based Instruction as the Demonstration for Competency Based Approach

Learning Objectives

1) Experience the Problem-based Learning with Web-based Instruction
2) Identify the advancement in applying Web-based Instruction for students to take on the problem
3) Identify the resulted learning outcomes at the end of workshop and relate back to Chulalongkorn University’s Expected Student Learning Outcomes

Workshop Description

Competency-based Education and Training is the center of modern instructional design which results in a small specific component of a larger learning goal when spread through the course design within the Competency-based Program.

Web-based Instruction has the flexibility in terms of time/space and can be setup in distant learning as well as teacher-led learning environment. With Problem-based experience, this workshop will demonstrate the role of teacher as the facilitator and encourage the students to take on the problem. ดื่มเครื่องดื่มปริศนา A. ดื่มเครื่องดื่มปริศนา B. อ่านคำถามต่อไปนี้ พิมพ์ข้อคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อคำถามทั้ง 2 ข้อข้างต้น. อะไรคือความแตกต่างระหว่าง A และ B? แตะเพื่อดูรูปภาพนี้

รู้สึกเป็นการเชิญชวนให้เราเลือกที่จะซื้อมากขึ้นค่ะ – porntip
จูงใจช่วงแรกๆหลังจากนั้นต้องหาวิธีใหม่ – arty14

อ่านคำถามต่อไปนี้

โปรโมชั่นของ A ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ ใช้คำโฆษณาเกินความเป็นจริง ส่วน B เป็นการโฆษณาที่ค่อยข้างชัดเจนได้ดีกว่า – sureepornpimsabai
โปรโมชั่นด้านขวารายละเอียดมากกว่า ทำให้ดูน่าสนใจกว่าค่ะ – porntip
ข้อด้อยข้อ a ไม่สื่อถึงอะไรเลย สื่อแค่สินค้า ลูกค้าถ้ามองผ่านๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสื่ออะไร b รูปภาพชัดเจนในการสื่อถึงสิ่งที่ต้องการ พร้อมวิธีการ – paikapook
โปร a ใช้คำอ่านเข้าได้ง่ายใช้เวลามรการอ่านสั้น b มีภาพประกอบจูงใจในสิ่งที่เป็นโปรโมชั่น อาจต้องใช้เวลาในกาอ่าน – paikapook
ดื่มมากได้มาก ไม่คำนึงสุขภาพลูกค้า – arty14
Aเก็บฝาลุ้น B ลุ้นรหัส ไม่แน่ใจ – kittikhunchucharoen

พิมพ์ข้อคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อคำถามทั้ง 2 ข้อข้างต้น. ท่านมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ดื่ม A และ B เป็นประจำหรือไม่​? ถ้ามี คำแนะนำของท่านคืออะไร?

ส่งฝาด้วยนะครับ เพราะ เป็รสิทธิ์ของคนซื้อ – paikapook
ชีวิตคือการลุ้น เราจะต้องรวยให้ได้ – kittikhunchucharoen

พิมพ์คำแนะนำของท่านที่มีต่อผู้ดื่ม A และ B เป็นประจำ. วาดและแบ่งปันผลการเรียนรู้ของท่านด้วย PowToon. ทางเลือก: สร้างพรีเซนเทชันด้วย Google Slides. แตะที่นี่ เพื่อส่งลิงก์พรีเซนเทชันด้วยการ Paste. อ่านเอกสารฉบับนี้ ท่านพบความสัมพันธ์ ระหว่างผลการเรียนรู้ของท่าน และหัวข้อใดในเอกสารหรือไม่? สิ่งใดต่อไปนี้ มีความสำคัญต่อห้องเรียนมากที่สุด?

สงสัยจริงๆ...เลยอยากเรียนรู้ว่ามันคืออะไร – jalove

ทำไมจึงต้องมีเครื่องดื่ม A และ B ในห้องเรียนนี้? บทบาทของครูและนักเรียน ในห้องเรียนนี้คืออะไร?

ครูคือสิ่งที่คอยแนะนำข้อที่ถูกและผิด พร้อมยังได้ฟังความคิดเห็นของนักเรียน ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไร ส่วนนักเรียนคือ เรียนรู้จากสิ่งที่ได้จากครูผู้สอน ว่าครูจะเน้นย้ำในเรื่องใด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ – sureepornpimsabai
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผิด..ถูก – jalove

เนื้อหาอยู่ที่ไหน?

คือทุกความคิดเห็นที่ได้ร่วมกันแสดงออกมา – jalove

บทบาทของเทคโนโลยีในห้องเรียนนี้คืออะไร? Drink the mysterious cup - A. Then, drink the mysterious cup - B. Read the questions below. Type in your ideas and thought around both 2 questions. Type in your ideas - What is the difference between A and B? Touch to view this picture. Read the questions below: Type in your ideas and thought around both 2 questions. Do you have any suggestions for those who drink A or B regularly? Type in any suggestions you might have for them.

Draw and share what you have learnt via PowToon. Optional: Create your presentation via Google Slides. Submit the link to your presentation here. Review the following document. Did you find out the relationship of your learning to any topics within the document? Which one is the most important for this class? Why we put A and B to this class?

What is the role of teacher and students for this class? Where is the content? What is the role of technology for this class?