background preloader

E-izobraževanje

Facebook Twitter

The Danger of Stress. You probably think you're doing everything you can to stay healthy: you get lots of sleep, exercise regularly and try to avoid fried foods.

The Danger of Stress

But you may be forgetting one important thing. Relax! Kako dnevno premagovati stres? Antistres metode za vsakogar Po podatkih ameriškega instituta za varnost in zdravje pri delu kar 90 procentov bolezni izvira in je povezano s stresom.

Kako dnevno premagovati stres?

Vsaka oseba ima namreč drugačen odziv na stresne situacije, vsem pa je skupno eno, potrebno se je po njih umiriti in vrniti telo in duha v stanje pred stresno situacijo. Nekaj antistresnih metod, ki jih lahko prakticirate vsak dan in so učinkovite, vam predstavljamo v naslednjih vrsticah. Organiziranost in pristop “ena stvar na enkrat” Dr. Kristijan Musek Lesnik - clanek - organizacijska klima in stres. Organizacijska klima in stres pri delu Stres pri delu je ena najhujših težav v današnjih podjetjih.

dr. Kristijan Musek Lesnik - clanek - organizacijska klima in stres

Višja pričakovanja, hitrejši tempo dela, nove zahteve in obremenitve: vsi ti in številni drugi vzroki povzročajo vse večji stres, s katerimi se vsak dan soočajo podjetja in njihovi ljudje. Po drugi strani polsedice stresa pri delu presegajo okvire delovnega okolja. Posegajo v zasebna življenja zaposlenih in vplivajo na njihove družine, širše okolje in celotno družbo. Ljudje velikokrat navajajo delovno preobremenjenost kot glavni vzrok stresa pri delu, kar pa velikokrat prikriva dejanske vzroke.

Nekaj solidnih razlogov, zakaj naj podjetje UKREPA glede stresa zaposlenih - Inštitut za produktivnost. Najboljši je zagotovo to, da ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj, torej tudi stresa, zahteva novi Zakon o varstvu in zdravju pri delu iz decembra 2011.

Nekaj solidnih razlogov, zakaj naj podjetje UKREPA glede stresa zaposlenih - Inštitut za produktivnost

Je pa še nekaj dobrih drugih razlogov. Vse več raziskav ugotavlja, da je vlaganje v promocijo zdravja investicija z izjemno visoko donosnostjo. In mnogim je tudi že povsem jasno, da za Slovenijo enostavno zgolj še več pritiskanja na zaposlene nikakor ni strategija, ki nam lahko pomaga . Kratek oris problema. Izgorelih je več kot polovica. Stres.

Izgorelih je več kot polovica

“Tako pri nas kot drugje v Evropi sta dva glavna vzroka za obolevanje mišično-kostne bolezni in stres, povezan z delom,” opozarja Lučka Böhm z Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Mišično-kostne bolezni so po njenih besedah tradicionalna tema, ki jo tradicionalne stroke znajo obvladovati, “počutimo pa se pionirje na področju obvladovanja stresa, povezanega z delom".

Za povečavo klikni na fotografijo. Stres tepe tako vodilne kot njihove zaposlene. Splošno prepričanje, da je stres na delovnem mestu problem predvsem menedžerjev in drugih vodilnih kadrov v podjetju, ne drži (več).

Stres tepe tako vodilne kot njihove zaposlene

Tudi delavci v proizvodnji so žrtev stresa, je pokazala pred kratkim opravljena raziskava. Trije najpogostejši dejavniki stresa med zaposlenimi so delovni čas, organizacijska kultura in nadlegovanje ter nasilje na delovnem mestu, je pokazala spomladi opravljena raziskava med zaposlenimi v podjetjih elektro in kovinske industrije v Sloveniji članih sindikata Skei. V raziskavi je sodelovalo 400 ljudi – zaposlenih v proizvodnji in članov menedžmenta. Tri najpogostejše posledice stresa med delavci pa so vrtoglavica, strah in želodčne težave. Sodobne metode premagovanja stresa. Preobremenjenost in stres. Zdravi na delovnem mestu / preobremenjenost in stres Posreduj obvestilo o tej strani Kaj je stresObvladovanje stresa.

preobremenjenost in stres

Finance. CRM Tools. Company Details. Sve o ePoslovanju. Management. Salesforce. Twitter/Facebook. Twitter - tools. Nasveti za starše in otroke. Bloomova taksonomija. Bloom je razvil svojo teorijo učnega procesa, ki jo imenujemo Bloomova taksonomija in poteka po naslednjih korakih: Prebrati smo morali Bloomovo taksonomijo za preverjanje znanja oziroma Bloom’s Taxonomy for CS Assessment.

Bloomova taksonomija

V članku so avtorji za vsak korak posebej napisali kako ga lahko dosežemo pri preverjanju znanja pri programiranju, podali so tudi primere nalog, ki bi bile primerne, za določen korak. POMNJENJE je prvi korak, pri katerem je zelo pomemben priklic znanja ki ga že znamo. Pri programiranju naj bi pomnjenje dosegli z: prepoznavanjem konstruktov v kodi, z prepoznavanjem konceptov, priklicom konceptov, algoritmov, vzorcev. Primerne so naloge kot je naprimer naštevanje aritmetičnih operacij in določitev njihove prednosti pri izvajanju. LMS sistem. Kako pritegniti in obdržati učečega se znotraj e-izobraževalnega programa? Ena izmed raziskav, ki je bila narejena na področju učinkov multimedije na učečega se, je Mayerjeva raziskava, ki potrjuje dejstvo, da se učenci naučijo več iz besedil in slik, kakor samo iz besedil.

Kako pritegniti in obdržati učečega se znotraj e-izobraževalnega programa?

Npr. PowerPoint in druge predstavitve naj bi vsebovale tako besedilno kot zvočno predstavitev ter seveda tudi slike ali animacije. Kakšno kombinacijo multimedije pa izberemo glede na učni stil? Bloomova taksonomija. 10 Psychology Tricks You Can Use To Influence People. Before we get started, it’s important to note that none of these methods fall under what we would term the dark arts of influencing people.

10 Psychology Tricks You Can Use To Influence People

Anything that might be harmful to someone in any way, especially to their self esteem, is not included here. These are ways to win friends and influence people using psychology without being a jerk or making someone feel bad. Trick: Get someone to do a favor for you—also known as the Benjamin Franklin effect. Legend has it that Benjamin Franklin once wanted to win over a man who didn’t like him.

21st century education. Revised August 2008. Your Assignment, Should You Choose to Accept It . . . Like Alice, many educators, policy makers and even the general public respond resoundingly with "That's impossible! " E-learning 2.0 Infiltrates the Classroom. Disclosure: One of the products listed in this post, Digication, has been a recent R/WW sponsor.

One of the more active markets for web 2.0 is e-learning; for example we've written before about ChinesePod (learning Chinese) and Elgg (social network software for education). Also last August Steve O'Hear wrote a very insightful introduction to e-learning 2.0 for R/WW. Free Project Management Software. JxProject 2.7.1.2 - Gantt User Documentation June 19, 2012. 33 Tips for Selling Success. By Mark Hunter “The Sales Hunter” Are you a salesperson who is always scanning the sales landscape for ways to improve? Do you tend to your sales motivation with great care, never forgetting that you are indeed responsible for your level of success?

Wissenstest: Sicherheit im Internet - Wissenstests - GEOlino.de. Service-Navigation - Service-Navigation überspringen: Hauptnavigation - Hauptnavigation überspringen: Du bist hier: Start › Wissenstests Hauptspalte: GEOlino extra Nr. 34 Frage 1 von 14 › Bestellen› Abonnieren. Sales Pro Magazine.