background preloader

Jorden

Facebook Twitter

Elevopgaver - Jordens indre. Globe Making (1955) Most Unbelievable footage of Japanese Tsunami I have seen so far (taken from helicopter) Professor: Derfor er Italien plaget af jordskælv. Italien er endnu engang blevet ramt af et kraftigt jordskælv, der har kostet menneskeliv.

Professor: Derfor er Italien plaget af jordskælv

Denne gang havde jordskælvet sit epicenter i den centrale del af landet og målte 6,2 på richterskalaen. Svaret på de mange jordskælv i Italien gemmer sig i de tykke stenplader, som jordens kontinenter sidder fast på, fortæller professor og viceinstitutleder for forskning Lars Nielsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Italien ligger nemlig i et område, hvor der er flere af de såkaldte pladetektoniske kræfter på spil.

Det er disse kræfter, der bestemmer, hvordan stenpladerne bevæger sig i forhold til hinanden. - Jordskælvet skete i et område, der hedder Appenninerne, og det er et område, hvor en forholdsvist lille plade fra øst bliver skudt ind under den plade, som selve Italien ligger på, siger Lars Nielsen. Jordskælvs styrke. Derfor rammes Italia av jordskjelv - igjen og igjen. Natt til onsdag ble Italia rammet av et jordskjelv, med noe som har ført til store skader og flere døde.

Derfor rammes Italia av jordskjelv - igjen og igjen

Japan efter jordskælvet. Når jorden skælver - e-learning til grundskolen. How the Earth Would Look Like Without Oceans. Earth 100 Million Years From Now. Water4Coasts #2 - Underground Channel. Vor urolige klode. Det Røde Havs åbning fortsætter ned gennem Østafrika, hvor Tanganyikasøen og Malawisøen er opstået ved, at Østafrika trækkes bort fra resten af Afrika.

Vor urolige klode

Denne 'rift' udvikler sig videre mod syd, som når man river et stykke papir, til Mozambique, hvor et jordskælv med en størrelse 7,0 dannede et 1 meter brud over et interval på ca. 20 km. Princippet er nu, at efter 1.000 jordskælv gennem måske 1-10 millioner år vil den side, hvor drengen står, være sunket til en sø med en dybde på 500 meter, mens siden, som drengen holder med hånden, er steget til en højde på 500 meter. Here's how plate tectonics actually works. You know what sucks?

Here's how plate tectonics actually works

Spending half your trip to the train station not listening to music or podcasts, but trying to untangle the Gordian Knot that your earphone cords have somehow constructed in your bag overnight. It doesn’t matter how neatly you wound up and placed them in there the day before, the laws of physics are working against you, especially if you happen to be using the standard-issue Apple earbuds with their perfectly tangle-prone 139-centimetre-long cords. But it’s 2015 now, and within months, that mild annoyance will be behind us. At the 2015 International Consumer Electronics Show in Las Vegas earlier this month, a European 28-person start-up called Bragi introduced their new Dash wireless earbuds, and I’m all in. According to Business Week, they’ve got a battery life of 3.5 hours, and can monitor your heart rate and blood oxygen levels for post-workout analysis. And, because it’s 2015, an earbud is no longer just an earbud.

Miraklernes tid lader vente på sig i Port-au-Prince. Først samler Jacklin hvide plastikskeer op fra jorden.

Miraklernes tid lader vente på sig i Port-au-Prince

Skeerne renses en efter en ved hjælp af et glasskår, indtil en hel sæk er fyldt med dem. Til sidst sælges de til Den Dominikanske Republik, hvor de smeltes om til plastikstole. Og han starter forfra. Efter de fleste økonomiske parametre hører Haiti til de fattigste lande på Jordens nordlige halvkugle. SKABELSEN / ISTIDEN SET FRA OVEN - Danskebjerge.dk. Det grønne område viser den del af den jyske halvø, som blev dækket af Weichsel-gletsjere.

SKABELSEN / ISTIDEN SET FRA OVEN - Danskebjerge.dk

Som det ses, trængte de frem fra nord og øst, inden de gik i stå. Opbremsningen skete ved den israndslinje, man betegner som hovedopholdslinjen eller "Ussings linje". Sydvestjylland forblev dermed isfrit. Upåvirket var området dog ikke. Da gletsjerne smeltede, strømmede der nemlig store mængder smeltevand ud mod Vesterhavet. Ser man på det øvrige Jylland, er navnlig området mellem Mariager og Vejle Fjorde interessant. Stop Disasters. iSeismometer. Vibrometer - Vibration meter - Android-apps på Google Play. Geomorphology ( Part- 1 ) TSUNAMI. Index - Norwegian. ELI translations | ELI home.

Index - Norwegian

Jordskælv. Livet efter tsunamien. Skole. Jordskælv og tsunami - Japan 2011. Tsunami. Definition: En tsunami er en flodbølge, der er dannet i forbindelse med kraftige (>7,0) undersøiske jordskælv tæt på havbunden.

Tsunami

Der skal ske en vertikal bevægelse af havbunden. Stort set tilsvarende flodbølger kan opstå lokalt ved fx bjergskred. I de seneste år har tsunamier forårsaget nogle af de største tab af menneskeliv og materielle værdier. Især tsunamien d. 26.12.2004 i Det indiske Ocean og tsunamien d. 11.3.2011 i NØ-Japan har bidraget hertil. Pladetektonisk sammenhæng. Vulkaner - grundskolen, geografi. Vulkaneksperten.dk. Pladetektonik/Vulkanisme – Københavns Universitet. Denne GeoCase kuffert handler om Jordens indre, pladetektonik og vulkanisme, altså hvordan Jorden er opbygget, udefra og indefter.

Pladetektonik/Vulkanisme – Københavns Universitet

Der ses på de forskellige "skaller" af Jorden og deres egenskaber, samt jordskælv, og hvordan de hjælper os med at "se" ind i Jorden. I forbindelse med den største sammenfattende teori indenfor geovidenskaben, pladetektonikken, undersøges de forskellige pladegrænser og deres egenskaber samt hastigheder på jordskorpens bevægelser.