background preloader

Bæredygtighed

Facebook Twitter

Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Hvordan brødføder vi verden? - Forlaget Columbus. Ressurser. Spis mindre kød. Bliv klog på bæredygtighed og mad. Bliv klog på bæredygtighed og mad. 1338: Land Mammals. Explain xkcd: It's 'cause you're dumb.

1338: Land Mammals

[edit] Explanation This comic may be a nerd snipe from Randall, challenging his readers to figure out the missing parts. The comic shows the total weight of mankind and all other land mammals. Only a few centuries ago, humans, their pets and livestock came to make up a great proportion of the earth's land mammal biomass. Note that only land-dwelling mammals are taken into account, so whales and other marine mammals are not included. The design of the blocks loosely resembles a cell. The title text states that bacteria outweigh us thousands to one, without counting the several pounds of bacteria in our body that are considered part of our own weight.

Randall also discusses animal biomass in Fairy Demographics in which he compares the biomass of "fairies" to humans, horses, and humpback whales. [edit] Weight [edit] Humans Cattle, in aggregate, are much heavier than the human population. Sustainable. What If You Stopped Drinking Water? EMU Danmarks læringsportal. UNDERVISNINGSFORLØB OM BÆREDYGTIGE BYER - Dansk Arkitektur Center. Bæredygtige Byer er et udfordrende undervisningsforløb for elever i udskolingen.

UNDERVISNINGSFORLØB OM BÆREDYGTIGE BYER - Dansk Arkitektur Center

Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer. Undervisningen starter i klasselokalerne, hvor eleverne arbejder med et udvalg af autentiske internationale og nationale cases fra databasen bæredygtige byer på dac.dk. Samlingen rummer cases, baggrundsartikler og ekspertinterview og opdateres løbende. Forløbet er særligt målrettet fagplanen for geografi, men også relevant for andre fag. Undervisningsforløbet fortsættes i DAC I DAC udfordres og aktiveres denne viden i en workshop, hvor eleverne skal spille sig igennem en række danske problemstillinger, som er centrale for fremtidens bæredygtige byer.

DAC& LEARNING giver input til, hvordan eleverne efterfølgende kan bearbejde forløbet ved at skabe egne 'bæredygtighedsmanifester'. Kurset har til formål at give eleverne: Ud i landet. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Over population, over consumption - in pictures. The 9 limits of our planet … and how we’ve raced past 4 of them. Johan Rockström says humanity has already raced past four of the nine boundaries keeping our planet hospitable to modern life.

The 9 limits of our planet … and how we’ve raced past 4 of them

Writer John Carey digs into the “planetary boundary” theory — and why Rockström says his isn’t, actually, a doomsday message.We’ve been lucky, we humans: For many millennia, we’ve been on a pretty stable — and resilient — planet. As our civilizations developed, we’ve transformed the landscape by cutting down forests and growing crops. We’ve created pollution, and driven plants and animals extinct. Yet our planet has kept spinning along, supporting us, more or less stable and in balance. Going forward, scientists have recently proposed, all we need to do is stay within some limits, nine upper boundaries for bad behavior.

But of course, being human, we haven’t. In a startling January 2015 paper in Science, Johan Rockström says humanity has already raced past four of the nine boundaries keeping our planet hospitable to modern life. Not to Rockström. A prosperous world for everyone in 2050. 2050 - journalistik om klima, energi og grøn omstilling - politiken.dk. Hjem - Generation Awake (DA) Planetary boundaries. Sustainable. Mad-til-milliarder_ipad.pdf. /oplev-science/gymnasiet/undervisningsmaterialer/temahaefter/filer/tema_2008-baeredygtighed_for_fremtiden.pdf/ Bog: Mad til Milliarder – Københavns Universitet. 100 Kort til handling - Vestfor. "100 Kort til handling" er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning.

100 Kort til handling - Vestfor

Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg. Metoderne i kortene "100 Kort til handling" spænder vidt - fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier. Metoderne inspirerer til at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling.

Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den. Teknisk vejledning Hent lærervejledningen i menuen til højre. Download programmet "100 Kort" til den eller de computere, hvor du vil bruge redskabet. This map of world food production is a slam-dunk argument for eating less meat.

Earth Overshoot Day. In 8 Months, Humanity Exhausts Earth's Budget for the Year August 20 is Earth Overshoot Day 2013, marking the date when humanity exhausted nature’s budget for the year.

Earth Overshoot Day

We are now operating in overdraft. For the rest of the year, we will maintain our ecological deficit by drawing down local resource stocks and accumulating carbon dioxide in the atmosphere. Just as a bank statement tracks income against expenditures, Global Footprint Network measures humanity’s demand for and supply of natural resources and ecological services.

The hydrologic and carbon cycles: Always recycle!