background preloader

Bæredygtighed

Facebook Twitter

Rådgivning af virksomheder om IT-udstyr. For tiden foregår der en regulær økonomisk revolution.

Rådgivning af virksomheder om IT-udstyr

Cirkulær økonomi, hvor produkter og materialer genbruges og genanvendes, er godt i gang med at erstatte den gamle brug og smid væk-tankegang. Den cirkulære økonomi har potentialet til at blive den største økonomiske revolution i 250 år, ifølge World Economic Forum. På markedet for IT-udstyr er den cirkulære tilgang stadig forholdsvis ny. De fleste virksomheder og organisationer vælger stadig at slide IT-udstyret helt ned, før det skrottes. Det er hverken miljømæssigt eller økonomisk bæredygtigt, og det er der flere og flere virksomheder, som får øjnene op for. Nyt tøj: Sådan skader produktionen. National Geographic. This interactive was built in conjunction with National Geographic’s Future of Food series.

National Geographic

The data was sourced from FAOSTAT. Values reflect domestic utilization for food consumption in each country or region from 1961 to 2011. Food groupings and units of measure vary slightly from those depicted on the FAOSTAT site. Download the data from here. 2: ethical, open and built to last. Økologisk rygsæk. Danmark uden affald - strategi & ressourceplan.

Danmark uden affald har som mål at sætte skub i en bevægelse fra "forbrug og forbrænd" over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen.

Danmark uden affald - strategi & ressourceplan

Det handler om at se vores affald som ressourcer og sørge for, at værdifulde materialer ikke går tabt. EMU Danmarks læringsportal. Danmarks portal om bæredygtighed. Et gratis undervisningsmateriale fra Miljøstyrelsen om affald og ressourcer. Untitled. Elektronik - Kend dit skrald. Index. Hungry Planet: Consumption Around the Globe - International Business Degree Guide. Share this infographic on your site!

Hungry Planet: Consumption Around the Globe - International Business Degree Guide

Om Ressourcer, økologisk fodspor og bæredygtighed på Frederiksberg HF kursus. Planetary boundaries - Wikipedia. Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Hvordan brødføder vi verden? - Forlaget Columbus. Ressurser. Spis mindre kød. Bliv klog på bæredygtighed og mad. Bliv klog på bæredygtighed og mad. 1338: Land Mammals. Explain xkcd: It's 'cause you're dumb.

1338: Land Mammals

[edit] Explanation This comic may be a nerd snipe from Randall, challenging his readers to figure out the missing parts. The comic shows the total weight of mankind and all other land mammals. Only a few centuries ago, humans, their pets and livestock came to make up a great proportion of the earth's land mammal biomass. Note that only land-dwelling mammals are taken into account, so whales and other marine mammals are not included. Sustainable. What If You Stopped Drinking Water? EMU Danmarks læringsportal. UNDERVISNINGSFORLØB OM BÆREDYGTIGE BYER - Dansk Arkitektur Center. Bæredygtige Byer er et udfordrende undervisningsforløb for elever i udskolingen.

UNDERVISNINGSFORLØB OM BÆREDYGTIGE BYER - Dansk Arkitektur Center

Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer. Undervisningen starter i klasselokalerne, hvor eleverne arbejder med et udvalg af autentiske internationale og nationale cases fra databasen bæredygtige byer på dac.dk. Samlingen rummer cases, baggrundsartikler og ekspertinterview og opdateres løbende. Forløbet er særligt målrettet fagplanen for geografi, men også relevant for andre fag.

Undervisningsforløbet fortsættes i DAC I DAC udfordres og aktiveres denne viden i en workshop, hvor eleverne skal spille sig igennem en række danske problemstillinger, som er centrale for fremtidens bæredygtige byer. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Over population, over consumption - in pictures. The 9 limits of our planet … and how we’ve raced past 4 of them. Johan Rockström says humanity has already raced past four of the nine boundaries keeping our planet hospitable to modern life.

The 9 limits of our planet … and how we’ve raced past 4 of them

Writer John Carey digs into the “planetary boundary” theory — and why Rockström says his isn’t, actually, a doomsday message.We’ve been lucky, we humans: For many millennia, we’ve been on a pretty stable — and resilient — planet. As our civilizations developed, we’ve transformed the landscape by cutting down forests and growing crops. We’ve created pollution, and driven plants and animals extinct. Yet our planet has kept spinning along, supporting us, more or less stable and in balance. Going forward, scientists have recently proposed, all we need to do is stay within some limits, nine upper boundaries for bad behavior. But of course, being human, we haven’t. A prosperous world for everyone in 2050. 2050 - journalistik om klima, energi og grøn omstilling - politiken.dk.

Hjem - Generation Awake (DA) Planetary boundaries. Sustainable. Mad-til-milliarder_ipad.pdf. /oplev-science/gymnasiet/undervisningsmaterialer/temahaefter/filer/tema_2008-baeredygtighed_for_fremtiden.pdf/ Bog: Mad til Milliarder – Københavns Universitet. 100 Kort til handling - Vestfor. "100 Kort til handling" er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning.

100 Kort til handling - Vestfor

Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg. Metoderne i kortene "100 Kort til handling" spænder vidt - fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier. Metoderne inspirerer til at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling. Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den. Teknisk vejledning Hent lærervejledningen i menuen til højre. Download programmet "100 Kort" til den eller de computere, hvor du vil bruge redskabet. This map of world food production is a slam-dunk argument for eating less meat. Earth Overshoot Day. In 8 Months, Humanity Exhausts Earth's Budget for the Year August 20 is Earth Overshoot Day 2013, marking the date when humanity exhausted nature’s budget for the year.

Earth Overshoot Day

We are now operating in overdraft. The hydrologic and carbon cycles: Always recycle!