background preloader

FIP-kursus ng marts 2019

Facebook Twitter

IOC IHO IASC - IBCAO Downloads. Havbundens overfladesedimenter. Sedimentkortet er et resultat af en sammenstilling og bearbejdning af alle tilgængelige informationer om havbundens beskaffenhed.

Havbundens overfladesedimenter

Kortet er primært baseret på data indsamlet ved brug af akustiske og seismiske metoder kombineret med sedimentprøver. Den overvejende del af data stammer fra den statslige efterforskning af sand- og grusressourcer gennemført siden starten af 1970’erne til i dag. Derudover indgår data indsamlet i forbindelse med habitatkortlægninger, Kystdirektoratets kortlægninger i Nordsøen samt data indsamlet i forbindelse med etablering af havvindmølleparker. Kontinentalsokkelprojektet. Glanam. Baggrunden: At forstå udviklingen og naturen af ​​de nordlige Atlanterhavs glaciale marginer er af stor betydning for europæisk akademi, industri og samfund.

Glanam

Sedimenterne og landskabsformerne langs disse margener giver en oversigt over den tidligere is-aktivitet samt rumlige og tidsmæssige variationer i is-ocean-klima interaktion. Specielt hvad angår klimaforskning, giver margenerne en direkte forbindelse mellem de dybe oceaner og is aflejringerne, der er fremkommet ved isens erosion af de omgivende landmasser. Glanam. Denne video viser hvordan de landskabs- og aflejringstyper der er dannet gennem gentagende istider, stadig kan ses i det danske landskab i dag.

Glanam

Når landet skaber sig Kap 3 Istider og menneskets påvirkning 1 første 14 minutter mhp elevnotater 13:42 Jacob Skjoldå 07 Mar 2016 Views: 4 k Stop De bundtyper og aflejringer der er vist og beskrevet i videoen her, er de samme som ses på og under havbunden på de nu havdækkede Nordatlantiske kontinental margener. Også de beskreven proces med nedpresning og hævning af undergrunden i takt med at isen vokser og smelter, er sket på de kontinental margener. Water Balance App. About this App This app is based on data from NASA’s Global Land Data Assimilation System (GLDAS-2.1), which uses weather observations like temperature, humidity, and rainfall to run the Noah land surface model. This model estimates how much of the rain becomes runoff, how much evaporates, and how much infiltrates into the soil. These output variables, calculated every three hours, are aggregated into monthly averages, giving us a record of the hydrologic cycle going all the way back to January 2000.

Soil moisture plus snowpack is the water storage at any given place. GIS Vandbalance undersøgelse. GIS Problemer med vandforvaltning - Google ドキュメント. GIS øvelser - Google スライド. Digtal dannelse og kompetencer i NG_FIPøst.pptx. Digitale værktøjer NG_Øst. Digitale værktøjer NG_vest. Eksamensopgaver-spørgsmål og svar-FIP Ng-ng-geo 2019.docx. FIP Naturgeografi og geografi 2019 Workshop om eksamensopgaver Link til hjemmeside med program og materialer fra FIP-kurserne rettidig og ordentlig dialog med censor om eksamensopgaver og bilag, og om de muligheder og begrænsninger, som den gennemførte undervisning giver.

Eksamensopgaver-spørgsmål og svar-FIP Ng-ng-geo 2019.docx

Det er for eksempel også vigtigt, at gå i dialog med censor, om det som I eventuelt ikke nåede i undervisningen, så censor er opmærksom på, at det ikke skal gå ud over eleverne, hvis der var enkelte dele af læreplanen, som ikke blev opfyldt optimalt. Spørgsmål: Kommer vi ikke til at opleve, at nogle elever vil komme i klemme, fordi der er noget af vores undervisning, der ikke afvikles optimalt, fordi den er under udvikling? Svar: Nej, det må vi undgå, ved at gå i dialog med censor om eksamensopgaverne og om de dele af undervisningen, som ikke er færdigudviklet og derfor måske ikke opfylder læreplanen fuldt ud.

Tage ansvaret på vores skuldre og italesætte over for censor, at det ikke bør ligge eleverne til last. Svar: Nej. FIP Naturgeografi. FIP i naturgeografi (stx) og geografi (hf-e) den 27. februar på Fredericia Gymnasium Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia FIP i naturgeografi (stx) og geografi (hf-e) afholdes den 20. marts på Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde Alle skal medbring computer Der tages forbehold for ændringer 9.45-10.00 Kaffe og morgenbrød 10.00-10.30 Velkomst og nyt fra fagkonsulenten. 10.30-11.15 Digital dannelse - Philip Kruse Jakobsen. 11:20-12:15 Runde 1.

FIP Naturgeografi

A. B. C. D. GeoAtlas Live. I GeoAtlas Live har vi samlet de samme funktioner, som er tilgængelige i vores API.

GeoAtlas Live

Vi anerkender værdier ved at integrere GeoAtlas API i et eksisterende fagsystem, men vi ved, at det ikke er en mulighed for alle organisationer. Derfor tilbyder vi også adgang til Geo’s data og modeller via GeoAtlas Live. GeoAtlas Live er en brugervenlig tilgang til analyser af undergrunden. Log ind.