background preloader

Cirkulær økonomi

Facebook Twitter

Hvad kan vi lære af naturkatastrofer? Data Processor: Adnami Formål: Pending Udløb: 15 dage Navn: lwuid Udbyder: videnskab.dk Data Processor: Rubicon Project Formål: Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet.

Hvad kan vi lære af naturkatastrofer?

Udløb: et år Navn: khaos Udbyder: .rubiconproject.com. Byggeriets Materialepyramide. Samfundsfagsportalen. CFU-login.

Om affaldssortering i USA - Bea (minus affald som borger) medvirker tilsidst i udsendelsen. Af Martin Spurlock – birgithallgren

Et gratis undervisningsmateriale fra Miljøstyrelsen om affald og ressourcer. Cirkulær økonomi. Batterikrise under opsejling: Kan blive svært at skaffe mineral til batterier i elbiler og smartphones. Tro det eller lad være, i din smartphone sidder der faktisk et virkelig godt batteri.

Batterikrise under opsejling: Kan blive svært at skaffe mineral til batterier i elbiler og smartphones

Det hedder et litium-ion-batteri, og det er ekstremt effektivt på grund af særligt ét mineral - grundstoffet kobolt. Men over 60 procent af Jordens kobolt kommer fra det uroplagede land DR Congo, hvor børnearbejde, politisk røre og uorganiseret minedrift gør, at forsyningen af kobolt er ustabil. Og selvom kobolt også findes i Australien, Filippinerne og USA, kan man ikke bare starte en ny produktion op fra den ene dag til den anden, forklarer Per Kalvig, der er centerleder på Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer. - Man er gået i gang med at lede efter koboltforekomster mange steder - blandt andet i Canada og USA. Og der er da også fundet forekomster, men de fleste steder er man slet ikke så langt endnu.

Indtil videre er virksomheder som Apple, Tesla og Samsung altså afhængige af, at de kan købe kobolt fra minerne i DR Congo. Flere kilo i en Tesla. Egedal er bedst til genanvendelse af affald. Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet. Affaldsforebyggelse: Strategi og aktiviteter. Danmark uden affald ii web 29042015. Vks cases cirkulær økologi. Hvad er Cradle to Cradle? Cradle to Cradle (på dansk “vugge til vugge”) er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre. For mindre dårligt er stadig dårligt. Hvad er cirkulær økonomi? I mange år har vores økonomi været lineær: Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger – og smider ud. Dermed går utrolig mange ressourcer tabt. Tiden er inde til en ny økonomisk model – en model der sikrer, at vi også i fremtiden har adgang til de værdifulde ressourcer.

Cirkulær økonomi er svaret. I cirkulær økonomi indgår produkter og deres indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb. “End-of-life”-konceptet er erstattet af genbrug og genanvendelse, så produkterne bruges flere gange eller materialerne bliver brugt i nye produkter – igen og igen. Cirkulær økonomi er altså en bæredygtig økonomisk model, der sikrer, at vi kan fortsætte med at tænke nyt og stort, uden at det går ud over os selv og planeten. Cirkulær økonomi bygger på en række filosofier. Cirkulær økonomi er for alvor kommet på dagsordenen i bl.a. Vugge til Vugge ApS. Vi har hjulpet en lang række virksomheder med at få Cradle to Cradle certificeret deres produkter og omstille til cirkulær økonomi.

Vi har bl.a. udarbejdet roadmaps, hjulpet med funding og udviklet nye, cirkulære forretningsmodeller. Her kan du se en samling af udvalgte cases. I forbindelse med virksomhedsrettede støtteprogrammer for grøn omstilling har vi desuden været konsulenter for en række virksomheder. Læs f.eks. om virksomhedernes resulater i Rethink Business programmerne Fokuseret Værdikædesamarbejde, Design for Disassembly og Join the circular economy revolution. Du kan også se, hvad vi arbejder på lige nu under aktuelle projekter. Trashypeople. Skal Danmark satse på cirkulær økonomi? »Det nytter ikke noget at være foran, hvis ingen følger efter« Cirkulær økonomi - Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald - VHGB.

Cirkulær økonomi er et opgør med den lineære økonomi, hvor det tidligere har drejet sig om at producere, bruge og smide væk.

Cirkulær økonomi - Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald - VHGB

Naturens råmaterialer er begrænsede, og ressourcerne skal genbruges og genanvendes, dvs. recirkuleres. Det innovative budskab af cirkulær økonomi er imidlertid, at recirkulering kan betale sig. Det handler om at minimere tabet af ressourcerEn vigtig del af den cirkulære vision er, at fremtidige generationer får adgang til de samme ressourcer og materialer, som vi har i dag. I cirkulær økonomi minimeres tabet af ressourcer ved, at alle materialer genanvendes i kontinuerlige biologiske eller tekniske kredsløb. Det er en økonomi, hvor alt designes til at kunne genanvendes, og hvor produkter skal kunne skilles ad, for at materialerne kan genbruges i en form, der skaber samme eller mere værdi end tidligere – også kaldet upcycling. Nye forretningsmuligheder med cirkulær økonomi. Nordjyllands mest cirkulære virksomhed 2017. 43031246. Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Affaldshåndtering på Stillehavsøer Se filmen Paradise Expired - om Apelaamo, der samler skrot og sælger det for såvel at rydde op som for at genbruge råstofferne og tjene penge. - Vurder, hvorfor Tuvalu er kommet til at flyde med affald. - Hvilken samfundsudvikling ligger bag?

Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Cirkulær økonomi. For ikke så mange år siden blev affald kørt på lossepladsen.

Cirkulær økonomi

I dag har vi indset, at affald er en værdifuld ressource, og at genanvendelse både gavner miljøet, reducerer mængden af råstoffer der skal brydes ved minedrift, og giver økonomiske gevinster for samfundet. Der er dog fortsat meget store råstoftab i det cirkulære materialekredsløb. Dette er både en følge af manglende viden, om hvilke materialer der er i de varer vi kasserer, og manglende teknologiske løsninger til at ekstrahere disse. Udbygning af den cirkulære økonomi kræver, at der opbygges viden og kompetencer om samfundets og virksomhedernes materialestrømme. MiMa er engageret i projekter, som styrker vidensgrundlaget for en bedre ressourceudnyttelse. Affald – en nødvendig ressource.