background preloader

Bibliotheeknth

Facebook Twitter

Esther & Astrid

Waar halen de informatiespecialisten van de Faculteit Gezondheid al die informatie toch vandaan?

HvA Bibliotheek www.hva.nl/bibliotheek. HvA Bibliotheek op Facebook.

ESP online resources

Minor Arbeid en Gezondheid. Minor Zorgtechnologie. Amsterdam. Kennis over gezondheid & zorg. Richtlijnen. EBP. Meten. Multicultureel / internationaal. Laaggeletterheid. Interventie-databases. Historisch. Psychiatrie. Auteursrecht. Ouderen.