background preloader

As persoas doutras culturas

Facebook Twitter

Xitanos con palabra. Swing of Change (2011) - Amazing Animated Short Film. Proverbio Chino (Javier San Román) Mediterráneo (Comisión de axuda ó refuxiado) Telebasura non é realidade (Fundación Secretariado Gitano) A Leonor real e outros nenos reais (Fundación Secretariado Gitano) Eu non son trapacero (Fundación Secretariado Gitano) Nana (José Rodríguez Melcón) A viaxe de Said (Coke Riobóo) Chino (Rogelio Sastre) Hiyab (Xavier Sala) Español para estranxeiros (José Luis Cuerda)