background preloader

Matematyka

Facebook Twitter

Math Worksheets at Math-Drills.com. Two Step Inequalities worksheets. See All Math Topics Home > Algebra > Inequalities > Two-Step Two-Step Inequalities Worksheets This page contains a lot of two-step inequalities worksheets based on solving and graphing.

Two Step Inequalities worksheets

Easy level has positive integer coefficients with answers only in positive numbers. Medium level contains positive coefficients, with variables on any sides and answers in integers. Download All Two-Step Inequalities Worksheets (1.88 MB) Real World Rational Inequalities Tutorials, Quizzes, and Help. Algebra - Rational Inequalities. 9-6 SOLVING RATIONAL EQUATIONS & INEQUALITIES Objectives: 1) The student will be able to solve rational equations. 2) The student will be able to solve. - ppt download. Algebra 2 Thursday Today, we will be able to… Solve rational inequalities We will show we can do this by… Asking and answering questions Completing. - ppt download. Quiz & Worksheet - Equations & Inequalities with Rational Functions. Solving Absolute Value Equations and Inequalities - She Loves Math. This section covers: As we saw earlier, an absolute value (designated by | |) means take the positive value of whatever is between the two bars.

Solving Absolute Value Equations and Inequalities - She Loves Math

The absolute value is always positive, so you can think of it as the distance from 0. So and . PowerPoint- Polynomial Inequalities. PowerPoint- Polynomial Inequalities - Section 2: Solving Polynomial Inequalities Graphically page 1 of 13 PowerPoint- Polynomial Inequalities Polynomial Inequalities Polynomial Inequalities.

PowerPoint- Polynomial Inequalities

Solving Rational Inequalities - Practice Problems. M jak matma. Dla każdego, jak marzenie,jest przez zero (0) liczb mnożenie!

M jak matma

Niezwykła matematyka wrzesień 2016. Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UWM zapraszają na zajęcia popularyzatorskie z matematyki w ramach warsztatów, wykładów i wystaw interaktywnych.

Niezwykła matematyka wrzesień 2016

Projekt ten jest w współfinansowany przez mFundację mBanku. Leonhard Euler i królewieckie mosty ~ Blog 2 Pi R. Przed świętami mogliśmy przeczytać o najpiękniejszym wzorze matematyki, podanym w XVIII wieku przez Leonharda Eulera.

Leonhard Euler i królewieckie mosty ~ Blog 2 Pi R

Nie jest to wszak jedyne osiągnięcie tego wybitnego matematyka. Jego wkład w rozwój matematyki jest tak wielki, że współczesny mu Pierre Simon de Laplace miał wyrazić się na jego temat "Czytajcie Eulera, czytajcie go – jest mistrzem nas wszystkich". Kolorowanie map. Untitled. Te otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane są przez FMW, IM UWr we współpracy z Wydawnictwem Logi.

untitled

Mają na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak - szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków. Zwycięzcy kategorii "gimnazja", "szkoły ponadgimnazjalne" i "dorośli" mogą brać udział w Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach organizowanych przez Fundację Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej Sfinks z pominięciem eliminacji internetowych. Zwycięzcy Mistrzostw Polski biorą udział w Mistrzostwach Świata w Sudoku organizowanych przez World Puzzle Federation. Do zawodów dolnośląskich można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, natomiast diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć tutaj. zadania treningowe o Uli Marciniak.

5 Math Games Every Classroom Needs to Play. Guest post by Leigh Langton Hey guys!

5 Math Games Every Classroom Needs to Play

It's Leigh from The Applicious Teacher! I am super excited to be blogging at Corkboard Connections today. I'm sharing a practice that I use to help increase my students' engagement and number sense during my math block. Ratujemy Labmaki! - Strona internetowa patyczakitableciaki! Mogalo - internetowe konkursy dla szkół. 5 Math Games Every Classroom Needs to Play. Four color challenge - GeoGebra. Zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji liniowej.

Zadanie 8 Turysta przeszedł w ciągu trzech dni 44 km.

Zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji liniowej

Drugiego dnia przeszedł o 8 km mniej niż pierwszego dnia, a trzeciego dwa razy tylko kilometrów co drugiego dnia. Ile kilometrów przeszedł turysta każdego dnia? Odpowiedź: Turysta przeszedł pierwszego dnia 17 km, drugiego 9 km, a trzeciego 18 km. Zadanie 9 Zależność ceny (y) wynajmu autokaru w firmach przewozowych od liczby (x) przejechanych kilometrów określają funkcje: Przy jakich odległościach (x) bardziej opłaca się wynająć autokar w firmie F2? Rozwiązanie: Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, należy rozwiązać nierówność. 50x + 150 > 25x + 250. Mr Elementary Math: 10 Ways to Teach Math Using Post It Notes. Let me start by saying, I love post-it notes!

Mr Elementary Math: 10 Ways to Teach Math Using Post It Notes

I can never have enough. I have plenty of them at school and home. We use post-it notes in our daily lives. Oftentimes, we use them to jot down notes or quick reminders. But today, I wanted to share how you can use them during your math class. Best Augmented Reality apps to try out at once - Thinkmobiles. Augmented Reality apps or simply AR is a technology that enhances your everyday life using an electronic device, such as a smartphone or a tablet.

This technology uses your current location to project virtual objects on it. It provides enormous potential starting with chasing digital creatures to designing complex machines or engineering structures. It has grown rapidly over the last few years, providing new possibilities every day. Each product provides unique features to users and upgrades their life in its own way. Here’s the list of the top 50 augmented reality apps. 1. 6.EWALUACJA. Nauczyciel matematyki. Od dawna polecam, korzystam a nawet bawię się tą aplikacją. Co ja piszę. To nie aplikacja. Jak zdać maturę z matematyki? Quadratic Equations. An example of a Quadratic Equation: Quadratic Equations make nice curves, like this one: Name The name Quadratic comes from "quad" meaning square, because the variable gets squared (like x2). High School Algebra Board Game - Linear and... by Hilda Ratliff.

Featured Main Categories Cart is empty. Linki do wirtualnych lekcji na platformie Blendspace. Ćwiczenie interaktywne - Klasa 2 - Zima. Matematyka Innego Wymiaru. Szkoła Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocławskich, Wrocław. Kangur Matematyczny - Testy konkursowe. Zombie, Matematyka ósmej klasy and Algebra on Pinterest. Pisanie on Pinterest. I is a number: Slope-Intercept Form Battleship. I've seen a few variations of using the famous game Battleship in math class. Who among us hasn't used it (or at least the concept) when reinforcing graphing coordinate pairs? Taking it in a slightly more advanced direction, let's make a 4 quadrant Battleship grid. Formative Assessment Lessons. Mathematical goals This lesson unit is intended to help you assess how well students are able to use geometric properties to solve problems.

Formative Assessment Lessons. Homework - 12.3.docx. Homework - 12.3.docx - Section 2: Summarize page 1 of 3 Homework - 12.3.docx. Formative Assessment – Leading Learners to Level Up (#LL2LU) – A Definition of Derivative. We want more students to experience the burst of energy that comes from asking questions that lead to making new connections, feel a greater sense of urgency to seek answers to questions on their own, and reap the satisfaction of actually understanding more deeply the subject matter as a result of the questions they asked.

(Rothstein and Santana, 151 pag.) Do we offer learners a way to decode their understanding and ask targeted questions to improve their work? Have we, as a team, identified what is essential to learn and at least one path to success? Graphing a Linear Function Students are asked to graph a linear function and to find the intercepts ... Sorry! This resource requires special permission and only certain users have access to it at this time. Instructions for Implementing the Task This task can be implemented individually, with small groups, or with the whole class. The teacher asks the student to complete the problems on the Graphing a Linear Function worksheet.The teacher asks follow-up questions, as needed. Special Materials Needed: Graphing a Linear Function worksheet.

Eighth grade Lesson Lines and Linear Equations Formative Assessment Lesson Day 1 of 2. Loading... Lines and Linear Equations Formative Assessment Lesson Day 1 of 2 Lines and Linear Equations Formative Assessment Lesson Day 1 of 2 Unit 7: Linear Equations in two Variables Lesson 17 of 23 Objective: SWBAT interpret speed as the slope of a linear graph and translate between the equation of a line and its graphical representation. Christa Lemily. Untitled. Teaching Phase: How will the teacher present the concept or skill to students? Begin the lesson with the formative assessment activity, if it has not already been completed.For the teaching phase, students will need:MarkersPosterboard or chart paperGraphing calculatorsEngage students by asking them to come up with as many directly corresponding relationships as they can.

The idea is to get them thinking about relationships that could be graphed as linear functions, but this does not need to be shared with students just yet. Some examples include:miles per hourrevolutions per minutepounds per square incheight tentacles on every octopus5 starters on every basketball team60 minutes in every half hour12 eggs in a dozenHave students work in heterogeneous groups of two, three or four, whatever works best in your classroom environment. Search Resources. Eleventh grade Lesson Formative Assessment: Limits and Derivatives. Loading... MatMat - Logowanie. ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI - Google 簡報. Basic Derivative Rules. Last year our school got "schooled" on Kagan strategies, and one I liked was "Quiz Quiz Trade". I used that today for about 10 minutes for my calculus students to help each other learn some basic derivative strategies for monomials. They always struggle if there are radicals or x's in the denominator or fractional exponents.

How I Teach Calculus: A Comedy (Limit Definition of the Derivative) Restructuring Algebra: Function Notation Slider. After my immensely popular tweet of these pictures: I figured I should blog about what we did for function notation in my class. We made this slider for our notebooks. Introducing Derivatives to your Calculus class - Math Giraffe. Function Surfing - Derivatives. Sam podręcznik to za mało. Obliczanie ułamka danej liczby - Odkryj, zrozum, zastosuj... Liga Zadaniowa UMK w Toruniu. ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Matematyka. ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie. ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Metody aktywizujące na lekcjach matematyki. Untitled. Edukacyjne blogi godne uwagi - Strona internetowa edukacyjnytik! E - matematyk.