background preloader

Bettina69

Facebook Twitter

Beata

Mother of 2

Wirtualna Polska - www.wp.pl.

Volunteer

Did You Know ? Czy wiedziałeś (PL) Karta ISIC, Karta przedpłacona z ubezpieczeniem dla studentów. ZTM Warszawa - bilety i opłaty. Sweet home. Profession. II linia metra | Budowa II linii metra. Budowa centralnego odcinka II linii metra w Warszawie: 6,1-kilometrowy odcinek od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego7 stacji na głębokości od 13 do 23 metrów6 wentylatorni szlakowych600 m tunelu pod Wisłą oraz 500 m tunelu łączącego I i II linię metradwa tunele o długości 5 km i średnicy 5400 mmnajnowocześniejsza technologia TBM – EPBprędkość drążenia – 80 m tunelu na tydzień463000 m³ betonu48000 ton stali Lokalizacja: wzdłuż ul.

Prostej, po zachodniej stronie Ronda Daszyńskiegojest związana z przewidywanym silniejszym obciążeniem zachodniej części ronda przez ruch pasażerskipodczas budowy stacji utrzymany zostaje ruch w ul. Towarowej przy wyłączonym ruchu ulicznym w ul. Prostej. Głębokość stacji (poziom peronu): 15 m Wejścia: głowica wschodnia: 2 wejścia na zachodnich narożnikach skrzyżowania ul. Głowica zachodnia: 2 wejścia na wschód od ul. Tory odstawcze: połączone ze stacją po zachodniej stronie, pod ul. Czerpnio-wyrzutnie: w pasie zieleni pomiędzy jezdniami ul. 14 m 19 m Lokalizacja: 23 m.

Konkursy

Places. GeoCommons.