background preloader

Årstider

Facebook Twitter

Vinter

Vår. Sommar. Höst. Årscirkel. Manader glidande farger svart text. Jordgloben. Årshjul_tom. Studi. Hos oss på norra halvklotet är somrarna ljusa och varma med långa dagar. På vintern är tvärt om, dagarna är korta och det är kallt och mörkt. I Sverige har vi 4 årstider, vinter, sommar, vår och höst. Varför har vi årstider? Det beror på att jorden snurrar runt solen, ett varv på ett år, och att jordklotet lutar något. På sommaren lutar Sverige mot solen, vilket gör att det blir varmare, vi har sommar. 6 månader senare i dec. har jordklotet flyttat sig ett halvt varv och Sverige lutar då bort från solen, det blir kallare och vi får vinter. Ibland lyser solen och ibland är himlen täckt av moln. I Sverige är klimatet olika beroende på var man bor.

Moln ser ut på olika sätt! Lektion-se_7132_Arstiderna. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Hur har djuren det på vintern? Det största problemet djuren har på vintern är inte i första hand kylan utan det svåra är bristen på föda. De djur som är aktiva under vintern har dessutom ett stort behov av energi för att klara kylan. För de djur vars naturliga föda blir svåråtkomlig eller helt försvinner på vintern är ofta alternativet att flytta söderut.

Andra sover sig igenom vintern antingen genom att sänka kroppstemperaturen och ämnesomsättningen och därmed minska behovet av energi, till denna grupp hör bland annat igelkotten och fladdermusen. Mål med arbetsområdet "Djuren på vintern" Eleven skall: Känna till några i Sverige fritt levande djurs livsvillkor på vintern och hur de gör för att klara kyla samt vatten- och matbristKänna till hur olika material isolerar mot kyla Dessutom kommer du att jobba både med en del andra ämnen och/eller elevernas sociala förmågor, beroende på vilka övningar du väljer. Älgen och musen På vintern har djuren svårt att hålla värmen. Hanna och Hannes.