background preloader

Onderwijs

Facebook Twitter

Home. Zelfvertrouwen kweken in de huiswerkklas – Klasse. Het geheime ingrediënt van de huiswerkklas van leraar Naïma?

Zelfvertrouwen kweken in de huiswerkklas – Klasse

Dat is een growth mindset, een op groei gerichte kijk op leren: leerlingen bewust maken van hoe je je brein kan trainen. Zeggen: “ik kan dat nog niet” in plaats van “ik kan dat niet”. Zo kweek je zelfvertrouwen. En dat werkt. Chromebooks in het onderwijs: de voor- en nadelen op een rij. Mozaik Digital Learning. "Beste ouder, even iets over 'dat' kind" – Klasse. Juf Amy geeft les aan een Canadese basisschool.

"Beste ouder, even iets over 'dat' kind" – Klasse

Zoals elke leraar krijgt ze geregeld vragen van ouders over andere kinderen. In een brief op haar blog legt ze met veel inleving uit waarom ze die vragen niet kan beantwoorden. Deze vertaling van haar brief werd gepubliceerd door famme.nl. Ik weet het. Je bent bezorgd. Je wil graag met me praten over ‘dat’ kind. Je bent bezorgd dat ‘dat’ kind jouw eigen kind van zijn werk afhoudt. How to Develop a School Culture That Helps Curb Bullying. After years of dealing with school bullying through traditional punishments, Carolyne Quintana, the principal of Bronxdale High School in New York City, introduced restorative justice approaches at her school because she wanted students to feel trusted and cared for.

How to Develop a School Culture That Helps Curb Bullying

“It wasn’t just about bullying incidents, it was about the whole school culture,” she said. To build community and handle “instances of harm” among the students, teachers bring the kids together to talk in “restorative circles,” where everyone has an opportunity to listen and be heard. Bronxdale uses circles for most of its group communications, including parent meetings and ninth-grade orientation. The circles are a natural outgrowth of the Socratic method teachers use in class, Quintana said.

Home - Reisgids Digitaal Leermateriaal. Forvo: de uitspraakgids. Alle woorden ter wereld uitgesproken door moedertaalsprekers. Anybody can learn. Touchscreens. Hoe praat je met je kind over geweld en terreur? - Klasse. Ook kinderen zijn ongerust als ze in de media horen over aanslagen en geweld.

Hoe praat je met je kind over geweld en terreur? - Klasse

En daar willen ze het zeker met jou over hebben. Maar hoe praat je als ouder met je kind over geweld en terreur? Doe dat op hun maat met deze tips. Blijf zelf rustig. Kinderen nemen de angst van ouders over.Praat over de gebeurtenissen. Klasse werkte voor deze tips samen met Erik de Soir, psycholoog en psychotherapeut. Hoe praat je met leerlingen over terreur en geweld? - Klasse. Touchscreen kiezen? Hier moet je op letten. Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden.

UDL

Untitled. Zo zien klaslokalen er wereldwijd uit - NRC. Digitale oefeningen - Home. Zo is het GO! Het activerende directe-instructiemodel (ADI) maakt lesgeven effectiever en legt de nadruk op het activeren van leerlingen.

Zo is het GO!

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Wil het dan ook graag in de eerste graad secundair onderwijs invoeren. Volgens het model geeft de leerkracht een korte en duidelijke les die maximaal 20 minuten duurt. Tijdens deze korte inleiding richt de leerkracht zich op de gemiddelde leerling, in de plaats van volledig klassikaal en gaat niet in op specifieke problemen en noden ”, legt Wendy Luyckx, pedagogisch begeleider SO wiskunde, uit. “Na deze eerste fase volgt een evaluatiemoment en verdeelt de leerkracht de klas in 3 groepen.

Vloeiende overgang“We stelden vast dat er meer nood was aan continuïteit in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Schools – Osmo. Wittering.nl. Meer groen en avontuur op je speelplaats op Klasse voor Leraren. Mindstormsnxt. LEGO Innovation Studio VTI Veurne. In de media gonst het geregeld over het belang van het technisch onderwijs en over de vele vacatures voor technisch geschoolden, maar al evenzeer over hoe moeilijk het geworden is om technisch getalenteerde jongeren te overtuigen om ook effectief voor een technische opleiding te kiezen.

LEGO Innovation Studio VTI Veurne

Al jaren proberen wij om het technisch onderwijs aan ons VTI Veurne aantrekkelijker te maken. Via allerhande projecten zetten wij onze leerlingen en leerkrachten op weg naar creatief, innoverend en dus boeiend lesgeven. En toch blijft het bijzonder moeilijk om aandacht te krijgen voor technische opleidingen en des te meer om kinderen van het basisonderwijs en hun ouders hiervoor warm te maken. De jongste jaren ontdekten wij dat heel wat LEGO®-materiaal mooie kansen daartoe biedt en de moeite loont om in te investeren. We zijn dan ook blij dat we dankzij de steun van onze financiële partners de allereerste LEGO® Innovation Studio in de Benelux in onze school kunnen onderbrengen. Scratch - Imagine, Program, Share. Allcancode - Run Marco! Выступление с концертным духовым оркестром. Formedia - 20-23 mei 2014 EYE Amsterdam. Captivate. Adobe Captivate Adobe Captivate allows you to rapidly author professional eLearning content with no programming or multimedia skills required.

Captivate

See the exciting new features in Adobe Captivate 8. Products covered: Explore Adobe Captivate and find out all that you can do with this one tool. Let your course automatically identify the device type and accordingly render the most appropriate content. Create courses that deploy location specific content to learners based on their physical locations using the GPS feature of their devices. Now author responsive eLearning for your mobile learners using just one tool - with NO programming required. Create courses that are programmed to respond to common device gestures such as pinch, tap, swipe etc.

Now preview your mobile learning courses how they will look on mobile devices before you even publish them. Create rules which let you position specific objects relative to each other when viewed on a plethora of mobile devices. Het geheim van het Finse onderwijs. Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dysle ... Hoe evalueer je correct? Tips van de inspectie voor leraren en scholen op Klasse voor Leraren. © Thinkstock Leraren en scholen evalueren niet goed genoeg.

Hoe evalueer je correct? Tips van de inspectie voor leraren en scholen op Klasse voor Leraren

Dat bleek uit het jongste inspectierapport. Free Typing Tutor and Typing Lessons.

Allerlei

Video. Veilig internet. Techniek. Muziek. Programmeren. Apps. Oefeningen. Materiaal.