background preloader

Onderwijs

Facebook Twitter

Home - sCooledu. #SociaalsteSchool - sCooledu. Kritisch burgerschap, mediawijsheid en digitale geletterdheid gaan hand in hand.

#SociaalsteSchool - sCooledu

Kinderen begeleiden in de digitale wereld is niet iedereen gegeven. De vaardigheden die deze leerlingen nodig hebben staan soms ver van waar momenteel aandacht aan gegeven wordt in het onderwijs. Niet enkel online media maar ook het gebruik van digitale tools is voor vele jongeren een onderdeel van hun leren en leven. Met dit project moedigen we scholen aan om ‘uit de doos’ te denken en sociale en digitale vaardigheden positief in te zetten in hun leerplan. Hiervoor ondersteunen wij scholen met begeleiding en een gratis doos vol les- en inspiratie materiaal van de vele partners en experten in het domein. Koulu.me - Free apps to support distance learning due to the coronavirus outbreak.

123kinderspel. Index. Google for Education: Teacher Center. Cyberpesten: ken jij deze 6 vormen van online pesten al? Cyberpesten is zo oud als het internet.

Cyberpesten: ken jij deze 6 vormen van online pesten al?

Vroeger gebeurde het treiteren via MSN Messenger, vandaag via Whatsapp en Snapchat. Op al die platformen keren 6 vormen van online pesten steeds terug. Wat kan je daar als leraar tegen doen? “Niet alle vormen van cyberpesten hebben evenveel impact”, zegt Heidi Vandebosch, professor Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. SQUEEZE : Een serious game over online identiteit.

Chromebook App Hub. Schubi. End-Of-Year Google Classroom Clean-up Tips. (Updated for 2019) As the school year winds down, most teachers go through some sort of check-out procedure for their physical classrooms, making sure everything is properly organized or put away for the summer.

End-Of-Year Google Classroom Clean-up Tips

In much the same way, you may want to do some clean-up and close-out steps for your digital classroom ... Google Classroom. Google Classroom is a powerful tool to help you and your students collaborate and communicate, but when used year after year, it can start to become a bit of a mess and a management challenge. To help with this, there are several suggestions to consider for Classroom when wrapping up the school year. Top 10 beste Kleuter Apps voor iPad, tablets, digiborden en Chromebooks - MeesterSander.nl. Leer Scratch. Werkdruk verminderen met ict.

Online Video Editor for Web, Mobile, Windows & Mac. #1 Educational Site for Pre-K through 5. RollApp – Cloud platform for native applications. Home - Wizenoze. Digikeuzebord, plan activiteiten digitaal. ICT-beheerders – Schoolhelpdesk.nl.

Gebruik jij al WAT in je klas? – IKenmedia.net. Het schooljaar is voor iedereen nu echt gestart.

Gebruik jij al WAT in je klas? – IKenmedia.net

De afgelopen periode zijn de kinderen aan de slag gegaan om elkaar te leren kennen, zijn de meeste zaakvakken gestart en hebben sommige scholen net hun eerste kampen achter de rug. Met de start van een nieuw schooljaar begint vaak ook de zoektocht naar differentiatie binnen het werkaanbod van de kinderen. Hoe doe jij dit eigenlijk? Geef je alleen uitdagend werk aan de kinderen die bovengemiddeld scoren?

Krijgen de kinderen met lage scores vooral extra instructies? Bij ons op school hebben we jaren geleden de term ‘ extra werk’ de deur uitgedaan en vervangen voor de term ‘ keuzewerk’. Nieuwsgierig geworden naar wat WAT nu is? Bij de verschillende wats staan bewust geen leeftijdsadviezen. Juffrouw Femke – groep 8. Chrome Music Lab. Zo krijg je je school in de pers. Schoolupdate. Welke onderbreking, afwezigheid of welk verlof kan je kiezen voor jouw situatie?

Makeblock: Global Leader in STEAM Education Solutions. JuxtaposeJS. "Goede feedback van de leraar doet leerlingen meer leren" School maakt spelregels voor Smartschool. Iedereen bij de les met coöperatieve leerstrategieën. Contact – Digitale Wolven. Online Oudercontact - Digital Boost. Blockly Games. Is dit de klas van de toekomst? – Klasse. Free Sound Recorder - voor het opnemen van audio. Gratis recorder voor streaming audio, geluid, muziek van website of internetradiostation.

Free Sound Recorder - voor het opnemen van audio

Als je muziek, gesproken tekst of geluiden die je streamt van websites of internetradiostations, wil opnemen om later terug te spelen op je computer of mp3-speler dan is Free Sound Recorder de ideale software. Hiermee kan je opnemen van duizenden audio-bronnen op het web in verschillende audioformaten, zodat je je collectie digitale muziek, geluiden en gesproken teksten uitbreiden. Free Sound Recorder kan elk geluid opnemen dat afkomstig is van de geluidskaart van de computer. Het programma functioneert op Windows XP of hoger en maakt MP3, WMA en WAV audio-bestanden aan. Het programma heeft ook een automatische volume control (AVC) functie die ervoor zorgt dat je de muziek of het geluid kan opnemen in de voor jou ideale geluidssterkte. Wanneer u dit programma installeert zult u ook opmerken dat men extra software zoals de webbrowser 'Opera' wil installeren. 1. 2. Teach and Coach with Ed Tech.

Home. Zelfvertrouwen kweken in de huiswerkklas – Klasse. Het geheime ingrediënt van de huiswerkklas van leraar Naïma?

Zelfvertrouwen kweken in de huiswerkklas – Klasse

Dat is een growth mindset, een op groei gerichte kijk op leren: leerlingen bewust maken van hoe je je brein kan trainen. Chromebooks in het onderwijs: de voor- en nadelen op een rij. Mozaik Digital Learning. "Beste ouder, even iets over 'dat' kind" – Klasse. Juf Amy geeft les aan een Canadese basisschool.

"Beste ouder, even iets over 'dat' kind" – Klasse

Zoals elke leraar krijgt ze geregeld vragen van ouders over andere kinderen. In een brief op haar blog legt ze met veel inleving uit waarom ze die vragen niet kan beantwoorden. Deze vertaling van haar brief werd gepubliceerd door famme.nl. How to Develop a School Culture That Helps Curb Bullying. After years of dealing with school bullying through traditional punishments, Carolyne Quintana, the principal of Bronxdale High School in New York City, introduced restorative justice approaches at her school because she wanted students to feel trusted and cared for.

How to Develop a School Culture That Helps Curb Bullying

“It wasn’t just about bullying incidents, it was about the whole school culture,” she said. Home - Reisgids Digitaal Leermateriaal. Forvo: de uitspraakgids. Alle woorden ter wereld uitgesproken door moedertaalsprekers. Anybody can learn. Touchscreens. Hoe praat je met je kind over geweld en terreur? - Klasse. Ook kinderen zijn ongerust als ze in de media horen over aanslagen en geweld.

Hoe praat je met je kind over geweld en terreur? - Klasse

En daar willen ze het zeker met jou over hebben. Maar hoe praat je als ouder met je kind over geweld en terreur? Doe dat op hun maat met deze tips. Blijf zelf rustig. Kinderen nemen de angst van ouders over.Praat over de gebeurtenissen. Klasse werkte voor deze tips samen met Erik de Soir, psycholoog en psychotherapeut. Hoe praat je met leerlingen over terreur en geweld? - Klasse. Touchscreen kiezen? Hier moet je op letten. Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden.

UDL

Untitled. Zo zien klaslokalen er wereldwijd uit - NRC. Digitale oefeningen - Home. Zo is het GO! Het activerende directe-instructiemodel (ADI) maakt lesgeven effectiever en legt de nadruk op het activeren van leerlingen.

Zo is het GO!

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Wil het dan ook graag in de eerste graad secundair onderwijs invoeren. Volgens het model geeft de leerkracht een korte en duidelijke les die maximaal 20 minuten duurt. Tijdens deze korte inleiding richt de leerkracht zich op de gemiddelde leerling, in de plaats van volledig klassikaal en gaat niet in op specifieke problemen en noden ”, legt Wendy Luyckx, pedagogisch begeleider SO wiskunde, uit. “Na deze eerste fase volgt een evaluatiemoment en verdeelt de leerkracht de klas in 3 groepen. Vloeiende overgang“We stelden vast dat er meer nood was aan continuïteit in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Pilootprojecten enthousiasmeren“In 2010 begonnen we daarom met twee pilootprojecten: de middenschool van Mol en de middenschool van Bornem-Puurs. Schools – Osmo. Wittering.nl. Meer groen en avontuur op je speelplaats op Klasse voor Leraren. Mindstormsnxt. LEGO Innovation Studio VTI Veurne. In de media gonst het geregeld over het belang van het technisch onderwijs en over de vele vacatures voor technisch geschoolden, maar al evenzeer over hoe moeilijk het geworden is om technisch getalenteerde jongeren te overtuigen om ook effectief voor een technische opleiding te kiezen.

Al jaren proberen wij om het technisch onderwijs aan ons VTI Veurne aantrekkelijker te maken. Via allerhande projecten zetten wij onze leerlingen en leerkrachten op weg naar creatief, innoverend en dus boeiend lesgeven. En toch blijft het bijzonder moeilijk om aandacht te krijgen voor technische opleidingen en des te meer om kinderen van het basisonderwijs en hun ouders hiervoor warm te maken. De jongste jaren ontdekten wij dat heel wat LEGO®-materiaal mooie kansen daartoe biedt en de moeite loont om in te investeren. We zijn dan ook blij dat we dankzij de steun van onze financiële partners de allereerste LEGO® Innovation Studio in de Benelux in onze school kunnen onderbrengen. Scratch - Imagine, Program, Share. Allcancode - Run Marco! Выступление с концертным духовым оркестром.

Formedia - 20-23 mei 2014 EYE Amsterdam. Captivate. Adobe Captivate Adobe Captivate allows you to rapidly author professional eLearning content with no programming or multimedia skills required. See the exciting new features in Adobe Captivate 8. Products covered: Explore Adobe Captivate and find out all that you can do with this one tool. Let your course automatically identify the device type and accordingly render the most appropriate content. Create courses that deploy location specific content to learners based on their physical locations using the GPS feature of their devices. Now author responsive eLearning for your mobile learners using just one tool - with NO programming required. Create courses that are programmed to respond to common device gestures such as pinch, tap, swipe etc.

Now preview your mobile learning courses how they will look on mobile devices before you even publish them. Create rules which let you position specific objects relative to each other when viewed on a plethora of mobile devices. Het geheim van het Finse onderwijs. Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dysle ... Hoe evalueer je correct? Tips van de inspectie voor leraren en scholen op Klasse voor Leraren. © Thinkstock Leraren en scholen evalueren niet goed genoeg. Dat bleek uit het jongste inspectierapport. Free Typing Tutor and Typing Lessons.

Allerlei

Video. Veilig internet. Techniek. Muziek. Programmeren. Apps. Oefeningen. Materiaal.