background preloader

Jacek Kaczmarski

Facebook Twitter

Jacek Kaczmarski Obława. Syn Marnotrawny (Live) - Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Jesień. Sprzątanie opadłych liści Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą[1]. Meteorologia i astronomia[edytuj | edytuj kod] Za jesień klimatyczną przyjmuje się okres roku (następujący po lecie), w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15 a 5 °C[2]. Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego[3], co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).

Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. Przyroda[edytuj | edytuj kod] Antonio Vivaldi - Jesień. File:Rejtan Upadek Polski Matejko.jpg. "Rejtan - upadek Polski" J. Matejki ... „Rejtan – upadek Polski” został ukończony w roku 1866 i po krótkiej prezentacji w Krakowie wysłano go na Powszechną Wystawę do Paryża w roku 1867, gdzie został nagrodzony złotym medalem I klasy i kupiony przez cesarza Franciszka Józefa I. Obraz ten wywołał falę opinii krytycznych w kraju. Najbardziej nieprzychylnie wypowiadał się o dziele Matejki słynny pisarz Józef Ignacy Kraszewski, twierdził, że artysta w swym obrazie „obraził uczucia narodowe”, że „policzkować trupa matki się nie godzi”, a sam pomysł na obraz jest „ nie do darowania dziwaczny”.

Obraz, istotnie, mógł budzić wiele kontrowersji ze względu na nowatorski i odważny pomysł odejścia od sztywnego dokumentowania tego, „co miało miejsce”, na rzecz stworzenia kompozycji spełniającej postulaty „utworu dziejowego”. Jacek Kaczmarski - Nasza klasa. Jacek Kaczmarski Mury. JACEK KACZMARSKI - Rejtan, czyli raport ambasadora. Przemysław Gintrowski - Wilki. Żołnierze wyklęci - sylwetki. Tadek-Żołnierze Wyklęci(Klip)