background preloader

למידה משמעותית

Facebook Twitter

.facebook 1421220928610. מות המהפכה? רפורמת הלמידה המשמעותית ביום שאחרי שי פירון - דואלוג. אנשי משרד החינוך מתלוצצים שעם הישמע דבר התפטרות שרי יש עתיד, נשמעה במסדרונות משרד החינוך צהלת רווחה: יש עתיד.

מות המהפכה? רפורמת הלמידה המשמעותית ביום שאחרי שי פירון - דואלוג

למיטב זכרוני אין אח ורע בשנים האחרונות לשר שניסה להוביל שינוי רדיקאלי כל כך בתחום אחריותו ובאופן המתייחס ישירות למי שמועסקים על ידו. הרפורמות המדוברות בשנים האחרונות (בבריאות ובתקשורת למשל) אינן מתייחסות לשינויים פנימיים, אלא לשינוי תקצובי או רגולטורי המחייב בראש ובראשונה גורמים חוץ משרדיים. באותם מקומות ששינויים כן התייחסו למערכת עצמה הם כמעט תמיד הובלו על מנת לטייב את אופן הפעולה הקיים. במובנים רבים, הנסיון של שר, כדרג פוליטי, להוביל מהפכה מבפנים, הוא כמעט התאבדות ניהולית. למידה משמעותית-אתר משרד החינוך.

דוגמאות מהשטח

תאוריות תפיסות ומודלים ללמידה. למידה משמעותית בתחומי דעת. אוריינות חזותית. מהי למידה משמעותית. אסטרטגיות ומיומנויות. פדגוגיה דיגיטאלית. חדשנות ויצירתיות. הערכה. מורים משמעותיים.