background preloader

סגנונות למידה

Facebook Twitter

The Science of Passion Based Learning. “You can’t separate intellect and feelings in the work of the mind.

The Science of Passion Based Learning

They’re both there all the time. Real learning—attentive real learning, deep learning—is playful and frustrating and joyful and discouraging and exciting and sociable and private all at the same time, which is what makes it great.” ~ Eleanor Duckworth. סגנונות למידה. כיצד לבנות מערך שיעור שיפנה לכל סגנונות הלמידה (האקטיבי, המשקף, התאורתיקן והמעשי ) ? למידה. יכולת הלמידה משותפת לאדם ולבעלי חיים.

למידה

יש לה חלק חיוני ביכולת ההסתגלות של האורגניזם לסביבה בה הוא חי‏[2]. הלמידה מאפשרת להפיק תועלת מהניסיון באמצעות חזרה על תגובות שהניבו תוצאות חיוביות בעבר‏[3]. התנסויות מול הסביבה יכולות להשפיע על ההתנהגות באמצעות יצירת שינוי במערכת העצבים‏[3]. מבחינה נוירולוגית הלמידה היא תוצאה של שינויים בעוצמת הקשרים הסינפטיים שבין תאי העצב במוח (לרוב השינוי חל על קשרים קיימים ולא מחייב יצירת קשרים חדשים)‏[4]. שינויים אלו מתאפשרים הודות לפלסטיות של מערכת העצבים. תהליכי למידה[עריכת קוד מקור | עריכה] ישנן רמות שונות של למידה. היבט נוסף של הלמידה הוא מידת ההעמקה של הלומד בחומר הנלמד. הלמידה יכולה להתרחש בדרכים שונות, כגון: ניסוי וטעייה, חיקוי, הוראה וכו'. יכולת למידה[עריכת קוד מקור | עריכה] המונח פוטנציאל ללמידה מתייחס ליכולות והאפשרות הטמונות בלומד, אשר טרם יצאו מן הכוח אל הפועל. סגנונות למידה. ליה סתיו - סגנונות למידה. החוקרים נוהגים להשתמש בשלוש קטגוריות המגדירות את אופן הקליטה המועדף על הלומד: ◄ חזותי (ויזואלי) למידה בעזרת אמצעים גרפיים, תמונות, סמלים, סיכומים כתובים, מייצגים חזותיים. ◄ שמיעתי למידה באמצעות שמיעה: הקראה בקול, שמיעת הקלטות, שירים. ◄ תנועתי - תחושתי למידה בעזרת כתיבה, תנועות גוף, תנועה במרחב, תוך כדי התנסות.

ליה סתיו - סגנונות למידה

תהליך הלמידה של כל לומד ולומד משלב בין הסגנונות הללו: הלומד החזותי קולט את החומר הנלמד באמצעות ראייה, הלומד השמיעתי יזכור את החומר אם ישמע אותו שוב ושוב והתנועתי - תחושתי יפיק תוצאות טובות משינון תוך כדי תנועה כלשהי, בדרך כלל תנועת היד החוזרת ומעתיקה את החומר הנלמד. ילדים קטנים הינם לומדים תנועתיים - תחושתיים, העדפות ויזואליות ושמיעתיות מתפתחות מאוחר יותר. סגנון למידה משפיע על האופן בו אדם לומד וחושב, מתקשר ופועל בקבוצה. כל לומד יכול להפיק תועלת מהכרת סגנונו האישי. לאחר איתור הסגנון, נציע רעיונות ודרכים שעשויים לסייע ללומדים, כל אחד על פי סגנון הלמידה האישי שלו.

Three Learning Styles. Teaching & Learning Style Comparison. Three Learning Styles. The Myth of Learning Styles Infographic. E-Learning Infographics Instructional Design Infographics Teacher Infographics Advocates of the learning style theory argue that instructors can achieve much better results when they take their student’s learning style under consideration and create a course that best fits this exact style.

The Myth of Learning Styles Infographic

The adversaries of the learning style theory say that this concept is misunderstood and not scientifically proven, and they argue that learning styles do make instructors understand what motivates and cerebrally stimulates their students, but they can’t guarantee a successful outcome nor predict it. So where is the truth in that and where lies the Learning Styles myth? I highly encourage you to read The Myth of Learning Styles article! Last but not least, you are more than welcome to share the knowledge concerning The Myth of Learning Styles by embedding the myth of learning styles infographic at your site or blog. Via: elearningindustry.com Embed This Education Infographic on your Site or Blog! סגנונות למידה.