background preloader

Psychoterapia

Facebook Twitter

Ziel | Deutsch als Fremdsprache | Online-Übung Nr. 4 zu Band 2, Lektion 1. Studium Psychoterapii 2016 | Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Program Studium Psychoterapii SPCh w edycji 2016 ma charakter integratywny, oparty jest na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii opartej na schematach. Studium trwa 4 lata, od września do czerwca każdego roku odbywa się 9 sesji weekendowych, raz w miesiącu: piątek (g. 15-20) sobota (g. 9-17) oraz 2 dodatkowe sesje treningowe i szkoleniowe w ciągu pierwszych trzech lat szkolenia (3 lub 5- dniowe): trening otwarcia, trening interpersonalny wyjazdowy (dodatkowo płatny pobyt w ośrodku), trening intrapsychiczny, trening terapeutyczny grupowy, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół psychoterapeutycznych.

Na czwartym roku odbywa się szkolenie z terapii schematu, oraz superwizje. W sumie Studium Psychoterapii SPCh obejmuje 819 godzin zajęć. Szczegółowy program poniżej. Studium Psychoterapii jest oparte na antropologii i wartościach chrześcijańskich. Zgłoszenia na Studium Psychoterapii przyjmujemy do dn. 31 grudnia 2016. Psychoterapia | Ostrów Wielkopolski | Perspektywa. Co powinno cechować dobrego terapeutę? Generalnie chodzi o to, by patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć, rozumieć, reagować… adekwatnie do sytuacji, adekwatnie do potrzeb. Taki proces.Jeśli w tej parze terapeutą jest ten, który widzi nieco więcej, słyszy nieco więcej, rozumie nieco więcej i reaguje adekwatnie do potrzeb i percepcyjnych możliwości tego drugiego – wszystko prawdopodobnie pójdzie dobrze.

Jak więc wybrać optymalnego dla siebie terapeutę? Jak najszybciej i empirycznie. Trzeba się z nim spotkać i sprawdzić: Czy ten człowiek budzi Twoje zaufanie? A po jakimś czasie warto też zadać sobie pytanie, czy te spotkania prowadzą do zmiany (i czy może przypadkiem nie jest to zmiana na lepsze)? Motywacja do psychoterapii Motywację do psychoterapii czerpie się z dwóch źródeł: nieświadomości (dostajesz wtedy objawów i nie masz wyjścia – coś z nimi musisz zrobić)świadomości nieświadomości (łączysz wtedy dwa fakty: coś idzie do dupy w Twoim życiu, ale tak naprawdę to naprawdę nie wiesz dlaczego).