background preloader

HUMAN RESSOURCES

Facebook Twitter

Bedrijfsvoorheffing. Hoofdstuk 5 Jaarlijkse vakantie - ppt download. 18 ultieme tips voor elke stagiair. 18 ultieme tips voor elke stagiair Elk jaar is er een slag om de beste, coolste, leerrijkste, tofste stageplaats onder studenten en worden bedrijven overrompeld door stage-aanvragen.

18 ultieme tips voor elke stagiair

Ons advies: begin op tijd. Op tijd begonnen, is de strijd al half gewonnen. 21 creatieve openingszinnen voor je sollicitatiebrief. Een goede openingszin voor je sollicitatiebrief is haast onmisbaar.

21 creatieve openingszinnen voor je sollicitatiebrief

Je hebt namelijk maar een paar seconden de tijd om de lezer ervan te overtuigen dat hij of zij écht verder moet lezen. In dit blog geven we je 21 voorbeelden van creatieve openingszinnen voor je sollicitatiebrief. 10x de perfecte afsluiting van je sollicitatiebrief. Yes, je hebt een superleuke vacature gespot en bent vol enthousiasme aan de slag gegaan met je motivatie.

10x de perfecte afsluiting van je sollicitatiebrief

Alleen een pakkende afsluiting van je sollicitatiebrief, dat is nog best lastig. Geen nood: in dit blog vind je 10 supersterke slotzinnen voor je sollicitatiebrief. Waarom is een goede afsluiting van je sollicitatiebrief belangrijk? Vaak besteed je veel aandacht aan de openingszin van je sollicitatiebrief. Dat is niet zo gek, want een positieve eerste indruk maken is heel waardevol! Salary Sim. Hoe het vakantiegeld correct berekenen? Werkpocket 2019 nl.

Taalgebruik. Het is van vitaal belang in een Belgisch contract zorgvuldig na te gaan in welke taal het arbeidscontract moet worden opgesteld.

Taalgebruik

Men mag zich hierbij niet laten leiden door het feit dat het bedrijf vanwege bepaalde policies wereldwijd bijvoorbeeld het Engels wil doordrukken. Bij een verkeerde taal zijn de gevolgen immers draconisch. Het taalgebruik bij de sociale relaties in ons land wordt verplicht beheerst door drie teksten: de Bestuurstaalwet van 18 juli 1966, het Nederlandse Taaldecreet van 19 juli 1973 en het Franse Taaldecreet van 30 juni 1982. Het Nederlandse Taaldecreet en het Franse Taaldecreet gelden in de respectieve taalgebieden, uitgezonderd in de faciliteitengemeenten.

In de faciliteitengemeenten en in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad telt enkel de Bestuurstaalwet. Artikel ons recht loonbrief tcm183 302134. Ella - Algemene actualiteit - Nieuwe waardering IT-apparaten vanaf 2018: ook RSZ verduidelijkt de regels. Heel wat werkgevers stellen gratis een PC of laptop, een tablet, een GSM of smartphone of internet ter beschikking van hun werknemers.

Ella - Algemene actualiteit - Nieuwe waardering IT-apparaten vanaf 2018: ook RSZ verduidelijkt de regels

Wanneer de werknemer deze apparaten/aansluitingen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een loonvoordeel waarop socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. De waarde van deze voordelen wordt forfaitair bepaald. Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe forfaits, die voortaan ook gelijk zijn voor RSZ en fiscus. Verlof en loopbaanonderbrekingen. 11 soorten verlof - welke past bij jou? 11 soorten verlof - welke past bij jou? Opzegtermijn berekenen voor bediende & arbeider - Acerta. Ontslag met een opzegtermijn?

Opzegtermijn berekenen voor bediende & arbeider - Acerta

Dan is het belangrijk om na te gaan hoeveel weken de opzeg bedraagt. De berekening is afhankelijk van de anciënniteit, maar ook van wie het ontslag indiende. Acerta loodst je door de regelgeving. Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden Voor medewerkers die sinds 1 januari 2014 in dienst zijn, geldt een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden. Die anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzeg begint te lopen. Ontslag door werkgever Dankzij het eenheidsstatuut is er sinds 1 januari 2014 een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden. Tijdens het eerste half jaar in dienst: 1 week opzeg bij 0 tot 3 maanden anciënniteit 3 weken opzeg bij 3 tot 4 maanden anciënniteit 4 weken opzeg bij 4 tot 5 maanden anciënniteit 5 weken opzeg bij 5 tot 6 maanden anciënniteit. Opzegtermijn berekenen voor bediende & arbeider - Acerta.

Wedde- en loonberekening : Instructievideo - Video. FOD Financiën. Fiche de paie. Heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst nog waarde of kan men dat zomaar opzij schuiven? Inleiding In de praktijk dient men vast te stellen dat meer en meer sollicitanten na een volledige sollicitatieprocedure en keiharde onderhandelingen een arbeidsovereenkomst ondertekenen, om enige tijd later doodleuk te melden dat ze op de overeengekomen datum niet zullen komen opdagen.

Heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst nog waarde of kan men dat zomaar opzij schuiven?

De argeloosheid waarmee hier tegenwoordig te werk wordt gegaan, wordt blijkbaar vooral gevoed door de overvloed aan vacatures op de arbeidsmarkt. Als een sollicitant na de ondertekening nog een betere aanbieding krijgt, zal hij niet aarzelen vlug een andere arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Tevens is er het aloude fenomeen van de werknemer die een ondertekende overeenkomst bij een concurrent gebruikt als hefboom om bij zijn huidige werkgever betere voorwaarden dan voorheen af te dwingen.

Mijn loonbrief: waar moet ik op letten? Nettoloon We zijn er nog niet!

Mijn loonbrief: waar moet ik op letten?

Het cijfer dat voor jou het allerbelangrijkste is en dat je dus ook op jouw rekening ziet staan. Het nettoloon is wat je overhoudt na de aftrek van de RSZ-bijdrage en de bedrijfsvoorheffing. Het is mogelijk dat er nog andere zaken vermeld staan op jouw loonbrief. Fiches. Opzegvergoeding Wat is de verbreking met betaling van een opzegvergoeding?

Fiches

Deze vorm van beëindiging van de arbeidsovereenkomst laat de werkgever toe het contract onmiddellijk te beëindigen mits betaling van een vergoeding. Deze vergoeding geldt als compensatie voor het feit dat de werknemer van de ene dag op de andere zonder inkomen op straat komt te staan[1]. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door opzegging of verbreking. Algemeen Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een handeling waarbij de ene partij aan de andere partij ter kennis brengt dat zij besloten heeft een einde te maken aan de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door opzegging of verbreking

In normale omstandigheden (dus onder meer buiten het geval van een ontslag om dringende reden) kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur slechts een einde nemen na het verstrijken van een opzeggingstermijn of na een onmiddellijke verbreking met betaling van een opzeggingsvergoeding. Opzegging van de arbeidsovereenkomst Filosofie van de opzeggingstermijn. Brochure 24 Pages 1 - 13 - Text Version. Loonberekening: hoe wordt het loon berekend? Het brutoloon omrekenen naar het nettoloon is complex en heel persoonsgebonden. Afhankelijk van de persoonsgegevens en de situatie waarin je medewerker zich bevindt, ziet het nettoloon er anders uit.

Liantis legt uit hoe de berekening van bruto naar netto precies verloopt en biedt je een e-tool voor de loonberekening. Brutoloon De loonberekening start met het vaststellen van het brutoloon. Dit brutobedrag omvat meer dan enkel de afgesproken vergoeding voor de gewerkte uren. Het minimumloon van je medewerkers ligt vast in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) van het bevoegde paritair comité op basis van de functie en de anciënniteit. Hoe ziet jouw loonbrief eruit? - Bright Plus. Van bruto- naar nettoloon – voor onderwijspersoneel. Op je salarisbrief vind je zowel je brutosalaris als je nettosalaris. Het nettosalaris of nettoloon is het bedrag dat je op je bankrekening ontvangt.

Hoe komt je nettosalaris tot stand? Welke andere vergoedingen zijn er? Je brutosalaris. Loonbrief. Privacy settings. Deze website maakt net zoals de meeste websites gebruik van cookies. Via deze cookies verzamelen wij en derde partijen informatie over uw bezoek en interesses. Op deze manier is het mogelijk om het gebruik van onze site te analyseren, de inhoud van de website te personaliseren, u relevante advertenties te tonen en sociale media functies te integreren. Zo houden we het voor u op elk moment interessant. Centraal in ons cookiebeleid staat respect voor uw privacy. Via de link "Meer informatie" onderaan verneemt u welke cookies we gebruiken en kan u specifiek instellen voor welke doeleinden u cookies aanvaardt.

Loonfiche - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Lex4You - De loonbrief of loonafrekening. Lex4You - De loonbrief of loonafrekening. Lex4You - De loonbrief of loonafrekening. Je loonbrief ontcijferd - stepstone.be. Weet jij precies wat er allemaal op je loonbrief staat? Of kijk je enkel naar je nettoloon om te zien hoeveel er die maand precies op je rekening wordt gestort?

Wij vroegen Jan Martens, Juridisch Adviseur Research & Innovation bij SD Worx, welke schat aan informatie er in je loonbrief schuilt. De meeste werknemers ontvangen hem maandelijks, interimwerkers krijgen hem dan weer wekelijks: de loonbrief. Bereken je nettoloon. Loonbrief - bestanddelen. Je eerste loonfiche ontcijferen: een handig overzicht. DPG Media Privacy Gate. Wat staat er allemaal op je loonfiche en hoe moet je alles interpreteren? Wat staat er allemaal op je loonfiche en hoe moet je alles interpreteren?

Je loonfiche begrijpen is cruciaal. De loonfiche is voor de werknemer immers het controlemiddel bij uitstek om na te gaan of het loon overeenstemt met de verrichte werkzaamheden, of de afwezigheden correct zijn doorgerekend, of de sociale en fiscale afhoudingen juist zijn enz. Verplichtingen van de werkgever en de werknemer - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Contract onbepaalde duur: Acerta adviseert. Redenen voor ontslag. Heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst nog waarde of kan men dat zomaar opzij schuiven? Soorten arbeidsovereenkomsten. Arbeidsduur en vermindering van arbeidsduur - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat staat er allemaal op je loonfiche en hoe moet je alles interpreteren? Moeten overuren uitbetaald worden? Moeten overuren uitbetaald worden? Volgens de arbeidsduurreglementering mag iedere onderneming zijn werknemers maximaal 38u per week tewerkstellen. De arbeidsduur mag volgens de arbeidswet eveneens in principe niet meer bedragen dan 8u per dag. Overschrijdingen van deze grenzen zijn mogelijk maar de gemiddelde arbeidsduur van 38u moet binnen een bepaalde referteperiode (bvb. per drie maanden of per jaar) worden gerespecteerd. Al sinds 1971 liggen de bepalingen over hoe lang en wanneer iemand mag werken bij wet vastgelegd: verbod om de normale grenzen van de arbeidsduur te overschrijden; verbod om werknemers tewerk te stellen buiten de werkroosters die op hen van toepassing zijn; verbod om 's zondags te werken; verbod op nachtwerk (tussen 20u ’s avonds en 6 u ’s ochtends).

Maar, op die bepalingen bestaan tal van uitzonderingen. Jaarlijks vakantiegeld: waar heeft een werknemer recht op? Je medewerkers hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Mon CV Parfait. Hoeveel belastingen betaal je op je salaris? Een bedrijfswagen: een vergiftigd geschenk? - Bright Plus. Schijnzelfstandigen.