background preloader

TEORIA LITERATURY

Facebook Twitter

ELEMENTY I BUDOWA WIERSZA by Karolina Kancerek on Genially. ELEMENTY i BUDOWA WIERSZA Przy czytaniu głośnym i cichym zwróć uwagę, kto napisał wiersz.

ELEMENTY I BUDOWA WIERSZA by Karolina Kancerek on Genially

Przeczytaj imię i nazwisko. Przeczytaj tytuł na głos lub po cichu. mamy wersów w tym wierszu? Mamy wersów w tym wierszu? ZWROTKA (inaczaj STROFA) To układ wersów najczęściej powiązanych rymami. Mamy zwrotek w tym wierszu? Mamy zwrotek w tym wierszu? Fragment tekstu, melodii powtarzający się po każdej zwrotce wiersza lub piosenki. To jednakowe lub podobne brzmienie zakończeń wyrazów stosowane m.i.n w wierszach, np. kaczka - praczka. RYMY PARZYSTE (dwa kolejne wersy) a a b b RYMY NIEPARZYSTE (np. w 1 i 3 wersie) a b a b RYMY OKALAJĄCE (identyczne rymy na początku i końcu zwrotki)a b b a RYMY PARZYSTE a a b b "W owocarni arbuz leży aI złośliwie pestki szczerzy, aTu przygani, tam zaczepi. b„Już byś przestał gadać lepiej, bZamknij buzię, cArbuzie!” „Co się stało, co się stało?” „Co się stało, co się stało?” Opisz rymy i podkreśl jednakowe cząstki RYMY PRZEPLATANE a b a b RYMY OKALAJĄCE a b b a Miłej nauki!

Oprac. Groteska – temat na czasie. Groteska – geneza i ewoluowanie terminu - Czasopismo dla nauczycieli - Czasopismo Polonistyka. Warto przypomnieć, że, choć termin groteska powstał dopiero w okresie renesansu (autorstwo przypisuje się Rafaelowi i jego uczniom), to źródeł tego, co później definiowano jako konwencję artystyczną, należy szukać w starożytności.

Groteska – temat na czasie. Groteska – geneza i ewoluowanie terminu - Czasopismo dla nauczycieli - Czasopismo Polonistyka

Geneza słowa (wł. grottesca od la grotta: jaskinia/piwnica) wiąże się z odkryciem w podziemiach Domus Aurea Nerona późnoantycznych fresków przedstawiających hybrydy zwierzęce i roślinne. Jest to o tyle znaczące, że od początków wyodrębniania się w teorii sztuki tej kategorii estetycznej hybrydyczność groteski postrzegano jako jej fundamentalny wyróżnik. Formuła tekstów ikonicznych określonych jako groteska była naśladowana i reinterpretowana – począwszy od odrodzenia, a skończywszy na oświeceniu, kiedy poprzez ekspansję takich gatunków jak satyra czy poemat heroikomiczny objęła ona również literaturę. Czy można uznać groteskę za alternatywny odpowiednik realizmu? Mój akademicki nauczyciel, prof. Gatunki literackie - definicja, przykłady, systematyka. Wyjaśniamy, jakie... Gatunek literacki to pojęcie, które niewątpliwie obiło się o uszy każdego amatora literatury.

Gatunki literackie - definicja, przykłady, systematyka. Wyjaśniamy, jakie...

Zwykle jednak tego typu terminy rozumiemy intuicyjnie, bo zasłyszana w podstawówce teoria dawno wyparowała już z głowy. Jak więc odnaleźć się w tym definicyjnym bałaganie, kiedy wspomnienia z ławy szkolnej znacząco już przyblakły? Co to są gatunki literackie i czemu służą? Czy w ogóle warto zawracać sobie nimi głowę, jeśli wystarcza nam spontaniczna przyjemność z lektury? Gramatyka literatury Gatunek literacki to zbiór reguł, które określają budowę utworu literackiego. Analogia ta jest zresztą o tyle trafna, o ile właściwie zrozumiemy porównywane relacje – tak jak gramatyka nie jest zbiorem konkretnych wypowiedzi, tak nie wystarczy zebrać w jeden worek cech poszczególnych utworów, żeby stworzyć gatunek literacki.

Bo w obu przypadkach chodzi (tylko i aż!) Model budowy utworu literackiego Reguły czytelniczej gry Gatunki literackie a rzeczywistość Gatunek a rodzaj literacki Klasyczny podział. BEZ AUDIO. środki stylistyczne by magdalena.j.zych on Genially. Lekcja zdalnaŚrodki stylistyczne.

BEZ AUDIO. środki stylistyczne by magdalena.j.zych on Genially

(54) Powtórka ósmoklasisty #4 Epika i gatunki epickie. Środki stylistyczne by Hanna Koniorczyk on Genially. ŚWIAT PRZEDSTAWIONY (PRZEDMIOT LITERACKI) I TREŚĆ UTWORU. Gdy odczytujemy utwór literacki* zwłaszcza gdy jest to utwór epicki, gdy oglądamy na scenie dramat lub słyszymy w radio słuchowisko — mamy wówczas do czynienia z pewną rzeczywistością literacką, która bezsprzecznie składa się tylko ze słów, ale która ma tę właściwość, że wywołuje w naszej świadomości pewne obrazy przepływające w czasie i osadzone w jakiejś przestrzeni: ludzi biorących udział w zdarzeniach, przedmioty itd.

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY (PRZEDMIOT LITERACKI) I TREŚĆ UTWORU

Cała ta rzeczywistość, będąca tworem wyobraźni autora, istnieje dzięki słowom i zdaniom utworu, które z kolei zmuszają nas — jeśli tylko rozumiemy ich sens — abyśmy ją odtworzyli, w taki, a nie inny sposób, w naszej wyobraźni, Tę właśnie sferę nazywamy ŚWIATEM PRZEDSTAWIONYM utworu literackiego. Jest on dany przez słowa, ale zarazem istnieje jakby poza nimi. Dzieło literackie to nie tylko świat przedstawiony, to także język, styl, idee autorskie itd. Sam świat przedstawiony także nie jest jednorodny. Bardzo często wątek główny jest tylko pozornie najważniejszy. Funkcje środków stylistycznych. Kiedy obcujemy z dziełem artystycznym (dowolnej dziedziny sztuki), najczęściej nie poddajemy go gruntownej analizie.

Funkcje środków stylistycznych

Odbieramy nastrój, aurę; uderza nas idea, emanująca z dzieła; zgadzamy się z treścią przekazu bądź nie. Możemy zachwycać się harmonią (barw, dźwięków, słów) lub być poruszonym kontrastami, zgrzytami; pięknem lub brzydotą. Jestem przekonana, że najczęściej – w życiu – odbiór sztuki jest pozaracjonalny i pozawerbalny. Coś nam się podoba lub nie.

Wiecie sami, jak trudno wam zwykle napisać recenzję czegoś tam: bo wtedy właśnie kończy się odbiór przez serce, a zaczyna próba analizy. Kiedy jednak mówimy o docieraniu do głębokiej idei tekstu kultury, to musimy uwzględnić w tym procesie etap analizy. Zamiar artysty ⇒ środek stylistyczny ⇒ efekt artystyczny Funkcja środka artystycznego – to zamierzenie autorskie, wiążące się z celem budowania komunikatu artystycznego. Funkcja budowania nastroju: Środek stylistyczny buduje nastój. epitet metafora Funkcja ekspresji uczuć autora/bohatera: