background preloader

LEKCJE

Facebook Twitter

Opis obrazu – wyjaśnienie na przykładzie dzieła Leonarda da Vinci. Wielu z nas na pewno spotkało się z opisem obrazu. Jedni z przyczyn edukacyjnych, inni z pasji. Zadanie to przysparza zarówno kłopotów, jak i satysfakcji. Dobrze jest nauczyć się dostrzegać małe detale, ale jak to opisać, aby miało ręce i nogi? Wyjaśnimy Wam wszystko na przykładzie dzieła Leonarda da Vinci „Mona Lisa”. Pierwsze, dogłębne spojrzenie na obraz Podczas analizy obrazu ważne jest skupienie, aby dostrzec to, na co nie zwracamy uwagi przy codziennym podziwianiu podobnych dzieł np. w muzeach.

Porządkowanie informacji Spróbujcie posegregować je według zasady „od ogółu – do szczegółu”. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie Pamiętajcie, że jak wszystko, co wymaga dłuższego opisu, tak i opis obrazu powinien być trójdzielny. The Adventures of Tom Sawyer. Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna… | .eTwinning Polska. ODBIORCA: Dzieci w wieku od 12 do 15 lat CZAS REALIZACJI: 135 minut TEMAT: Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna Poziom wiadomości: uczeń potrafi interpretować dzieło literackie, filmowe i muzyczne,uczeń zna treść Przygód Tomka Sawyera Marka Twaina,uczeń ma elementarną wiedzę z zakresu budowy filmu, Poziom umiejętności: uczeń poznaje przykłady komedii slapstickowych,uczeń poznaje pojęcia: zabobon i przesąd,uczeń poznaje przykłady zabobonów i przesądów,uczeń kształci umiejętność interpretacji dzieła literackiego, filmowego i muzycznego,uczeń doskonali umiejętność pracy z tekstem,uczeń poznaje teksty dziedzictwa kulturowego.

Postawy: rozbudzanie wyobraźni,wzbudzanie szacunku wobec przekonań innych ludzi,budowanie zdrowego dystansu wobec świata,poszanowanie dorobku kulturowego. Zajęcia mają za zadanie pokazać, w jaki sposób w życiu funkcjonują zabobony i przesądy oraz jaki jest właściwy sposób ich traktowania. Indywidualnazbiorowagrupowa Zaangażowanie: Prezentacja: Badanie: Podsumowanie: Od krytycznego myślenia do kreatywnych rozwiązań - Kongres TOC - Dor… Jak oswoić lektury szkolne: Lekturownik - Edukacja z pasją. Z tymi lekturami to jest tak – każda książka, która trafi na listę lektur, jest skazana na tragedię. * Kiedy zaczyna się ta tragedia? Jak się czyta w szkole Pamiętasz, jak wyglądały pierwsze lekcje z omawiania lektury, kiedy byłeś/-aś uczeniem/uczennicą?

Ja doskonale pamiętam. Pani nam daje może dwa tygodnie na przeczytanie takiej książki. Czy mało czasu to wystarczające utrudnienie czytania? Staram się czytać wszystkie, ale czasami nic z nich nie rozumiem, czasami nijak mi to nie idzie. Co ma począć uczeń, który ma mało czasu na samodzielną lekturę, której nie rozumie? Po prostu czytam do upadłego, chcę czytać do upadłego i mieć z głowy. Czy „czytanie do upadłego”, by mieć z głowy, jest czytaniem pogłębionym, czytaniem ze zrozumieniem, krytycznym czytaniem?

Czasami przeczytam streszczenie, żeby po prostu zrozumieć, o co chodzi w książce. Aby zrozumieć treść książki, uczniowie sięgają po streszczenia… Czy naprawdę chodzi nam o to, żeby uczniowie znali treść książki? Przymus czytania I co dalej? Kto decyduje, o czym piszą w gazetach? - Scenariusze Lekcji.

DRAMAT

DZIEŁO SZTUKI. WYPOWIEDZI USTNE. EPIKA. Zbiór scenariuszy - SP. WYPOWIEDZI PISEMNE. GATUNKI SYNKRETYCZNE. LIRYKA. II wojna. FILM. GRAMATYKA. Spotkanie klasowe.