background preloader

FORMY WYPOWIEDZI

Facebook Twitter

(3) Jak pisać? Opowiadanie twórcze - krok po kroku. O (NIE)TRUDNEJ SZTUCE ARGUMENTOWANIA. Sztuka argumentowania to jedna z kluczowych kompetencji, na którą współczesna edukacja kładzie bardzo duży nacisk.

O (NIE)TRUDNEJ SZTUCE ARGUMENTOWANIA

Jej nabycie, bowiem wskazuje na kreatywność oraz umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. W jaki sposób rozwijać zatem tę kompetencję na lekcjach języka polskiego? Moim zdaniem przede wszystkim należy skłaniać dzieci i młodzież do myślenia i poszukiwania nowych rozwiązań. Należy pozwolić im mówić i eksperymentować, dyskutować i objaśniać sobie wzajemnie. Istotne jest, by pozwolić na niestandardowe sposoby odczytania tekstu, czy dzieła sztuki.

Wróćmy jednak do głównego zagadnienia, czyli sztuki argumentowania. ĆWICZENIE 1 – „Instrukcja” Prosimy uczniów, by napisali instrukcję nierealnej, niedorzecznej czynności, przy zachowaniu zasad właściwych dla jej pisania. . · Jak obudzić się o trzeciej w nocy bez budzika? · Jak nauczyć się w ciągu dnia całego „Pana Tadeusza” na pamięć? · Jak tańcem przedstawić rynek warszawski? · Jak zmierzyć poziom szczęścia? Jak napisać? Przegląd form wypowiedzi pisemnej – Od słowa do słowa. Formy wypowiedzi pisemnej są ocenianie zgodnie z wytycznymi CKE.

Jak napisać? Przegląd form wypowiedzi pisemnej – Od słowa do słowa

Zapoznajcie się szczegółowo z tymi zasadami (wiem, wiem, było na lekcjach i wersja skrócona jest w OK zeszycie, ale… i tak od tego zacznijcie Zasady oceniania EDIT- edukacja zdalna Zachęcam do korzystania z funkcji sprawdzania tekstu na ortograf.pl Dowiecie się, jakie błędy są w Waszej pracy i… skąd się wzięły Oczywiście aplikacja nie wyłapuje wszystkich błędów i nie zastąpi życzliwego polonisty, ale… warto wyelimowć choć część błędów samodzielnie i dowiedzieć się, jak je poprawić.

Do form wypowiedzi dołączone są niezwykłe rysunkowe poradniki pani Sylwii Oszczyk- bardzo utalentowanej polonistki, której sketchnotki szczerze podziwiam. A zatem: Z PORADNIKA PRAKTYKA pani Sylwii. Zachęcam także do poczytania poradnika. Jak napisać rozprawkę egzaminacyjną. Wybór należy do Ciebie...  opowiadanie twórcze.

Zyciorys/CV by lazarekagnieszka on Genially. Trudna sztuka pisania,życiorys i CV,Temat:,Przygotowała: Agnieszka Łazarek,ŻYCIORYS to rodzaj pisma urzędowego składanego razem z innymi dokumentami, np.z podaniem o przyjęcie do szkoły lub pracy.

Zyciorys/CV by lazarekagnieszka on Genially

Tekst tego typu zawsze piszemy w pierwszej osobie – zwięźle przedstawiamy w nim najważniejsze fakty ze swojego życiaw porządku chronologicznym. ,Poszczególneinformacje powinny zostać pogrupowane tematycznie i zaprezentowanew osobnych akapitach. Warto się ograniczyć tylko do takich informacji, które będą interesujące dla adresata.,- niżej, na środku – nagłówek Życiorys; ,1,3,,5,,- w prawym górnym rogu, nad tekstem – miejscowość i data; ,2,4,- w lewym górnym rogu – dane osobowe: imię, nazwiskoi adres;,- po prawej stronie,pod tekstem głównym– czytelny podpis(imię i nazwisko),- tekst główny,w którym podajemy: (kliknij, aby uzyskać informacje),BUDOWA ŻYCIORYSU,przydatne słownictwo,a) Urodziłem (urodziłam) się... w..., Przyszedłem (przyszłam) na świat w...

Opowiadanie krok po kroku by lazarekagnieszka on Genially. START,JAK NAPISAĆ NIEZWYKŁE OPOWIADANIE?

Opowiadanie krok po kroku by lazarekagnieszka on Genially

,Przygotowała: Agnieszka Łazarek,definicja,część I,Opowiadanie - wypowiedź przedstawiająca wydarzenia, które rozwijają się w czasie i tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy. ,narrator i rodzaje narracji,Część II,Może być obserwatorem, kimś, kto patrzy "z góry" na wydarzenie; wypowiada się wówczas pośrednio - w trzeciej osobie, np. poszedł, wziął, zrobił; jest to narracja trzecioosobowa. ,Może być jednym z bohaterów, świadkiem lub uczestnikiem zdarzeń, a wtedy należy do świata przedstawionego utworu i wypowiada się bezpośrednio; używa czasowników w pierwszej osobie, np. mówię, robiłam, poszliśmy; jest to narracja pierwszosobowa. ,Narratortrzecioosobowy,narratorpierwszoosobowy,czas narracji,Naturalnym czasem narracji jest czas przeszły. Ale w niektórych miejscach możesz zmienić czas na teraźniejszy, np. opisując jakieś dramatyczne wydarzenie lub coś, co jeszcze się dzieje.

DYSKUSJA, ARGUMENTACJA, ROZPRAWKA

Od pamiętnika do wideodziennika - scenariusz cyklu lekcji - Edukacja z pasją. Opis cyklu lekcji: Cykl lekcji przeznaczony jest do realizacji w klasie VII, podczas wprowadzania informacji dotyczących rodzajów oraz gatunków literackich.

Od pamiętnika do wideodziennika - scenariusz cyklu lekcji - Edukacja z pasją

Ma on na celu: przybliżenie uczniom rozwoju gatunku pamiętnikarskiego oraz gatunków mu pokrewnych, takich jak: kronika, dziennik, blog czy wideoblog. W ramach cyklu lekcji uczniowie odwołują się do znanych im informacji (zdobytych we wcześniejszych klasach), dzięki czemu utrwalają oraz pogłębiają swoją wiedzę a także kształtują umiejętności zarówno z zakresu pracy z tekstami kultury, jak i kompetencjami związanymi ze samokształceniem.

Liczba jednostek lekcyjnych: 4. Wprowadzenie. Gazetowe opowieści na języku polskim.