background preloader

Språket omkring oss

Facebook Twitter

Norska « Nordiska språk. Jämfört med Danmark och Sverige har dialektbruket i Norge en stark ställning.

Norska « Nordiska språk

I filmen berättar Amie om dialektmångfalden och om orsaken till varför det finns två skriftliga varianter av norska, bokmål och nynorska. Uppgifter Innan du ser filmen Vad tycker du kännetecknar det norska språket (uttal, ord och prosodi)? Ge några exempel på typiska norska ord och uttryck. Efter du har sett filmen. Goda grannar « Nordiska språk. Svenska, norska och danska ligger varandra nära språkligt sett och utgör tillsammans med isländska och färöiska de nordiska språken.

Goda grannar « Nordiska språk

I filmen pratar Amie, Sandra och Johannes om värdet av den språkliga gemenskapen i Norden och varför det är viktigt att använda modersmålet när man möter sina nordiska grannar. Uppgifter Innan du ser filmen Vilka tycker du är fördelarna med att kunna prata danska, svenska och norska och att bli väl förstådd inom Norden? Vilka likheter finns det mellan danska, svenska och norska, tycker du? Efter du har sett filmen Sandra, Amie och Johannes nämner flera fördelar i filmen med att kunna använda sitt modersmål när man kommunicerar med andra från Norden. Bilden ovan visar exempel på ord som vi i Norden har fått från franskan. Lär dig mer om de nordiska språken Nordiska Ministerrådet: Nordens språk med føtter og røtter. Charlotta Wastesons bollplank: Ett exempel på adaptionsstudie - Khemiris roman Ett öga rött. Här kommer ett förslag på uppgifter som man skulle kunna jobba med i samband med att man läser Khemiris roman Ett öga rött och/eller ser filmen som är baserad på boken: 1.

Charlotta Wastesons bollplank: Ett exempel på adaptionsstudie - Khemiris roman Ett öga rött

Läsa, skriva (b)loggbok och diskutera en roman Först vill jag att mina elever ska läsa boken Ett öga rött och samtidigt skriva loggbok i form av en bokblogg och särskilt titta på följande saker och skriva upp sidnummer och kommentera det när de hittar något intressant: · Synen på språket· Synen på tankens respektive våldets kraft· Relationen: far – son· Valfritt: det kan vara t ex synen på kärlek, sex, respekt, vänskap eller något annat som eleverna tar fasta på när de läser boken, de bestämmer själva sitt fjärde tema. Aktuellt - UR. Sverige var ledande inom rasbiologisk forskning, människor utsattes för tvångssterilisering och alla hade inte rätt att gå i skolan. 1900-talet var ett mörkt århundrade i Sveriges historia och den romska befolkningen drabbades hårt.

Aktuellt - UR

Nu lyfter UR berättelserna som inte hörts förut. Serien ”Romernas historia 1900-tal” har premiär den 9 april i SVT2 och på UR Skola. Att få bo i en lägenhet, med rinnande vatten och en dörr man kan låsa, det var som paradiset på jorden. Det berättar Allan Demeter i vårt nya program om romernas historia under 1900-talet. Han bodde i tältläger och husvagn under hela sin uppväxt. Allan är en av de medverkande i Romernas historia 1900-tal, en serie som fokuserar på fyra teman; bostadssituationen, skolgången, förföljelsen och Förintelsen. De senaste åren har skolan fått tydligare riktlinjer om att undervisa om Sveriges nationella minoriteter.

Värsta språket Manligt och Kvinnligt språk del 1/4. Därför förstår män inte kvinnor. Det finns små skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar.

Därför förstår män inte kvinnor

Språkforskaren Karin Milles har tidigare studerat hur män och kvinnor talar till varandra på jobbet. Hon har studerat ett antal interna arbetsmöten på olika arbetsplatser i Stockholm. – Eftersom män dominerar så till vida att de tjänar mer och har större inflytande än kvinnor trodde jag också att de skulle dominera samtalen. Isländskan och myten om lånorden. Att isländskan är konservativ och av puristiska skäl inte tar in några lånord är en av de vanligaste missuppfattningarna om språket.

Isländskan och myten om lånorden

I dagens isländska finns precis samma trend som i svenskan - majoriteten av de nya lånord som får fäste i språket kommer från engelskan. Det är visserligen sant att isländskan är mest restriktivt av de nordiska språken när det gäller lånord. Det visar åtminstone undersökningar av dagstidningstexter. Samtidigt är gapet ganska stort mellan det mediespråk som strävar efter korrekthet samt att följa språkvårdens rekommendationer och det vardagliga talspråket.

Det märks i synnerhet i intervjuer, där förisländskad engelska som ännu inte har plockats upp i ordböckerna är relativt vanligt i dagstidningarna. De mer eller mindre anpassade lånorden duggar alltså ganska tätt i dagens isländska. "Svenska och isländska är båda nordiska språk. För att importord ska accepteras av språkvården krävs att de anpassas efter isländskan. SD vill stoppa låneord – Språkrådet kritiskt. Under Sverigedemokraternas Kommun- och landstingsdagar beslutade partiet att anta en motion om begränsning av utländska låneord i svenska språket.

SD vill stoppa låneord – Språkrådet kritiskt

Låneord som redan är etablerade i svenskan är okej att fortsätta använda, anser SD, men ”missbruket av anglicismer” bör kontrolleras. – Det finns antagligen tusentals och åter tusentals låneord i svenskan redan. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 8 av 8. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 8 av 8. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 5 av 8. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 4 av 8. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 2 av 8. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 6 av 8. Johan Glans talar invandrar svenska. Intervju med Dogge Doggelito om förortsslang. Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Ungdomar håller språket levande Det påstås ofta att ungdomar talar mer slarvigt och ovårdat än vuxna, men egentligen har det gjorts ganska få jämförelser.

Svenska litteratursällskapet i Finland rf.

Oftast har ungdomars språk undersökts i avslappnade situationer, som i samtal kompisar emellan. I sådana undersökningar har ett högt taltempo, överlappande tal, dvs. att man talar i munnen på varandra, och otydligt uttal nämnts som utmärkande för ungdomsspråket. I verkligheten förekommer de här dragen också i många vuxnas språk. Snack eller tal – sällskapet och situationen avgör! Hur man talar beror på sammanhanget, t.ex. om det är frågan om en vardagssituation eller ett föredrag framför publik. Om du och dina kompisar dagligen tillbringar många timmar tillsammans både i och utanför skolan har ni en gemensam referensram. Språket visar vem vi är Du och dina kompisar utmärker och avskiljer er från tidigare generationer genom bl.a. klädstil och musiksmak. Värsta språket Manligt och Kvinnligt språk del 1/4. Henrik Dorsin imiterar och hittar på dialekter - Parlamentet (TV4)

Jakten på språket: Jiddisch - UR Skola. Jakten på språket: Finska - UR Skola. Sissprakligvariation. Jakten på språket: Romani chib - UR Skola. Jakten på språket: Meänkieli - UR Skola. Jakten på språket: Svenska - UR Skola. Språklig variation: Identitet och attityd by Jaana Alm on Prezi. Tänk till med Dewide: Språk - UR Skola.