background preloader

Hjärnan

Facebook Twitter

Plugga bättre: Hjärnan. Så lär sig din hjärna medan du sover. Det kräver övning för att få fingrarna att dansa fram på ett piano eller ett tangentbord.

Så lär sig din hjärna medan du sover

Men det är inte bara tragglande i vaket tillstånd som avgör hur snabbt du lär dig. Sömnen spelar en viktig roll för att förbättra både inlärning och minne. Nu har forskare i USA och Taiwan identifierat den sovande hjärnans inlärningscentrum. – Vi har försökt ta reda på vilken del av hjärnan som gör vad under sömnen, oavsett vad som händer i vaket tillstånd. Och vi kan visa att det är ett område som heter SMA (Supplementary Motor Area) som är aktivt när hjärnan lär sig under sömnen, säger forskaren Masako Tamaki vid Brown University. Påminner om pianospel Upplevelsen att bli bättre på något enbart genom att sova kan vara nästan magisk. En grupp försökspersoner fick i uppgift att lära sig att siffersekvenser på ett tangentbord.

Sömn gav resultat Det visade sig att de personer som fick sova ett par timmar efter ett träningspass blev både snabbare och bättre än de som var vakna. Musiker, kolla här! Att spela ett instrument gör dig faktiskt bättre på allt annat också. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid.

När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden.

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid

Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Bilden formas om till elektriska impulser som skickas vidare i ett nätverk av nervceller i olika delar av hjärnan. På så sätt förvandlas de grafiska formerna på pappret till information som vi kan förstå. Med hjälp av modern bildteknik har forskare visat att aktiviteten i ordformsområdet ökar när vi tittar på ord eller bokstavskombinationer. Alfabetet har bara några årtusenden bakom sig, ändå finns alltså ett område i hjärnan som är särskilt anpassat för läsning.

Han är en av flera neuroforskare som visar att när hjärnan ställs inför en helt ny kognitiv funktion – som att läsa – återanvänder den nätverk av hjärnceller som har haft andra uppgifter. Pinky and the Brain BRAINS song. 7 Simple Ways to Improve Your Memory Without Any Training. Boost your memory easily by writing about your problems, looking at a natural scene, predicting your performance and more… You’ll have heard about the usual methods for improving memory, like using imagery, chunking and building associations with other memories.

7 Simple Ways to Improve Your Memory Without Any Training

If not Google it and you’ll find millions of websites with the same information. The problem with most of these methods is they involve a fair amount of mental effort. So here are seven easy ways to boost your memory that are backed up by psychological research. None require you to train hard, spend any money or take illegal drugs. 1. To do complex tasks we rely on our ‘working memory’. One way to increase working memory capacity indirectly is through expressive writing. Psychologists aren’t exactly sure why this works, but it does have a measurable effect. 2. Nature has a magical effect on us. Discover 10 Brain Tricks. Discover 10 Brain Tricks. Människans nervsystem: Startsida. Hjärnatlas Innehåller ca 50 interaktiva bilder och en tredimensionell hjärnmodell, kopplade till ca 6000 begrepp i uppslagsverket.

Människans nervsystem: Startsida

Hjärnatlasen deltar i Riksutställningars vandringsutställning “Se Hjärnan!”. Uppslagsverk Läs mer om nervsystemet (perifera nervsystemet, centrala nervsystemet). Sponsorer: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, KK-stiftelsen, Mednet och Institutionen för anatomi och cellbiologi, Sahlgrenska Akademin. Hjärnans autopilot - UR. Det finns knappast något annat område där vi är så utelämnade åt våra automatiska hjärnor som i kärlek.

Hjärnans autopilot - UR

Vetenskapligt betraktat är förälskelsen framför allt ett stresstillstånd. Vår panikcentral, amygdala, aktiveras och sätter oss i larmberedskap. Paniktillståndet skapar den känsla av upphetsning som vi upplever när vi är förälskade och gör oss samtidigt lite blinda så att vi inte tittar alltför noga på vår partner. Samtidigt går våra belöningscentra igång och endorfiner gör oss euforiska. För att vi ska förälska oss avger hjärnan hormoner som grumlar vår iakttagelseförmåga och rent av framkallar ett behov. Här kan du skapa egna klipp ur programmet. 100 Very Cool Facts About The Human Body. The Brain.

100 Very Cool Facts About The Human Body

16 Facts About Sleep. In order to start the week off right, I thought I would share an infographic very appropriate for a Monday, one entitled “16 Things You Didn’t Know About Sleep.”

16 Facts About Sleep

As I write this I think about how amazing sleep is and of those mornings when sleep is just too appealing to pass up. As we all know sleep is essential to life. It is one of the activities we will spend a large amount of our life engaged in. Sleeping works better than any medicine or home remedy, sleeping is the cure-all. Whether you are recovering from activities done the night/day before or recovering from an illness, or perhaps you have 15 fifteen minutes in between classes, in all cases sleep is the answer. Nerve Signaling. The Lundbeck Institute. Allen Brain Atlas: Home. The Split Brain Experiments.

Your Amazing Brain. Brain Games. Klara LIVET. Gratis svar på frågor om psykologi, psykoterapi, psykiatri, mental hälsa. Optical Illusions - Free Picture Illusions. YouTube. YouTube. YouTube. Kognitionssimulatorn - www.hi.se. Riksförbundet Attention.