background preloader

Evolution & organismer

Facebook Twitter

Evolution. How did feathers evolve? - Carl Zimmer. Camouflage. Svensk Fisk - Vanliga arter - Allt om fisk: Fiskrecept, styckningsråd, miljö och hälsa, svenska fiskar, Kungsfenan m.m. Sveriges vatten är rikt på spännande fiskarter.

Svensk Fisk - Vanliga arter - Allt om fisk: Fiskrecept, styckningsråd, miljö och hälsa, svenska fiskar, Kungsfenan m.m.

Dessutom ökar antalet importerade arter från andra delar av världen hela tiden. På denna sidan hittar du våra vanligaste arter samt ytterligare några som inte finns i våra vatten, men väl i våra fiskdiskar, antingen färska eller frysta. Arternas handelsbeteckningar finner du i samband med presentation av respektive art som kommer fram när du klickar direkt på fisken. För en lista med textlänkar till andra främmande arter i alfabetisk ordning klicka på "Övriga arter" till vänster i maginalen. För dagsaktuella fiskpriser klicka på knappen "Auktionspriser" och gå vidare här. Du kan också ladda ner texterna i pdf.format FAKTA OM FISK & SKALDJUR Klicka på FAKTA OM FISK & SKALDJUR på menyn till vänster.

OBS! Klicka på respektive fisk för ytterligare information. Den virtuella floran. ALLA DESSA SMåKRYP! Circulatory system and the heart. Our Secret Universe. From head to toe, your body is completely made up of cells.

Our Secret Universe

Every single cell has a specific job that, working with other cells, keeps you functioning - maintaining your heartbeat, enabling to you digest your food and allowing you to sense the world around you. Fibroblast cells function is to keep us from falling apart. Explore Your Inner Animals. Fyll svampkorgen med 100 ätliga arter. Månadens kryptogam 2(8), augusti 1998 Månadens kryptogam augusti 1998 Kremlor Det finns ungefär 50 ätliga arter i Sverige.

Fyll svampkorgen med 100 ätliga arter

Svampen skall ha hatt och fot och skivor under hatten. Den får inte ha ring på foten. Tryck med fingret på skivorna. Välkommen till SvampGuiden - allt om svamp och svampar. Svenska.pdf. Välkommen till Svampkonsulenterna! Giftinformationscentralen. Svampar. Fruktkropp och mycel Det som i dagligt tal kallas svampar är egentligen deras fruktkroppar.

Svampar

Den är bara en liten del av svampen. Resten är mycel (svamptrådar) som är dolt i mark, stockar och annat. Svamparnas största betydelse är att de bryter ned organisk substans. De spelar därmed en viktig roll i våra ekosystem. Många svampar påverkas kraftigt av miljöförändringar och över 600 svamparter i Sverige räknas som hotade. Svampar och människor Vi människor använder svamparna till mat och vid tillverkning av bland annat livsmedel och läkemedel.

Idag är svamp en uppskattad råvara i många kök. Kunskapsbanken, Livets utveckling. How did feathers evolve? - Carl Zimmer. Videos that Take Evolution Education Up a Notch : Cornell Lab of Ornithology: BirdSleuth K-12. Evolution vs Natural Selection. Invasion of the Yellow Crazy Ants! Pepper Moths - Home. Den virtuella floran: Träd och större buskar - Vinterknoppar. Fossil. Vill du veta hur lång tid det tar för ett fossil att bildas eller om alla fossila djur och växter är utdöda, finns svaren här.

Fossil

Du kan även läsa om fynd av fossil i Sverige. Spår av djur och växter Fossil är rester eller spår av djur och växter som bevarats i olika typer av sediment eller sedimentära bergarter som avlagrats någon gång under jordens historia. Life Has a History. Society for General Microbiology. The Cell and its Organelles. Understanding Evolution. Sorting Finch Species. Evolution. Welcome to the National Zoo. Geologic Time: Graphical Representation of Geologic Time.

Our Secret Universe. Evolution. De tidigaste organismerna var encelliga och levde för tre och en halv miljarder år sedan.

Evolution

Alla organismer har genomgått en evolution och skillnaderna mellan dem beror på gradvisa anpassningar till olika livsmiljöer. Evolutionära förändringar har oftast lett till mer komplexa former men ibland har organismer förenklats, till exempel parasiter. Med evolutionsteorin kunde Charles Darwin förklara hur olika arter av växter och djur har förändrats och utvecklats sedan livet började på jorden. Av allt liv som funnits har 99,9% dött ut. Av nu levande flercelliga arter har nästan två miljoner hittills beskrivits. Fem frågor om evolution 1. Nej. Individer ”strävar” inte medvetet att bli perfekt anpassade till sin miljö. 2.

Nej, den gynnar de egenskaper som leder till flest avkommor. National Geographic's Great Nature Project. All wildlife Take and upload a photo of a plant, animal, or any other living thing you come across to help us compile the world’s largest collection of nature photos.

National Geographic's Great Nature Project

Sign in to join mission Created by. The Virtual Cell. Sveriges bästa webbplats om djur. Nyheter & fakta - forskning.se. Evolution. Infographic: Top 20 countries with most endangered species. What is Evolution?

Darwin

Darwin's finches. 14-16yrs_-_Darwin_-_Activity_-_Evolution_-_Peppered_moth_-_classroom_activity. Darwin, a naturalist's voyage around the world - CNRS sagascience. Allt om Historia. Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats.

Allt om Historia

Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge.

Natural Selection. Evolution. Vad Darwin inte visste - UR. Darwin for a Day. What is DNA and how does it work? Evolution: Online Lessons for Students: Activity 2- Evidence for Evolution WebQuest. An introduction to evolution. An introduction to evolution The definition Biological evolution, simply put, is descent with modification.

An introduction to evolution

Peppered Moth Interactive. Peppered moth photo - Biston betularia - A7783. This species is single-brooded, with a protracted emergence.

Peppered moth photo - Biston betularia - A7783

Adults are on the wing from May into August. Females lay their eggs in large batches, but the newly hatched caterpillars soon disperse. They spin silk threads and float off downwind until they land again by chance. Fortunately they can eat a very wide range of deciduous trees and shrubs. Caterpillars feed only at night, and are full-grown in September. Evolution Timeline.

Kunskapsbanken, Livets utveckling. Bioinformatisk_genjakt_1. Extrabilagan2006_maj. EvoGameBoard_PL_sv.png 1 328×3 806 bildpunkter. Evogamesv. Idsv. Evolution: Sex. Fyltreesve. Understanding Evolution For Teachers. Tree of Life Web Project. Tree of Life lesson plans and worksheets. Catalogue of Life - 3rd February 2012.