background preloader

Evolution & organismer

Facebook Twitter

Evolution. How did feathers evolve? - Carl Zimmer. Camouflage. Svensk Fisk - Vanliga arter - Allt om fisk: Fiskrecept, styckningsråd, miljö och hälsa, svenska fiskar, Kungsfenan m.m. Sveriges vatten är rikt på spännande fiskarter. Dessutom ökar antalet importerade arter från andra delar av världen hela tiden.

På denna sidan hittar du våra vanligaste arter samt ytterligare några som inte finns i våra vatten, men väl i våra fiskdiskar, antingen färska eller frysta. Arternas handelsbeteckningar finner du i samband med presentation av respektive art som kommer fram när du klickar direkt på fisken. För en lista med textlänkar till andra främmande arter i alfabetisk ordning klicka på "Övriga arter" till vänster i maginalen. Du kan också ladda ner texterna i pdf.format FAKTA OM FISK & SKALDJUR Klicka på FAKTA OM FISK & SKALDJUR på menyn till vänster.

OBS! Klicka på respektive fisk för ytterligare information. Den virtuella floran. ALLA DESSA SMåKRYP! Circulatory system and the heart | Blood Vessels. Our Secret Universe. From head to toe, your body is completely made up of cells. Every single cell has a specific job that, working with other cells, keeps you functioning - maintaining your heartbeat, enabling to you digest your food and allowing you to sense the world around you. Fibroblast cells function is to keep us from falling apart. They produce connective tissue that holds all your muscles, skin and organs together. They're also central to growth and healing - in fact they are what creates scar tissue in place of destroyed skin cells. Despite their range of functions, all animal cells have a few core characteristics in common. Inside, all cells have mitochondria for energy production. In the main, the packaging, labelling and transport of important molecules within the cell rely on the Golgi Apparatus, Endoplasmic reticulum, transport proteins and high-way like network of roads called microtubules.

Explore Your Inner Animals. Fyll svampkorgen med 100 ätliga arter. Månadens kryptogam 2(8), augusti 1998 Månadens kryptogam augusti 1998 Kremlor Det finns ungefär 50 ätliga arter i Sverige. Svampen skall ha hatt och fot och skivor under hatten. Den får inte ha ring på foten. Den får inte heller ha en slida eller strumpa eller fjäll längst ned på foten. Tryck med fingret på skivorna. Prova att med tumme och fingernagel repa en tåga från fotbasen mot hatten. Försök att med tumme och pekfinger ta bort en bit svamp från foten. Bryt av en bit av hatten. Sätt tungspetsen mot skivorna och håll den kvar ca 15 sekunder. Soppar Det finns ungefär 30 ätliga arter i Sverige. Soppar är svampar som har rör på undersidan av hatten. Det finns ett undantag. Röksvampar och äggsvampar Det finns ungefär 20 ätliga arter i Sverige. Alla arter är ätliga när de är ljusa i köttet. Klyv dina svampar och förvissa dig om att de inte är små flugsvampar.

Flå svampen innan du äter den, annars är det som att äta varma tuggummin! Nu kan du plocka 100 ätliga svampar! Välkommen till SvampGuiden - allt om svamp och svampar. Svenska.pdf. Välkommen till Svampkonsulenterna! Giftinformationscentralen. Svampar. Fruktkropp och mycel Det som i dagligt tal kallas svampar är egentligen deras fruktkroppar. Den är bara en liten del av svampen. Resten är mycel (svamptrådar) som är dolt i mark, stockar och annat. Svamparnas största betydelse är att de bryter ned organisk substans. De spelar därmed en viktig roll i våra ekosystem.

Många svampar påverkas kraftigt av miljöförändringar och över 600 svamparter i Sverige räknas som hotade. Svampar och människor Vi människor använder svamparna till mat och vid tillverkning av bland annat livsmedel och läkemedel. Idag är svamp en uppskattad råvara i många kök. Läs mer Några råd om svampplockning Vanliga missuppfattningar om giftsvampar SvampGuiden - forum för svampintresserade i Norden.

Kunskapsbanken, Livets utveckling. How did feathers evolve? - Carl Zimmer. Videos that Take Evolution Education Up a Notch : Cornell Lab of Ornithology: BirdSleuth K-12. Evolution vs Natural Selection. Invasion of the Yellow Crazy Ants! Pepper Moths - Home. Den virtuella floran: Träd och större buskar - Vinterknoppar.

Fossil. Vill du veta hur lång tid det tar för ett fossil att bildas eller om alla fossila djur och växter är utdöda, finns svaren här. Du kan även läsa om fynd av fossil i Sverige. Spår av djur och växter Fossil är rester eller spår av djur och växter som bevarats i olika typer av sediment eller sedimentära bergarter som avlagrats någon gång under jordens historia.

Sedimenten kan förbli mer eller mindre lösa, men ofta förstenas de och omvandlas till bland annat lerstenar, lerskiffrar, sandstenar, kalkstenar, tuffer. Fossil kan bevaras på en rad olika sätt beroende på omständigheterna, till exempel som försteningar eller avtryck. Hjälper oss förstå livets utveckling De mest kända och spektakulära fossilen är förstås dinosaurier, men det finns fossil av nästan alla typer av djur och växter. Vill du veta mer? Läs om jordklotets utveckling Läs om geologisk tidLäs om bergarter Forskning Museet forskar om fossil på enheten Paleobiologi. Life Has a History. Society for General Microbiology | Home. The Cell and its Organelles. Understanding Evolution. The bacteria that changed the world - May, 2017 The make-up of Earth's atmosphere, once the domain of Earth science textbooks, has become an increasingly "hot" news topic in recent decades, as we struggle to curb global warming by limiting the carbon dioxide that human activity produces.

While the changes that humanity has wrought on the planet are dramatic, this isn’t the first time that one species has changed Earth’s atmosphere. Three billion years ago, there was no free oxygen in the atmosphere at all. Life was anaerobic, meaning that it did not need oxygen to live and grow. That all changed due to the evolution of Cyanobacteria, a group of single-celled, blue-green bacteria. Read the rest of the story here | See the Evo in the News archive. Sorting Finch Species. Evolution. Welcome to the National Zoo| FONZ website. Geologic Time: Graphical Representation of Geologic Time. Our Secret Universe. Evolution. De tidigaste organismerna var encelliga och levde för tre och en halv miljarder år sedan. Alla organismer har genomgått en evolution och skillnaderna mellan dem beror på gradvisa anpassningar till olika livsmiljöer.

Evolutionära förändringar har oftast lett till mer komplexa former men ibland har organismer förenklats, till exempel parasiter. Med evolutionsteorin kunde Charles Darwin förklara hur olika arter av växter och djur har förändrats och utvecklats sedan livet började på jorden. Av allt liv som funnits har 99,9% dött ut. Av nu levande flercelliga arter har nästan två miljoner hittills beskrivits. Fem frågor om evolution 1. Nej. Individer ”strävar” inte medvetet att bli perfekt anpassade till sin miljö. 2. Nej, den gynnar de egenskaper som leder till flest avkommor.

Liten - om miljön är trångsnabb - för att komma undan rovdjurklara hög temperatur - om man lever i tropikerna Det avgörande är samspelet mellan egenskaperna och miljön och om det leder till stor eller liten fortplantning. National Geographic's Great Nature Project. All wildlife Take and upload a photo of a plant, animal, or any other living thing you come across to help us compile the world’s largest collection of nature photos. Sign in to join mission Created by MaryFord.

The Virtual Cell. Sveriges bästa webbplats om djur. Nyheter & fakta - forskning.se. Evolution. Infographic: Top 20 countries with most endangered species. What is Evolution?

Darwin

Darwin's finches. Countries beginning with A Countries beginning with B Countries beginning with C Countries beginning with D Countries beginning with E Countries beginning with F Countries beginning with G Countries beginning with H Countries beginning with I Countries beginning with J Countries beginning with K Countries beginning with L Countries beginning with M Countries beginning with N Countries beginning with O Countries beginning with P Countries beginning with Q Countries beginning with R Countries beginning with S Countries beginning with T Countries beginning with U Countries beginning with V Countries beginning with W Countries beginning with Y Countries beginning with Z. 14-16yrs_-_Darwin_-_Activity_-_Evolution_-_Peppered_moth_-_classroom_activity.

Darwin, a naturalist's voyage around the world - CNRS sagascience. Charles Darwin | Allt om Historia. Under en världsomsegling insåg Charles Darwin hur livet på jorden hade utvecklats. Hans teori om evolutionen var lika enkel som genial, men kastade samtidigt Bibelns skapelseberättelse över ända och mötte hårt motstånd. Text: Anna Larsdotter I augusti 1831 fick Charles Darwin ett brev som skulle förändra hans liv. Avsändare var hans vän John Stevens Henslow, professor i botanik i Cambridge. Av Henslow hade Darwin lärt sig massor om sitt stora intresse: djur och växter. Fast han befann sig i Cambridge för att läsa teologi tillbringade Charles Darwin betydligt mer tid ute i naturen än i studiekammaren.

I brevet frågade Henslow om Darwin ville följa med på en forskningsseglats runt jorden. Så gav sig Charles Robert Darwin den 27 december 1831 av på sitt livs resa. Darwin växte upp med en äldre bror och fyra systrar. Charles Darwin var inte av riktigt samma skrot och korn som sin far och farfar. Han hade lärt sig att stoppa upp djur och byggt upp en imponerande samling skalbaggar. Natural Selection. Evolution. Vad Darwin inte visste - UR. Darwin for a Day. What is DNA and how does it work? Evolution: Online Lessons for Students: Activity 2- Evidence for Evolution WebQuest.

An introduction to evolution. An introduction to evolution The definition Biological evolution, simply put, is descent with modification. This definition encompasses small-scale evolution (changes in gene frequency in a population from one generation to the next) and large-scale evolution (the descent of different species from a common ancestor over many generations). Evolution helps us to understand the history of life. The explanation Biological evolution is not simply a matter of change over time.

Lots of things change over time: trees lose their leaves, mountain ranges rise and erode, but they aren't examples of biological evolution because they don't involve descent through genetic inheritance. The central idea of biological evolution is that all life on Earth shares a common ancestor, just as you and your cousins share a common grandmother. Peppered Moth Interactive. Peppered moth photo - Biston betularia - A7783. This species is single-brooded, with a protracted emergence. Adults are on the wing from May into August. Females lay their eggs in large batches, but the newly hatched caterpillars soon disperse.

They spin silk threads and float off downwind until they land again by chance. Fortunately they can eat a very wide range of deciduous trees and shrubs. The Peppered Moth has been widely used as a textbook example of evolution by natural selection. In recent years, various doubts have been cast on this simplistic explanation, and less fairly on the quality of Keterwell’s work (5) (7). Following the Clean Air Acts, introduced from 1964 onwards, smoke pollution and soot deposition have been greatly reduced. Evolution Timeline. Kunskapsbanken, Livets utveckling. Bioinformatisk_genjakt_1. Extrabilagan2006_maj. EvoGameBoard_PL_sv.png 1 328×3 806 bildpunkter. Evogamesv. Idsv. Evolution: Sex. Fyltreesve. Understanding Evolution For Teachers.

Text only version. Tree of Life Web Project. Tree of Life lesson plans and worksheets | Wellcome Trust. Catalogue of Life - 3rd February 2012 :: Search all names.