background preloader

Väder

Facebook Twitter

Skolvädernätet - en portal för väder och klimat. Huvudmolnslag. Den världsmeteorologiska organisationen WMO har sedan länge bestämt hur molnen ska klassificeras och rapporteras.

Huvudmolnslag

Detaljer kring detta återfinns via länkar i högerspalten. Emellertid tog det lång tid att komma fram till det nuvarande systemet. Fundamentet lades av Luke Howard i början av 1800-talet. Men det var 1896 när den första internationella molnatlasen publicerades som metodiken fick en internationell spridning. Det förekom dock brister i klassificeringen och en internationell molnkommission utarbetade en ny internationell molnatlas, som utkom i början av 1930-talet. År 1956 utkom en reviderad version som i praktiken är den som har använts sedan dess, se länkarna i högerspalten. En lista över huvudmolnslagen Först anges det svenska namnet och inom parantes det latinska (internationellt gångbart) samt den förkortning som brukar användas.

Dessa moln befinner sig i troposfären, från jordytan till lite drygt 10 km höjd. Låga molnMedelhöga molnHöga molnMoln med stor vertikal utsträckning. Build Your Own Barometer. Atmosfären, moln och vindar. I luften finns även mycket små mängder av andra gaser såsom argon, koldioxid och neon.

Atmosfären, moln och vindar

Mängden fuktighet i luften är i allmänhet en halv till ett par procent. Luften runt jorden kallas för atmosfären. Atmosfären är indelad i olika skikt efter temperaturförhållanden. Luften blir tunnare ju högre upp i atmosfären man kommer, därför att man där inte har lika mycket luft ovanför sig som vid jordytan och för att gravitationen inte är lika stark på hög höjd, varför molekylerna i luften inte pressas ihop nedåt lika hårt som vid markytan. På höga höjder måste man därför ta många fler andetag för att få i sig samma mängd syre. Atmosfärens olika lager Atmosfären delas in i olika lager beroende på höjd över jordytan och temperaturförhållanden. 75-80% av luftens lösta gaser finns i det första lagret, kallat troposfären, som sträcker sig från jordytan upp till ca 7-17 kilometers höjd (medelavstånd 11 km), beroende på var på jorden man befinner sig.

Min mapp "Väder" på Pinterest. Weather and the different types exercise. Weather Related Science Projects for Kids (and their parents) An anemometer measures wind speed An anemometer is a device that tells you how fast the wind is blowing.

Weather Related Science Projects for Kids (and their parents)

A real anemometer will be able to accurately measure how fast the wind is blowing. However, yours will give you only approximation (not as accurately) of the wind speed. You will need the following: 5 3-5 ounce paper cups 2 Straight plastic straws (any color) 1 Straight pin or push pin. Världens 6 häftigaste väderfenomen. Publicerad 9 juli 2012 i Jorden Väder är ett annat ord för tillståndet i atmosfären.

Världens 6 häftigaste väderfenomen

För att beskriva vädret krävs mätningar av en mängd parametrar, såsom luftfuktighet, vindstyrka och temperatur. Vädret är oftast relativt förutsägbart, men ibland leder de komplicerade förhållandena i atmosfären till extrema fenomen. Denna topplista över världens häftigaste väderfenomen levererar inga överraskningar, då de är vitt kända tack vare deras estetiska tilldragelse, eller på grund av den förödelse de orsakar. Men vad är de egentligen, och hur uppstår de? Seasons & Weather Flashcards. Weather Experiments - Met Office Education. Weather. Weather for Kids - Free Games, Experiments, Projects, Activities, Science Online. Weather Song. {FREE} Weather Unit for ages 3-9. 1StumbleUpon 0 I’ve covered various topics to teach my preschool and homeschool kids about weather, but I really wanted to make sure I covered it all (if there is such a thing =-) So I put together all the weather stuff I could possibly dream up in this mega 40 page Weather Unit Printable Pack!

{FREE} Weather Unit for ages 3-9

The Weather Worksheets are educational and fun for toddler, preschool, kindergarten, 1st grade, 2nd, grade, 3rd grade, and 4th grade homeschoolers. FREE Weather Unit Pack for Preschool and Homeschoolers I wanted to keep it fun, appealing to both kids (so there are activities appropriate for ages 3-9), and educational. Download FREE Weather Worksheets By downloading from my site you agree to the following: This is for personal use only (teachers please see my TPT store)This may NOT be sold, hosted, reproduced, or stored on any other site (including blog, Facebook, Dropbox, etc.)All downloaded materials provided are copyright protected.

Weather Wiz Kids weather information for kids. Cloud_viewer_web.pdf. Welcome to WMO for Youth. METEOROLOGY images. Väder Väderprognoser Klimat- & Vädertjänster i Sverige. Vad betyder SMHIs vädersymboler? Klart Det är molnfritt eller bara några obetydliga molntussar.

Vad betyder SMHIs vädersymboler?

Det innebär soligt väder på dagen och stjärnklart på natten. Mest klart Himlen kan vara täckt av molnslöjor, men de är i så fall så tunna att de inte skymmer solen nämnvärt. På natten kan man se åtminstone de ljusaste stjärnorna genom molnslöjorna. Regn Himlen är helt täckt av moln och det regnar hela dagen eller i alla fall ihållande en längre stund. Mulet Himlen är helt täckt med tjocka moln. Regnskur Bymoln eller upptornade stackmoln som det regnar ur. Halvklart Det är mycket moln på himlen, men med en del gluggar där solen skymtar. Som förra figuren kan symbolen också innebära lättande molntäcke från molnigt till en del sol, eller tvärt om (ökad molnighet). Molnigt Molnigt, men det kommer inte att regna ur molnen. Växlande molnighet Det finns moln som tidvis skymmer solen, t ex stackmoln.

Byar av snöblandat regn Samma betydelse som symbolen för regnskurar, men nederbörden kommer i form av snöblandat regn. Snöblandat regn Snöbyar Åska.