background preloader

Lekplatsfysik

Facebook Twitter

Nationellt resurscentrum för fysik. Aktuellt: Oktober 2014: LMNT-nytt: Friktion - experiment med klossar och rutschbanor ...

Nationellt resurscentrum för fysik

(artikel från NRCF i samarbete med Byskolan i Södra Sandby) Om fysik på lekplatsen Redan i förskolan skall barn få möjlighet att uppleva "enkla fysikaliska fenomen".Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer - från förskola till universitetsnivå. För skolår 1-3 finns lekplatsen med i det centrala innehåll Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. För skolår 4-6 nämns Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, och för skolår 7-9 Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer ...

På gymnasiet ingår t.ex. Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Se också: Lekplatsfysik, Ann-Marie Pendrill, NRCF. En språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas. Tidigare har jag skrivit ett blogginlägg om vikten av att göra tydliga pedagogiska planeringar där de språkliga målen framgår.

En språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas

Jag gav ett exempel på hur vi inom ett ämnesområde i Fysik planerat och startat upp ett arbetsområde där vi utgått från Gibbons fyra faser. Under fas 1 begav vi oss till lekparken för att experimentera och testa olika saker utifrån aktivitetskort som eleverna fick utföra i smågrupper. Läs mer här; Vi har nu fortsatt detta arbete i klassrummet och efter att arbetat oss igenom de 4 faserna är det fantastiskt att se hur eleverna faktiskt använder de nya begreppen på ett helt annat sätt än från början. En medveten språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas. Fas 2 Efter att vi varit i lekparken och eleverna fått använda sitt vardagsspråk i de olika experimenten var det dags att introducera de begrepp/nyckelord som vi valt ut.

Fas 3 Dessa små redovisningar var fantastiska att ta del av. Fas 4 Så här uttryckte en elev sig i skrift; Allt startar med en tydlig pedagogisk planering. I vår lärmodul kring Språk i alla ämnen har vi vid det senaste tillfället tittat på Anna Kayas filmer om att lyfta de språkliga målen i undervisningen.

Allt startar med en tydlig pedagogisk planering

Det handlar om att lyfta fram de språkliga förmågor som skall tränas, sätta upp mål och ha ett språkinriktat arbetssätt. I vårt stora ämnesövergripande tema om Astrid Lindgren har vi nu kommit till att vi skall arbeta mot kursplanens mål i Fysik samtidigt som vi utgår från de illustrationer som finns i Astrid Lindgrens böcker. Här nedan hittar ni både Anna Kayas filmer och den pedagogiska planering som vi har utgått ifrån. Språkliga mål Vad och varför? Hur sätter jag tydliga språkliga mål? I vår planering har vi utgått från Gibbons 4 faser där det vi på ett medvetet sätt utgår från elevernas vardagsspråk för att så småningom nå ett mer abstrakt skolspråk. Som en uppstart till detta tema och som aktivitet i fas 1 planerade vi för att gå till lekparken och experimentera. Teknikochnatur. Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen.

teknikochnatur

Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. Ålderkategori: Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6 Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Detta material har utarbetats av: Ann-Marie Pendrill, NRCF. Kommentera » Tipsa en kollega » Lekplats_lika. Lekplats. Fysik på lekplatsen. Lämplig årstid: året runt Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse.

Fysik på lekplatsen

Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande. I detta naturskoleblad vill vi ge några exempel på enkla undersökningar som kan göras på de flesta lekplatser. Texten har tagits fram i samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik, se länk längst ner på sidan. Vad är krafter? Kraftbegreppet infördes av Isaac Newton i slutet av 1600-talet. Begreppet kraft används idag inom fysiken för att förklara och beskriva hur och varför olika föremål rör sig. Här kommer exempel på några vanligt förekommande lekredskap, och krafter som kan upplevas på dessa. Klätterställning Klättra upp och släpp olika par av föremål och jämför hur snabbt de faller till marken. Undersök vidare genom att konstruera fallskärm till något av föremålen, med t.ex. kaffefilter eller muffinsformar. En av naturkrafterna i universum är gravitationen.

Balansbom Gungbräda Gunga Hur får gungan fart? Rutschkana. NRCF: Lekplatsfysik.