background preloader

Nyanlända

Facebook Twitter

Tv-spel på idrotten - Daniel Gomejzon. I veckans avsnitt av #gympaläraren så sätter Kalle stopp för mobil och paddspels missbruket och eleverna blir som förbytta.

Tv-spel på idrotten - Daniel Gomejzon

Detta går att ordna på alla skolor men man måste ha en Kalle på skolan. Eller i Väsby Nya Gymnasiums fall en Mike eller innan han en Callis eller Albin. En person som i sin tjänst har någon form av ansvar att elever rör på sig på rasterna. Jag själv har även jag engagerat mig och ordnat olika tävlingar som strongsix och Ninjawarrior det har jag gjort för jag tycker det är roligt och ger saker tillbaka.

I början på min tid på Väsby Nya Gymnasium hade jag en klass som inte gillade att röra sig men som gillade spel. Metalgear (Indiansmyg) Du är en hemlig agent som ska infiltrera fiendens bas (ta dig från ena kortsidan till den andra) väl framme skall du stjäla ett topphemligt dokument(Ärtpåse) utan att vakterna upptäcker dig. Counterstrike(Catch the flag, Killerball, Counterstrike) Denna lek är våldsam och fungerar inte alltid med alla klasser.

Svenska arabiska

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Nio appar för att lära sig svenska. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att lära sig svenska

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Hülya Basaran om digitaliseringen av jobbet med nyanlända elever. VocabOGram_matris_150202. Laleh - jag är inte beredd att dö än. Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse.

Laleh - jag är inte beredd att dö än

Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Gå direkt till innehållet Gå direkt till sök Musik special. Tvåspråkighet, andraspråksutveckling och tvåspråkighet för minoritetsbarn. Hur blir man klok på sitt andraspråk - om att lära och lära på ett andraspråk. När det svenska språket inte räcker till? Vi har precis startat med historieundervisning i språkklassen.

När det svenska språket inte räcker till?

Vi talar om olika revolutioner när det handlar om försörjning. Först var människor jägare och samlare, och sedan? Sedan blev människorna bofasta, de blev ja vaddå? Appar för språkutveckling med nyanlända. Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling!

Appar för språkutveckling med nyanlända

För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: Se boards som börjar på Appar. U-talk Classic svenska I appen kan man lyssna på grundläggande ord och fraser på svenska som är visualiserade med bilder. Appen innehåller interaktiva övningar inom olika kategorier och övningarna har olika svårighetsgrader. Appen ger feedback och synliggör även lärprocessen med poängsystem på en linje. Läs recension: Betyg – Så funkar det! Språkliga mål, ämnesord till PP-arbetet. Jag jobbar vidare i tänket kring språkliga mål och nu främst ämnesord kring de PP:er som vi just har jobbat med.

Språkliga mål, ämnesord till PP-arbetet

Det gäller Rymden och Att leva i världen. En möjlighet för alla elever att träna på ämnesorden när det finns tid över men riktat till mina nyanlända. Träna själv eller träna med en kompis. Filmer om nyanlända elevers lärande. Svenska idiom du kan använda! BFL, sva, sfi och modersmål. Mina kollegor Lena Ramirez Södergren från KomVux och Maria Lachan från Ludvigsborgsskolan och jag har haft en studiedag tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, svenska för invandrare och modersmål.

BFL, sva, sfi och modersmål

Här är lite av det jag tog upp: För SFI finns digitala verktyg förspråkutveckling. Jag kan också rekommendera en annan mycket bra, och öppen, lärresurs för studiehandledning. Läsa skönlitteratur med nyanlända. Alla elever ska få uppleva härliga textmöten i skolan, få hjälp att utveckla eller fördjupa sitt intresse för litteratur och – inte minst – alla ska förstå!

Läsa skönlitteratur med nyanlända

Just nu läser jag Astrid Lindgrens Mio, min Mio ihop med mina elever i åk 5 och 6. Här är mitt första inlägg om vårt arbete med Mio och här kan man läsa de andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde inläggen om hur vi jobbat med Mio. Att arbeta aktivt med ordförståelse. Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord?

Att arbeta aktivt med ordförståelse

Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Jag läser just nu en Educator's practice guide som heter Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School, en skrift som väcker många tankar och ger flera nya idéer.

Ordfattigdom. Lästa texter blir impulser som leder vidare. Har du hört den där uppmaningen om ”Tänk inte på en rosa elefant!”? Vilket leder till att man inte kan låta bli att tänk på just en rosa elefant. Efter att ha läst Åsa Elwérs avhandling om elever som läser utmärkt utan förståelse och slutsatsen att ordförrådets omfattning och djup är av mycket stor betydelse för vår läsförståelse så ser jag artiklar om ordförråd överallt. Ordförråd och undervisning kring det har blivit min rosa elefant. Det finns överallt oavsett vad jag läser. Skolresultaten kan stå och falla med hur pass brett och djupt ordförråd en elev har. Först lite om barns utveckling av ordförråd. Tillbaka till begreppet ordfattigdom. Ord, ord och lite mera ord! Intro 1 - svenska för unga nybörjare av Hippas Eriksson utgiven av Liber. Intro 2 av Hippas Eriksson utgiven av Liber. Skolverket nyanlända. Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska.

Hejsvenska.se Den här sidan är från Komvux Malmö Södervärn och är för nybörjare. Man väljer vilket tema man vill arbeta med men gången inom varje tema är bestämd och man måste klara av ett moment innan man går vidare till nästa. Nu finns möjligheten att installera hejsvenska.se på datorer för användning utan internet.Windows versionen Digitala spåret "Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Projektet avslutades 2007, men vi fortsätter i mån av tid att hålla sidan uppdaterad. " Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

Vad är kollegialt lärande? På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare.

De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket. Skolverkets utvecklingspaket. Youtube. Fokus på språk lyfter alla elever. För mer än tio år sedan började Sveaskolan i Örebro ta emot nyanlända elever direkt i reguljär klass och inte i introduktionsklass.

Att inte särskilja elever som är svaga i svenska gör att språket stärks i alla ämnen. Sveaskolan arbetar aktivt för att förverkliga ett inkluderande förhållningssätt. Alternativ läslogg. Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs.

Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Forskare: Gör alla flerspråkiga. När man har två modersmål är det lätt att man växlar mellan språken, så kallad kodväxling. Studiehandledning på elevernas modersmål. Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål.

Kunskap, inspiration och stöd i arbetet med nyanlända elever. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – hämta gratis här! ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag har ett par gånger efter jul i år fått kommentarer av kollegor: ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag blir glad och, hrm, jag erkänner, smickrad. Information om den svenska skolan. Utveckla – Handleda – Lära. Modersmålets betydelse & flerspråkig kartläggning. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM anordnar kursen Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning för modersmålslärare och specialpedagoger/speciallärare. Julkalendern 2014: High Tower. WATCH: She Traces Her Hand On This Piece Of Paper. When She Finishes, The Coolest Thing Emerges. [VIDEO] Frågor jag ofta får.

Påminnelse till rektorer och huvudmän. Utanförskolan som blev en kunskapsskola. Att följa nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling är nödvändigt för att utvärdera hur väl undervisningen fungerar. På Dammhagskolan i Landskrona blev uppföljningen av de nyanlända elevernas färdigheter en modell för hela skolan. Lena Andersson är rektor på Dammhagskolan, en F–6-skola som ligger i centrala Landskrona. Av skolans 220 elever är 60 nyanlända. – Organisationen är flexibel men just nu har vi fyra introduktionsklasser, berättar Lena Andersson. Hon är själv mellanstadielärare från början, men blev biträdande rektor 2001. Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Bedömningsstöd. Ny i svenska skolan. Att undervisa nyanlända elever. Språket bär kunskapen: Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd.