background preloader

Arvbru

Facebook Twitter

Geografi

Digital dømmekraft. VFL i organisasjonen. Hvordan bruke prinsippene for god underveisvurdering i utviklingsarbeidet? Å praktisere prinsippene for god underveisvurdering i utviklingsarbeid kan for eksempel handle om å gjøre alle involverte kjent med målsetninger og forventningergi læringsfremmende tilbakemeldinger på alle nivåinvolvere i planlegging, gjennomføring og oppfølging av utviklingsarbeidetjobbe kunnskapsbasert, legge til rette for refleksjon over praksis og justerer framdriften underveis Her kan du lese mer om prinsippene for god underveisvurdering. Prinsippene for god underveisvurdering gjelder ikke bare for elever og lærlinger, men kan med fordel også anvendes i alt lærings- og utviklingsarbeid på alle nivåer.

Å praktisere prinsippene på «seg selv» og overfor kollegaer vil kunne bidra til økt bevissthet om hvordan de påvirker egen læring, og dermed hvordan de virker på elevene og lærlingene. Å involvere de ansatte i alle deler av prosessene øker sjansene for å lykkes med praksisutviklingen. Grupper for lærere på Facebook. Undervisningstips“Her kan vi dele ulike undervisningstips med hverandre.” Status lærer“Gruppen er tenkt som et profesjonsfelleskap hvor vi sammen skal kjempe for å bedre lærernes betingelser og status, og for kvalitet i skolen. Folk er svært forskjellige så vi må alle ha respekt og takhøyde for at andre har en annen språkform og humor enn en selv. Derfor, les alt i beste mening, men samtidig bør man absolutt holde seg fra personlig sjikane. Gruppen er ikke knyttet til en bestemt fagforening, parti eller særskilte interessegrupper, det står enhver fritt å diskutere alt med tilknytning til læreryrket.” Spesialpedagogisk forum“Spesialpedagogisk forum er ei gruppe der spesialpedagogar kan dele aktuelt fagstoff og reflektere omkring teori, forsking og spesialpedagogisk praksis.”

Kunst og design i skolen “En gruppe for Kunst og design i skolen, interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk. DIS- data i spesialundervisningen! " Velkommen til nye medlemmer! Bondekone"Hei og velkommen! Den norske krona stiger i verdi - Sterkeste krone på 17 måneder - Dagbladet. (Dagbladet): Den norske krona har ikke vært like sterk mot euroen på 17 måneder.

Det vekker internasjonal oppsikt, og store Financial Times omtaler oppgangen i dag. - Det stemmer. Krona er på sitt sterkeste siden sommeren 2015, og det henger uløselig sammen med oppgangen i oljeprisen, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, til Dagbladet. En euro kostet i går 8,92 kroner, ifølge Norges Bank, mot nesten 9,59 i januar i fjor. Oljeprisen ligger på over 56 dollar fatet, etter å ha vært under 30-tallet for ett år siden. Det skyldes for en stor del de nylige produksjonskuttene i OPEC-landene. - Når oljeprisen stiger, blir Norge rikere, og bruker mer av eksportinntektene innenlands. Noen vinner, noen taper Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand, sier den sterke kronekursen får ulike utslag for ulike bransjer i Norge. - En del av de positive effektene ved lav kronekurs kan bli reversert. Bra for klesbutikker - De står i fare for å prise seg ut, sier han. Ikke i pose og sekk. Secret Teacher: I moved to Africa – and realised how flawed British education is | Teacher Network.

Planleggeren. 133479511.pdf;jsessionid B7F79C84A92F91333BE94BC364170986.

GOOGLE

MAC\ipad. Undervisningsfag. Læringsmiljøsenteret - Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen. Jøsendalutvalget har nå overlevert sin utredning "Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial". Utvalget er tydelig på at Norge har elever som ikke får opplæring som gjør det mulig for dem å realisere sitt læringspotensial, og at skolene ikke utnytter handlingsrommet de har for å tilpasse og organisere undervisningen. 15. september la Jøsendalutvalget fram sin utredning NOU 2016:14 Mer å hente.

Bedre læring for elever med stort læringspotensial. NOU-en omhandler elever som presterer på høyt faglig nivå, har spesielle talent eller har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Lærerne trenger mer kompetanse for å tilrettelegge undervisningen Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring gjelder alle elever, også elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Jøsendalutvalgets anbefalinger I utredningen NOU 2016:14 Mer å hente. Utvalget anbefaler at forskningsmiljøer: Screens In Schools Are a $60 Billion Hoax. As the dog days of summer wane, most parents are preparing to send their kids back to school. In years past, this has meant buying notebooks and pencils, perhaps even a new backpack.

But over the past decade or so, the back-to-school checklist has for many also included an array of screen devices that many parents dutifully stuff into their children’s bag. The screen revolution has seen pedagogy undergo a seismic shift as technology now dominates the educational landscape. In almost every classroom in America today, you will find some type of screen—smartboards, Chromebooks, tablets, smartphones. From inner-city schools to those in rural and remote towns, we have accepted tech in the classroom as a necessary and beneficial evolution in education. This is a lie. Tech in the classroom not only leads to worse educational outcomes for kids, which I will explain shortly, it can also clinically hurt them. This is a modal window. Caption Settings Dialog Beginning of dialog window. Dr. Itfag. Verso Learning | Teacher Resources: 15 Ways to Use Verso App - Verso Learning. Guest post by Kevin Zahner My first impression of Verso was that it would be a great way to introduce a lesson cycle.

But as my students and I worked with the app, I realized that it can do so much more. Here’s a list of activities that support building authentic literacy skills. But first, a quick note on establishing expectations for responses and comments. 1. Visual Analysis Analyzing images is a critical skill. Provide a link to an image in Google Drive or Images and prompt learners to describe what they see and to explain what makes them say that. 2.

Using evidence to support understanding is key to comprehension and constructing arguments. Link a reading selection in the content area (at the top), and prompt learners to share a short part that interests them. The nature of a text summarization is to build meaning in whatever order learners choose. 3. Make sure to establish an expectation for commentary. 4. Classrooms run on routines. It’s another simple yet powerful strategy. 5. 6. Disse Windows 10-tipsene bør alle prøve. Windows 10 har mange kule små funksjoner som du kanskje ikke er klar over. Visste du for eksempel at du kan ta video av det som skjer i nettleservinduet, eller selv velge når oppdateringer skal installeres? I denne artikkelen finner du tips til hvordan du kan få mest mulig ut av Windows 10. 1. Ta video av hvilken som helst applikasjon Windows 10 har innebygd videoopptager for spill.

Slik gjør du det: Åpne vinduet du vil ta opp fra, og trykk Windows-knappen og G (eller Xbox-knappen på Xbox-kontrolleren hvis du har koblet den til). I bunnen av vinduet dukker det nå opp en liten firkant, hvor Windows spør deg «Er dette et spill?» Fra nå av når du trykker Windows+G i denne applikasjonen, får du opp en liten meny i bunnen der du kan starte opptak eller ta skjermbilde fra vinduet. Du kan også gå inn i innstillinger for å eventuelt deaktivere funksjonen. Videoene lagres i undermappen «opptak» maskinens «video»-mappe. Fikk du med deg dette? 2. Funksjonaliteten er ganske smart. 3. Vips! 4. 5. GodMode. Spaced Learning downloadable 1. Forms_skole. Pedtelemark - På vei mot smartere læring | Vår oppgave er å dele kunnskap om og inspirere andre lærere i fylket til å bruke IKT på en god og faglig måte i undervisningen.

Lesson Study som metode i skolebasert kompetanseutvikling. Publisert 24.06.2015 — Skrivesenteret Lesson Study kan være en god innfallsvinkel til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innenfor ett eller flere av satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling. Lesson Study er en metode der lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning for stadig å kunne gjøre undervisningen bedre.

Lesson Study stammer opprinnelig fra Japan, der metoden har fått navnet Kenkyou jugyou som på norsk kan oversettes til forskningstime (Munthe, Baugstø, Haldorsen, 2013). Det handler om at lærerne forsker på egen praksis der målsettingen er å øke elevenes læringsutbytte. I Lesson Study arbeider lærerne i små grupper. De diskuterer elevenes læringsmål for en økt eller en periode, og de planlegger undervisningen sammen. Deretter observerer lærerne undervisningen til hverandre og reflekterer over det de har observert i etterkant. Lesson Study i Ungdomstrinn i utvikling Skrivestien. World Wide English: Velg språk. KS-Ung. Glossary of Usage: Index of Commonly Confused Words. Control Alt Achieve: 66 Question Checklist for Rolling Out Google Apps. Every day more and more schools move to Google Apps for Education. It is a powerful solution to meet many needs for students and staff.

Some benefits include:Programs - A wide variety of online tools including Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Gmail, Calendar, Sites, Classroom, Hangouts, and much more.Third Party Tools - Thousands of useful Add-ons, Web Apps, and Extensions to provide more features.Modularity - Choose just the tools you want to use, and who has access to them.Updates - Frequent automatic updates to all the tools so you always have the latest versions with the newest features.Central Management - Simple online management of all users, programs, and devices,21st Century Skills - Support for the skills our students needs for their future including collaboration, communication, creativity, and critical thinking.Price - It’s free! So it is easy to see why so many schools are adopting Google Apps for Education. Google Apps Deployment Checklist.

English Grammar 101 - Online Grammar Lessons. Here’s The Grammar Test Experts Claim Only Those With An Above Average IQ Can Ace. Did You Pass It? Lars Øyvind Veland. Produkter for: Finn din konsulent Lars Øyvind Veland Salgs- og regionsjef 911 50 200post@fasadeprodukter.no Vår lokale avdeling i Bergen sørger for at du som kunde får rask og god service fra vårt salgs- og montørapparat.

Kontaktskjema Melding Nøkkelord: Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad, Åsane, Bergen, Tertnes, Kinsarvik Copyright © 2014 Fasadeprodukter AS Webdesign & Utvikling: a2n ShareThis Copy and Paste. 1/2016: Guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet | Norgesuniversitetet. Kvalitetskjeden i høyere utdanning er en helt ny guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. Guiden er utviklet av Norgesuniversitetets ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning. Hele sektoren som målgruppe Guiden opererer med tre ulike nivå knyttet til UH-sektoren; makronivået som beskriver blant annet nasjonale myndigheter, mesonivået som beskriver institusjonene og deres strategiske ledernivå, og mikronivået som beskriver det operative undervisningsnivået. Guiden presenterer kriterier for bruk av digital teknologi og utvikling av kvalitet tilpasset alle disse tre nivåene i kvalitetskjeden.

I tillegg beskriver den hele kvalitetskjeden som kriteriene inngår i, og byr på nyttige begrepsavklaringer. Todelt guide Kvalitetsguiden har hele sektoren som målgruppe. Faglig utviklingsarbeid i ekspertgrupper Digitalisering og utdanningskvalitet er et viktig satsingsområde for Norgesuniversitetet. Forfatterne skriver selv: Klikk her for å bla i en digital versjon av Kvalitetsguiden.

Slik har digitale læremidler endret skolehverdagen. Blir det noen forskjell på undervisningen når læreren bruker digitale læremidler framfor papirbaserte? Og hvordan påvirker det lærerens rolle? Dette har 15 skoleforskere undersøkt gjennom tre år. De har studert læremidler, hvordan de velges og hva som er i bruk. De har også gjennom systematiske observasjoner og videodata fulgt undervisningsforløp i samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk over flere uker.

Forskerne stilte blant annet spørsmål om hvordan læremidlene benyttes, hvordan endres hverdagen som lærer når det er mer bruk av flere kilder og hva krever dette av lærere og elever? Store forskjeller Resultatet er 12 caserapporter fra fire ulike fag på tre trinn i grunnopplæringen, 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring. Forskerne peker på relativt store forskjeller mellom digitale og papirbaserte læremidler i grunnskolen og på videregående skole. Varierende grad av innflytelse Mye PowerPoint Nye verktøy krever ny veiledning – Viktigere å kombinere enn enten eller Referanse: Farlig begjær - Viten. En mann lister seg gjennom skogen. Han er slank og høy, nesten to meter lang. Huden er mørk, håret er krøllete og nesa er flat. I den ene handa bærer han et kastetre, et redskap som minner om et spyd og fungerer som en forlengelse av armen. Veldig effektivt til å ta kverken på store dyr på lang avstand.

Han stopper plutselig. Helt bakerst går det han tror må være ei kvinne. Artene blanda seg Det er like greit å innrømme det med en gang - denne historien er det jeg som har dikta, basert på noe av det vi vet om utseende og redskaper. Ingen vet hvordan det foregikk da våre forfedre - det moderne mennesket - møtte neandertalerne. Vi vet ikke om det var neandertalerkvinnen som hadde sex med vår forfar, om neandertalermannen parra seg med vår formor, om det skjedde frivillig eller om det var snakk om voldtekt. – Sannsynligvis skjedde alt sammen og begge veier, men vi kan ikke bevise det, sier Torfinn Ørmen til NRK.

Neandertalgenomet åpna nye dører Møttes rett utafor dørstokken Huleboeren Bøb. Paul Ford: What is Code? | Bloomberg. A computer is a clock with benefits. They all work the same, doing second-grade math, one step at a time: Tick, take a number and put it in box one. Tick, take another number, put it in box two. Tick, operate (an operation might be addition or subtraction) on those two numbers and put the resulting number in box one. Tick, check if the result is zero, and if it is, go to some other box and follow a new set of instructions. You, using a pen and paper, can do anything a computer can; you just can’t do those things billions of times per second.

Apple has always made computers; Microsoft used to make only software (and occasional accessory hardware, such as mice and keyboards), but now it’s in the hardware business, with Xbox game consoles, Surface tablets, and Lumia phones. So many things are computers, or will be. When you “batch” process a thousand images in Photoshop or sum numbers in Excel, you’re programming, at least a little. 2.1 How Do You Type an “A”? It’s simple now, right?

Skriving i alle fag - noen gode ressurser. Et annet prosjekt som også jobber ut i fra skrivehjulet er SKRIV-prosjektet. I SKRIV-prosjektet (2010 - 2011) ble det utviklet ti teser om skriveopplæring i alle fag. Det var et mål for prosjektet å gi lærere noe de kan bruke når de skal hjelpe elevene til å utvikle skriving. At skriving i ulike fag stiller så ulike krav, gjør det risikabelt å si noe bastant og entydig om hva som fører til god skriveutvikling alltid og overalt. Les mer her. SKRIV-prosjektets ti teser om skriveopplæring i alle fag: Diskuter formål for skrivearbeidet. Skriving er et komplekst område som krever mye både av lærerne og elevene. Litt forenklet kan vi si at det eksisterer to ulike trender innenfor skrivepedagogikken: Skriving på tvers av fag og Skriving på fagets premisser. Et sentralt prinsipp i Vurdering for læring er at elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

Det er viktig at vi fortsetter å gi eksplisitt skriveopplæring på ungdomstrinnet. Road to Grammar - Your Road to Better Grammar. Twitter - netværk (også for pædagoger)   - Digitalpædagog. PedPod 02 Relasjoner på godt og vondt – hvordan motivere elever – Sembly AS. Flyt fokus væk fra tavlen: elevaktiverende arbejdsformer — LEKTIONEN.DK.

Hvordan undervise med kjernepunkter. When Students Design The Assessment, Everyone Wins - Work in Progress.

OneNote

Digital kompetanse. Sandefjordskolen :: nettportal. MLA Paper. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. En ny epoke - Viten. Flere barn og unge blir mobbet på nett. Grammar PowerPoint Presentations at Grammar Bytes! Map shows history of US immigration. Bonjour, Hola, 你好: resources to help teach any language & a chance to win $100! Om Dataporten - Dataporten. Digital grunnkompetanse - generell kompetanse og individuelle utviklingsområder. Open Educational Resources (OER): Resource Roundup. 53 Ways to Check for Understanding.

The Most Read Book Among High School Seniors From Each State, in One Surprising Map. Studentene fikk bedre karakterer da faglærer endret undervisninga -Universitetsavisa. La elevene forklare grammatikk digitalt | deling.ndla.no. Instructure Introduces Canvas Commons to Enable Shared Content and Collaboration Across the Canvas Cloud. Learning is Change. Pedtelemark - På vei mot smartere læring | Vår oppgave er å dele kunnskap om og inspirere andre lærere i fylket til å bruke IKT på en god og faglig måte i undervisningen.

Pulje 6 (2015-2017) Nett-TV - hastighetsmåling. Planlegge + Kalender = Sant.

TOOLS

Lærerhverdag #47 - Kjennetegn vs kriterier. Sånn får vi god skole, mener skoleforskeren. Download - MultiUpfile. Kan du dette tastatur-trikset? Lærerbloggen: Grupper for lærere på facebook. Kun én sto på eksamen. Can neuroscience solve the mystery of how students learn? | Teacher Network. Integrating Office Mix using LTI. Ny rapport: Dette blir viktig i fremtidens skole. – Det er like viktig som fysisk trening. Multimedia Discrepancies - Plenary Lectures as Perceived by Students - Nr 01 - 2015 - Uniped - Idunn - tidsskrifter på nett. Every Teacher’s Guide to Assessment.

Syv nøkler til effektiv tilbakemelding | Sharing is the new way of learning. News | Introducing Think Kit. Today, we’re proud to... UK Learning Analytics Network, University of Edinburgh in Association with Jisc – LiveBlog » Nicola Osborne. Ole om skole. Den profesjonelle lærer - revidert 08 08 14. Knusende dom fra skolens største stjerne. Lens comes to iPhone and Android. Mozilla Backpack. Assessment For Learning Toolkit. s40536-014-0011-6.pdf. 13 Innovative Services to Enhance Language Learning Online. Cappelen Damms Sinus 1T - Campus Inkrement. OneDrive til alle dine filer - Computer - Digitalt - Livsstil.

IKT OG LÆRING

Ymse. Quizzes. Learning Hacks That Will Maximize Your Memory. Bloggar. ANDRE PERLETRE. Omvendt undervisning. SKYLAGRING. NOTATAR. The 33 Digital Skills Every 21st Century Teacher should Have. eSchool News | MindShift. Kompendi.