background preloader

Fasaanit

Facebook Twitter

Selkeen Sulka. Fasaaneja myydään päivän vanhoista aina kaksi vuotiaisiin asti ympäri vuoden, pois lukien munitusvaiheen emokanta.

Selkeen Sulka

Fasaanit ovat tällä hetkellä pelkästään ns. metsästysfasaanin värisiä. Fasaanien perimää ylläpidetään hankkimalla osa haudottavista munista toisista hyviksi todetuista fasaanikannoista. Omien siitoskukkojen valinta on tehty suunnitelmallisesti parhaista 1-2 vuotiaista kukoista. Kehitettyjen menetelmien ansiosta koko siitosparvi pystytään pitämään vapaasti isossa tilassa ilman tappioita tai edes kanojen liikapolkemista. Emokanta on koko muninnan ajan erittäin hyväkuntoista, munien siitoksen ollessa kuitenkin erinomainen, josta kertoo keskimääräinen n. 80 %:n kuoriutumisaste. Fasaaniuntuvikkoja - Isommista määristä hinnat neuvotellaan erikseen! - Hinnat vaihtelevat vuosittain hieman kysynnän ja tarjonnan perusteella, joten kannattaa aina kysyä. Ylilaurin tila, Lumijoki. Ammattilaisen ohjeita aloittelevalle fasaanitarhaajalle. Untuvikkojen kuoriuduttua ja kuivuttua ne siirretään poikaskehiin.

Ammattilaisen ohjeita aloittelevalle fasaanitarhaajalle

Kehät on helppo tehdä esim. kahdesta n. 60cm. korkeasta vanerilevystä. Kehissä pidetään pohjana hiekkaa ja lämpölamppujen korkeutta säätelemällä pidetään lämpötila sopivana, oikea lämpötila selviää poikasten käyttäytymistä tarkkailemalla. Keskelle pyrkiminen on merkki kylmyydesta ja kehälle pyrkiminen kuumuudesta. Sopiva lämpötila lamppujen alla on n.38C. Lämpölamppujen on luonnollisesti oltava punaisia, mielellään 250W lamppuja. Tilassa jossa kehiä pidetään tulee myös huomioida muutamia seikkoja. Fasualku.

Sivut eivät vielä ole valmiit kaikilta osin ja sivuja tullaan päivittämään, kehittämään ja tietoa/kuvia lisäämään säännöllisesti.

fasualku

Sivujen kehittämiseen liittyvää materiaalia, tarhaustoimintaan jollain lailla liittyviä kuvia, tietoa, kokemuksia sekä mielipiteitä otetaan mieluusti vastaan: M. Oja tai S. Hiekkalahti. Kaikki sivuilla esitetyt mielipiteet, tiedot ja kertomukset ovat eri tutkijoiden ja kasvattajien näkemyksiä ja kokemuksia eikä varmasti ainoa "oikea" tapa tehdä näitä asioita, mutta toivottavasti edes joku löytää jotain uutta ja kokeilemisen arvoista näiltä sivuilta. Mainittakoon vielä kuitenkin, että koneiden, laitteiden tai sivujen tekijät eivät vastaa näiden tietojen pohjalta tehtyjen koneiden ja laitteiden aiheuttamista mahdollisista vaaroista tai vahingoista, kaikki vastuu on aina koneen tekijällä ja käyttäjällä !! Kuvat M. Tiedot on kerätty useilta kasvattajilta ja tutkijoilta eli suoranaista kirjatietoa jostain tietystä teoksesta sivuilla ei ole käytetty.

Maatalous Ykkönen Oy ...se Mmuuunlainen maatalouskauppa. Riistalintujen tarhaus. Riistaksi kutsutaan eläimiä, joita metsästyslain mukaan saa metsästää.

Riistalintujen tarhaus

Yleistietoa riistatarhauksesta: Flash-esitys selaimessa ja PowerPoint tiedosto Näkökulmia siitoslintutarhoista: Flash-esitys selaimessa ja PowerPoint tiedosto Ala-Ajos, I. & Impiö, P. Riistatarhaus elinkeinona kytkeytyy metsästykseen liittyvään riistanhoitoon. Riistatarhoja on perustettu siksi, että niillä pystytään vahvistamaan tai palauttamaan luonnonvaraisia riistaeläinkantoja mm. metsästystä varten.

Riistatarhauksen myötä uusia eläinlajeja siirtynyt myös uusille alueille ja mantereille. Suomeen tuotuja, luontoon istutettuja eläinlajeja, ns. vieraslajeja ovat mm. valkohäntäpeura, mufloni, amerikanmajava, täplärapu ja fasaani. Elinkeinona riistatarhaus on haasteellinen. Toisaalta riistatarhausta pidetään myös tulevaisuuden alana. Riistalinnuista yleisin tarhattava laji on fasaani. Muita tarhattavia lajeja ovat mm. sorsalinnut. Kuvasarja riistatarhauksesta → Fasaanitila.net. Theseus. Tapion fasaanitila. Kasvatamme itse linnut munasta istutusikäisiksi linnuiksi.

Tapion fasaanitila

Lintujen kasvatuksen tärkeimpänä tavoitteenamme on elinvoimainen, terve lintu. Tämän mahdollistamme antamalla linnuille riittävästi elintilaa kasvaa sekä luomalla tarpeeksi suojaa ja virikkeitä. Fasaanikukko kanojen kanssa Ulkotarhanäkymä "leuka rintaan ja kohti uusia takaiskuja" - aloitteleva fasaanitarhaaja - Foorumi: Fasaanien istutus. Itse istutin joku aika sitten puolivillejä, n. vuoden vanhoja lintuja. 2x 1 kukko ja 5 kanaa.

Foorumi: Fasaanien istutus

Siis 12 lintua. Havaintoja: Laatikosta päästyään painelivat piiloon, lentäen. -Kukoista toinen osoittautui täydeksi vätykseksi, eli ei mitään merkkiä reviirikäyttäytymisestä (ainakaan vielä). Kasvattajan ohje kannan hoitamiseksi oli : syksyllä kukot vähiin, jotta eivät vie haaremia mukanaan. En tiedä vielä sanoa onnistuuko tuosta määrästä pysyvän kannan luominen, mutta katsotaan vuoden päästä tilanne uusiksi.