Lär mig

Facebook Twitter

Tack för att du använder OpenOffice.org. Om du vill hitta lösningar som kompletterar eller utökar OpenOffice.org går du till sidan för OpenOffice.org-lösningar: Vi vill gärna göra dig uppmärksam på att Sun Microsystems med glädje deltar i och bidrar stort till OpenOffice.org-projektet, och skickar denna uppdateringsinformation till dig.

Tack för att du använder OpenOffice.org

Mer information finns på Om du vill stödja OpenOffice.org-projektet går du till följande sida för att se på vilka sätt du kan bidra: Avslutningsvis: Ägna gärna några minuter åt att fylla i användarundersökningen för OpenOffice.org, om du inte redan har gjort det. Tommy k Johanssons blogg om datorer & Internet. Create your Google Sitemap Online - XML Sitemaps Generator.

Graphics

Tutvideo.com.