background preloader

TVT-taidot

Facebook Twitter

Opettajien TVT-taidot ja opetuskulttuuri: selvä ongelma ja selvä ratkaisu. Jos et vielä lukenut tuoreimpia tuloksia suomalaisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan (TVT) taidoista, niin suosittelen lukemaan tämän Kauppalehden uutisen. Lyhyesti pääkohdat: 90 % suomalaisopettajista ilmoitti, ettei heillä ole tarvittavia taitoja digitaalisen mediateknologian hyödyntämiseen opetuksessa93 % ilmoitti, että he hyödyntäisivät digitaalista mediateknologiaa opetuksessaan enemmän, jos vain saisivat siihen tukea ja koulutustaPahimmat ongelmat löytyivät puuttuvista tai vanhentuneista laitteista (62 %), paikan puuttumisesta opetussuunnitelmasta (58 %) sekä opettajien opetustaidoista (49 %) Hienoa, että kerrankin tätä kysytään opettajilta itseltään. Ja hienoa, että he ovat vastanneet ilmeisen rehellisesti. Heti perään on esitettävä pakollinen kritiikki: uutisessa ei kerrota otoskokoa eikä tapaa, miten vastaukset kerättiin, joten näitä tuloksia ei voi mitenkään yleistää.

[Edit: tutkimusraportti löytyi (kiitos Teemu Pääkkönen!) Avaa esitys SlideSharessa P.S. P.S. Opettajien tvt-taitojen kehittäminen koulun sisäisenä prosessina - ITK 2013. Opettajien tietotekniset taidot ovat hyvin heterogeeniset monessa koulussa. Tällöin oppilaat joutuvat hyvinkin eriarvoiseen asemaan siinä, kuinka paljon ja millä tavoin he voivat opetella hyödyllisiä tvt-taitoja. Tampereella on kokeiltu uutta mallia suuren alakoulun opettajien tvt-taitojen edistämiseksi. Aluksi opettajia pyydettiin arvioimaan omat sekä oppilaidensa tvt-taidot taulukkoon, jonka pohjana oli koulun opetussuunnitelmassa mainitut tvt-aiheet ja -taidot. Hieman myöhemmin jokaisen tuli määritellä omat koulutustarpeensa rastittamalla sopivat vaihtoehdot pienessä kyselyssä. Tämän perusteella laadittiin koulun sisäinen tvt-koulutussuunnitelma, jonka toteutus perustuu osittain sisäiseen koulutukseen että kunnan tarjoamiin tvt-koulutuksiin.

Ratkaisevaa tässä on kouluun rekrytoitu resurssiopettaja, joka toimii puolet työajastaan erityisluokissa ja loput yleisopetuksen luokkien kanssa. Resurssiopettaja päivystää tvt-luokassa, jonne luokat tulevat vuorollaan harjoittelemaan. Tulevaisuudenkoulu.net – laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä. 22.2.2016Laura Nordin Linkki materiaaliin: Kohderyhmä: Aikuiset / Ammattilaiset Tuotantovuosi: 2014 Tuottaja: OTE-hanke Tulevaisuudenkoulu.net -sivustolle on koottu OTE-hankkeen aikana kehiteltyä tietoa laitteista ja ohjelmistoista opetuskäytössä sekä virtuaalioppimiseen liittyviä, oppilaiden kanssa toteutettavia tehtäviä.

Sivustolta löytyy myös Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi, joka on opettajan oma tarkistuslista ja ideavihkonen siitä, miten suunnitella hyvä ja tarkoituksenmukainen, digiteknologiaa hyödyntävä oppimistehtävä. Lisäksi sivustolta löytyy vinkkauksia ja linkkejä virtuaalioppimiseen liittyen. Sivuston tuottanut OTE-hanke oli Opetushallituksen, Tampereen kaupungin ja Kaustisen kunnan yhteishanke, jossa tutkittiin ja kehitettiin laitteiden ja ohjelmistojen opetuskäytön didaktiikkaa. Väitös: Diginatiivikin tarvitsee tietotekniikkakoulutusta. Tutkija(t): Bertta Sokura Toteutusorganisaatio: Aalto-yliopisto Julkaisuvuosi: 2016 Julkaisun tyyppi: Väitöskirja KTM Bertta Sokuran tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluvassa väitöskirjassa ”Learning to Use Office Applications: Understanding the Antecedents of Adaptive IT Use” esitetään, että työelämässä yleisesti tarvittavien tietotekniikkataitojen eli tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan osaaminen on usein itseopittua ja tehotonta.

Väitöstutkimus tarjoaa uusia näkökulmia käyttäjien tietotekniikkataitojen tehostamiseen ja osoittaa, kuinka tärkeää tietotekniikkataitojen kouluttaminen on. Tietotekniikkasovellusten kouluttaminen on tarpeellista myös diginatiiveille, eli 1990-luvulla ja sen jälkeen syntyneille. Bertta Sokura keräsi tutkimusaineistonsa vuosina 2004–2012 pääasiassa pitkittäisillä kyselytutkimuksilla. Opettajien TVT-taidot ja opetuskulttuuri: selvä ongelma ja selvä ratkaisu. Jos et vielä lukenut tuoreimpia tuloksia suomalaisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan (TVT) taidoista, niin suosittelen lukemaan tämän Kauppalehden uutisen. Lyhyesti pääkohdat: 90 % suomalaisopettajista ilmoitti, ettei heillä ole tarvittavia taitoja digitaalisen mediateknologian hyödyntämiseen opetuksessa93 % ilmoitti, että he hyödyntäisivät digitaalista mediateknologiaa opetuksessaan enemmän, jos vain saisivat siihen tukea ja koulutustaPahimmat ongelmat löytyivät puuttuvista tai vanhentuneista laitteista (62 %), paikan puuttumisesta opetussuunnitelmasta (58 %) sekä opettajien opetustaidoista (49 %) Hienoa, että kerrankin tätä kysytään opettajilta itseltään.

Ja hienoa, että he ovat vastanneet ilmeisen rehellisesti. Heti perään on esitettävä pakollinen kritiikki: uutisessa ei kerrota otoskokoa eikä tapaa, miten vastaukset kerättiin, joten näitä tuloksia ei voi mitenkään yleistää. [Edit: tutkimusraportti löytyi (kiitos Teemu Pääkkönen!) Avaa esitys SlideSharessa P.S. Tykkää tästä: TVT-taidot rooleittain (osaamisprofiilit) — IT-palvelut. Mitkä tieto- ja viestintätekniikataidot ovat olennaisia ja tukevat arkityötä rooleittain: tutkijat, opettajat, toimistotyöntekijät/muu tukihenkilöstö sekä johtajat/esimiehet? Mitä tvt-osaamista tulisi olla yksikön tasolla osalla? Yhteenvetoa IT-palveluiden rakentamien tvt-osaamisprofiilien mukaisesta koulutustustarjonnasta. Yleistä tvt-osaamisprofiileista Henkilökunnan tulisi hallita työtehtävistä riippuen sujuvasti ne tieto- ja viestintätekniikan (TVT) -työvälineet, jotka oleellisesti tukevat omassa tehtävässä suoriutumista (tvt-osaamisprofiilit rooleittain).

Kaikille tärkeät perustaidot TVT:n sujuva hyödyntäminen työtehtävien tukena liittyy olennaisesti yksiköiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen toimintaan. TVT-erityisosaamista laitoksella Yksikössä osalla on erityistaitoja ja näin he voivat tarjota vertaistukea laitoksellaan. Kaikki sisältö yhdellä sivulla (esim. tulostusta tai esitystilaa varten) 132877 Tieto ja viestintatekniikka opetuskaytossa.