background preloader

IKT

Facebook Twitter

90+ appar som utvecklar barns modersmål. Många appar har text och/eller tal på flera språk, inte bara svenska.

90+ appar som utvecklar barns modersmål

Dessa appar passar bra för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte. Via den här sidan hittar du lätt dessa appar och kan vid behov filtrera vidare på ålder. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad. I och med att Stava Rex nu finns som tillägg till Google Docs finns det möjlighet att rätta sin text även på en iPad.

Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad

Detta är en funktion som har varit väldigt efterlängtad, särskilt ute på skolor. För att det ska fungera behöver du använda dig av "skrivbordsläget" i webbläsaren och inte av "mobilläget". I mitt förra inlägg visade jag hur tillägget installeras. Gör så här 1. Starta en webbläsare på din iPad som du brukar använda dig av, t.ex. 2. Bästa webbsidorna för lågstadiet. iMoviemanual för nybörjare by Tove Andersson. Appar för studenter med till exempel adhd som behöver hjälp med koncentrationen. 1.

Appar för studenter med till exempel adhd som behöver hjälp med koncentrationen

Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan. Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. Sätt igång bruset via telefon eller dator. - Skolappar.nu. - Skolappar.nu. 11 saker du inte visste att din Iphone kunde göra. Nio appar för att lära sig svenska. Appar som utvecklar barns modersmål.

Svenska språkappar för barn. Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska.

Svenska språkappar för barn

För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Tänkt målgrupp är barn, utlandssvenskar, nyanlända, SVA/SFI. Apparna är uppdelade på områden och sorterade så att de mest populära ligger först. Matteappar för barn - en översikt.

Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn.

Matteappar för barn - en översikt

Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du våra bästa tips på matteappar, uppdelade på egenskapar och sorterade efter popularitet. Appar 100-i-topp inför läsåret 13/14. Nu är det snart dags att starta ett nytt läsår med nya möjligheter, nya tankar och idéer och visioner om hur detta läsår kommer att bli.

Appar 100-i-topp inför läsåret 13/14

Det har kommit en del nya appar… flödet är stort och ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd, men jag har försökt välja ut mina 100 favoritappar; både gamla och nya som jag tror på (just idag, imorgon kan det ha kommit något ännu bättre;) Det är svårt att kategorisera apparna eftersom de ofta passar i fler än en kategori, jag har ändå valt att bara ta med dem i en kategori; så för säkerhets skull-titta igenom alla kategorier även om du inte hade tänkt det. Appar - med möjligheter. 00545. Logopedisa. Skoldatatekets_applista_okt_2014_0.pdf. 1119514397488. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. The Minnits. 10 saker alla som har en iPhone måste veta. Jag trodde verkligen att jag visste hur min telefon fungerade.

10 saker alla som har en iPhone måste veta.

Men oj så fel jag hade. Man kan ju verkligen göra hur mycket saker som helst med sin iPhone. Nu fattar jag verkligen varför det kallas smartphones. Detta är ju genialt! Blev det lite tokigt när du skrev? Gå till ”Inställningar” och klicka dig in på ”Touch ID och lösenkod”. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. Målet: Bygga en bra digital miljö i skolan. De tekniska verktygen finns redan för att dyslektiker kan få samma förutsättningar i skolan som alla andra.

Målet: Bygga en bra digital miljö i skolan

–Det svåra är att få till det i en vardagsmiljö för barnen, säger Stefan Bonn. Han är samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten i frågor som gäller IT i lärandet. Han ser de senaste årens utveckling av tekniska verktyg för dyslektiker som en revolution. Talsyntes och rättstavningsprogram blir alltmer avancerade och vanliga. Skriven text blir uppläst, och talade ord kan omvandlas till skrift. Talsyntes - ett mångfacetterat verktyg för alla. Många av Sveriges kommuner har satsat på kommunlicenser när det gäller olika alternativa verktyg som talsyntes, bokstavsljudning, tal/ljudböcker, rättstavningsprogram m.fl.

Talsyntes - ett mångfacetterat verktyg för alla

Tyvärr introduceras dessa program nästan endast för elever med läs- och skrivsvårigheter och i princip alltid först när dessa elever redan har misslyckats i sin läs- och skrivinlärning, fastän detta är verktyg som ALLA elever faktiskt skulle kunna ha nytta av. Att ha nytta av andra digital verktyg, behöver således inte innebära att man inte kan läsa. English-Guide.org. Appar - med möjligheter. Idor Svensson. Applista för elev med språkstörning. Jag fick till Skoldatateket i Lysekil en fråga innan sommarlovet om jag kunde ta fram lite förslag på appar till en elev som ska börja skolan till hösten och som har en språkstörning.

Applista för elev med språkstörning

Det står i Lgr11 på sidan 8 om En likvärdig utbildning: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Läs och skriv på iPad. Första utkastet:) uppdatering kommer pixabay.com Den digitala tekniken kan göra inlärningen i skolan mer tillgänglig, men det fungerar inte utan pedagogens kunskaper om lärande. Tekniken lär inte barnen, det krävs mer… Det måste finnas en tanke bakom de appar och webbverktyg du väljer i klassrummet likaväl som du har en pedagogisk idé med de analoga läromedlen eller arbetssätten. Teknikstöd.