background preloader

Johtaminen

Facebook Twitter

Miten Reaktor kasvoi ilman hierarkiaa - Reaktor. Reaktor on viimeisen kolmen vuoden aikana tuplannut väkimääränsä vajaasta 150:stä yli 300:aan. Olemme tulleet tunnetuksi työmme laadukkaasta jäljestä ja siitä, että porukka viihtyy meillä poikkeuksellisen hyvin. Keskustellessani Reaktorista muiden kanssa kuulen kuitenkin usein samoja kysymyksiä: Miten kulttuurinne säilyy, vaikka ihmisiä tulee koko ajan lisää? Ei kai hyvä meininki voi loputtomiin jatkua? Eikö kasvu pakota byrokratiaan ja hierarkiaan? Valintojen edessä Jos Reaktorin tekemisestä esittää yksinkertaistetun määritelmän, se kuuluu näin: suunnittelemme ja rakennamme itseorganisoituvissa tiimeissä asiakkaillemme palveluita, joissa digitaalinen ja fyysinen maailma yhdistyvät luontevalla tavalla.

Itseorganisoituminen merkitsee yksinkertaisesti sitä, että tiimit saavat itse vapaasti päättää tekemisistään – toki asiakas ja projektin reunaehdot huomioiden. Johdossa pohdimme kuitenkin tuolloin kiivaasti yrityksen kasvua. Kumpikin vaihtoehto tuntui kuitenkin huonolta. Tavallinen työnantaja mittaa tyytyväisyyttä, innovatiivinen mittaa innostusta | Frank Martela. Johtaja somessa - miltä ensiaskeleet tuntuvat? Pidimme lokakuun alussa Kajaanin kaupungin tietohallinnon johtoryhmän kokousta, jossa keskustelu painottui organisaation muutoksen ja tvt-ympäristön nykyistä jäntevämpään hyödyntämiseen.

Tämän kokouksen innoittamana avasin Twitter-tilin ja nyt paria viikkoa myöhemmin opettelen blogin käyttöä. Pyrin analysoimaan tässä tekstissä alkumetrien tuntemuksiani sosiaalisen median hyödyntämisestä sekä taustoitan syitä sille, miksi on järkevää siirtää johtajuutta ja omaa toimintaa koskettamaan myös sosiaalista mediaa. Joistain periaatteistani olen jälleen kerran joutunut luopumaan - toivottavasti myös onnekseni ja edukseni. Heti tähän alkuun laitan lähteeksi Matti Vesalan (Masan kynästä) blogitekstin, joka löytyi Twitterin kautta lokakuun alussa, aivan ensimmäisinä päivinä aloitellessani somen käyttöä: Teksti vahvisti jo tuossa vaiheessa muodostunutta kokemusta siitä, miksi tämä on tarpeellista johtajalle. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Oletko utelias johtaja? "Mulla on kuule semmoinen periaate, että mä en haluu kuulla ongelmia. Mä haluun kuulla sulta pelkästään ratkaisuja. Jollei sulla ole ratkaisua, niin sä oot siinä vaan tuhlaamassa meidän molempien aikaa. "Tuomaripeliä Olen kuullut yllä olevan periaatteen usein. Myös omasta suustani. Aikanaan pidin sitä rohkean ja eteenpäin menevän johtajan merkkinä, mutta vuosien varrella olen kääntänyt kelkkani. Mielestäni tällainen ajatusmalli ei osoita hyvää johtajuutta. Usein työn ilon lähde pulppuaa juuri ongelman keskipisteestä. Johtaja joka eristää itsensä ongelmista ja keskittyy vain hyväksymään/hylkäämään ratkaisuehdotuksia on pelkkä tuomari. Ratkaisujen penääminen on johtajalle oiva keino väistää vastuuta. Mitä monimutkaisemmat ongelmat ovat käsillä, sitä vaikeampaa niistä on rakentaa ulkopuoliselle toteuttamiskelpoiselta kuulostavia selkeitä ratkaisuehdotuksia. Mielestäni ongelma itsessään on yksi suurimmista lahjoista, mitä organisaatio voi johtajalleen antaa.

Tekoälyjohtaja. 5 tapaa onnistua muutosjohtamisessa - Spindoctor Finland Oy. Mihin asioihin johtajan tulisi kiinittää huomiota menestyäkseen kovassa muutosvauhdissa? Muutosjohtaminen voitaisiin terminä romuttaa heti aluksi kokonaan, koska se on aikansa elänyt. Mitä muuta johtaminen nykyisin voisi olla, kuin muutosjohtamista? Kaikki johtaminen on jonkinasteiseen muutokseen tähtävää tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään vaikuttamaan muihin ihmisiin.

Selvitä ja pyri ymmärtämään, minkälaiset muutosvoimat jylläävät toiminnan taustalla. Mitä muutoksia organisaatiossa on aiemmin tehty, vai onko juuri mikään muuttunut? Usein ylin johto päättää omassa viisaudessaan tehdä muutoksia kuulematta kunnolla organisaation etulinjaa. Rehellinen ja aito viesti muutosten syistä on tärkeää, jotta ymmärrys tulevista toimenpiteistä voidaan saavuttaa. Johdon tehtävänä on varmistaa henkilöstölle tarvittavat työvälineet, jotta he pystyvät suoriutumaan työstään myös muutosprosessin jälkeen. Tee kuten opetat! Jukka Saksi jukka.saksi@spindoctor.fi. Koulun johtamista. Suojellaanko huonoa pomoa? | Ajatuksia johtamisesta - Ari Rämö. Satuin aloittamaan hiljaisen aamun katsomalla televisiosta ohjelmaa interventiosta (väliintulosta) eli huumeriippuvuuden keskeyttämisestä ja henkilön ohjauksesta hoitoon.

Ohjelma järkytti ja pysäytti monella tavalla kyseisen henkilön osalta, mutta myös sai ajattelemaan asiaa johtamisen kannalta. Mitä yhteistä johtamisella ja ínterventiolla voi olla? Ohjelmassa seurattiin nuoren naisen elämää ja ajautumista sivuraiteelle. Huumeiden käyttöä ja rahan hankkimista sekä muiden ympärillä olevien elämää. Kyseessä oli jännällä tavalla asian kieltäminen, ilmeisesti muiden tuttujen ja ympäristön vuoksi. Tilanne oli jatkunut vuosien ajan. Viimein muut ympärillä heräsivät ja järjestivät hoitoon ohjauksen.

Onko näin huononkin pomon kanssa? Suojellaanko huonoa pomoa ja käytöstä liikaa? Vastauskin on usein selvä. Liian harvoin asiaan puututaan. Huumeiden käyttäjän herättäminen – huono pomo Huumeiden käyttäjä pitää herättää tilanteeseen. Tilanne on varmaan hyvin samanlainen huonon pomon kanssa. Tykkää tästä: Johtajuudella+toimintakulttuurin+muutokseen. Muistammeko arvostaa elämäämme? | Ajatuksia johtamisesta - Ari Rämö. Tässä blogissa avaan konkreettista omaa tapahtumaani, joka energisoi valtavasti.Sai muistamaan omalta kohdalta tärkeitä asioita. Olin palaverissa oman pomoni (hallituksen puheenjohtaja) kanssa. Syksyn 2013 virallinen hallituksen kokous, jossa keskustellaan vuoden 2014 suuntaviivoista ja luvuista. Viikko ennen kokousta oli todella kiireinen messujen ja erilaisten neuvottelujen värittämä, joten olin valmiiksi ”hieman” väsynyt kokousta aloitettaessa.

Palaverin aikana taas kerran itselle kolahti todella kovaa, miten tärkeää oman esimiehen arvostus onkaan. Kirjoitan ja luennoin arvostuksesta itse paljon ja nyt sain sitä omalta pomoltani. Emme näe usein, face to face kontaktissa noin kaksi kertaa vuodessa, mutta on hämmästyttävää miten hän tuo sen esiin kaikessa. Itse väsyneenä palaverissa ja silti saa pomolta kaiken tarvittavan tuen. Hän ei pomota, vaan on arvostava pomo. Kokouksen jälkeinen olotila Yleensä pitkän kokouksen jälkeen olen väsynyt, keskittyminen ja panostaminen vaatii veronsa. Tekes. Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa (2012–2018) Liideri-ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista.

Haluamme nostaa Suomen työpaikat Euroopan parhaiksi vuoteen 2020 mennessä. Liiketoiminnan uudistaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Tarvitaan kykyä kulkea edellä muita – kykyä ajatella uudella tavalla ja toteuttaa uusia ratkaisuja. Innovointia ja uudenlaisia tapoja tehdä työtä – ohjelmalla on kolme keskeistä teemaa 1) Työntekijöiden osallistuminen tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen.Miten hyvin työntekijöiden ideat ja osaaminen ovat teillä käytössä? 2) Uudenlaiset työnteon tavat.Miten teillä on jaettu vastuuta ja johtajuutta? 3) Johtamisen prosessit ja käytännöt.Nähdäänkö työntekijöiden osaaminen ja aloitteellisuus kilpailuedun lähteenä?

Twiittejä aiheesta "#liideri"➦ Yhteistyössä. Anssi Tuulenmäki Ylen Ajantasan lauantaivieraana « MIND-tutkimusryhmä. Rautalankamalli osaamisen kehittämiseen.

Ops2016

146131_Luonnos_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiksi_VALMIS_14_11_2012. Tietoyhteiskuntakehityksen%20strateginen%20johtajuus. Esimies – kehity ihmisenä ja johtajana : Konsultin jaarituksia. Kirjoittanut Esa Lehtinen · 7.10.2013 7.55 · 2 kommenttia Esimiestyön perustana on johtaminen. Lyhyesti määriteltynä johtamisen tarkoituksena on saada organisaation jäsenet sekä ymmärtämään että hyväksymään mitä on tehtävä ja miten on tehtävä, jotta toiminta organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi olisi mahdollista.

Esimiehen työn päätarkoituksena on huolehtia siitä, että hänen vastuualueelleen kuuluvat tehtävät pystytään hoitamaan sovitulla tavalla. Hän huolehtii siitä, että työn tavoitteet ovat selvät ja toiminta on tavoitteiden mukaista. Usein esimiehillä on myös tulosvastuu oman yksikkönsä toiminnasta. ”Esimies on palvelija, jonka tehtävänä on auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen mittaansa ihmisinä” Arvoisa esimies! Muista, että roolisi on olla työyhteisösi ja alaistesi palvelija Filosofi Maija-Riitta Ollila on sanonut kuvaavasti, että esimies on palvelija, jonka tehtävänä on auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen mittaansa ihmisinä.

Esa Lehtinen. Digitaalinen muistinjatkeesi pilvessä: Evernote ja Diigo. Suurin osa siitä tiedosta, minkä olen yliopisto-opinnoissani ahtanut päähäni, on jo kadonnut mielestäni. Kun tenttejä varten päntätty tieto oli oksennettu ulos, jäljelle jäi vähän. Tein toki muistiinpanot, mutta nyt paperit lojuvat vintillä mapeissa ja ovat käytännössä käyttökelvottomia – tarpeellisen tiedon palasen löytämiseen voisi mennä tunteja. Ei taida olla kovin epätavallinen ongelma? Olisin enemmän kuin tyytyväinen, jos muistiinpanoni olisivat siinä digitaalisessa muodossa, jolla niitä nykyisin teen. Nykyisin en pänttää (tosielämässä ei ole tenttejä) vaan luen artikkelit vain kerran ja olen ottanut tavaksi tehdä samantien digitaaliset muistiinpanot pilvityökaluilla (Diigo / Evernote). Käytän Diigoa kaikkiin web -muistiinpanoihin ja Evernotea kaikkiin muihin muistiinpanoihin. Vaikka tieto ei olisi selvänä muistissasi, se voi olla hallinnassasi Kun tieto on pilvessä, minulla on aina tarvitessani nopea pääsy sen äärelle, kiitos mobiililaitteiden ja tehokkaiden hakutoimintojen.

Ps.

Appseja

Finnish school abandons books for tablets. Second grade kids blog about school life. (Photo: Sanna Metsälä) Savonlinna University Practice School is a small elementary and middle school (grades one to nine) near one of the University of Eastern Finland's campuses. The elementary and middle school is now playing a central role in the university's educational research and experimentation. The school has specialised in the use of PC tablets in primary school. “Tablets have been in use in Finnish schools for a while, but we are the first school to use them extensively in several grades. They call their new project Future Classroom 2020. Radical experiment Many of the school's grades are involved in the project, but the way tablets are being used in the two first-grade classrooms is the most experimental. One class of kids will use traditional learning tools while the other will mainly use tablets. The experiment gives researchers at the University of Eastern Finland a unique opportunity to gain insights into new forms of education.

AnnukkaLeutonen : Pedagogisen johtamisen... Gmail: Email from Google. Edukata, The Innovative Learning Activity Design Toolkit | iTEC Scenarios, Design and Prototyping. The culmination of three years of work by the design team in Aalto is here: Edukata, the innovative learning activity design toolkit. There is an abundance of inspiring scenarios about innovative schools and groundbreaking educational practices. However, practices that work well for one school do not necessarily yield the same positive impact in another. Unique organizational school structures, varying experience of educators and students represent different sets of complex challenges. Often, this complexity is not reflected in the scenarios, making the active implementation of change is difficult to introduce and sustain.

Edukata is a collaborative design process for educators to fill the gap between visionary scenarios and classroom practice. The Edukata process is based on an empirically tested design methodology. Edukata is a starting point. Download the Edukata guide book. Rating: 0.0/5 (0 votes cast) This post is also available in: Turkish. Utelias suomalainen koulu 2030. Useimmilla maailman koulujärjestelmillä on yksi yhteinen piirre. Se on se, että oppilaiden mielenkiinto koulua ja opiskelua kohtaan laskee mitä pidempään he koulua käyvät. Tämä on erityisen selkeästi totta Suomessa. Koulutietään aloittavat ensimmäisen luokan oppilaat ovat innoissaan niin koulusta, opettajistaan kuin omasta opiskelustakin. Viime vuonna IEA:n julkaisemissa TIMSS- ja PIRLS-tutkimuksissa, joissa selvitettiin matematiikan, luonnontieteiden ja lukutaidon oppimista ja opiskeluun liittyviä seikkoja eri puolilla maailmaa, todettiin suomalaisten 8.

Suomen menestyksen kannalta olennainen tekijä on, kuinka koulu pystyy tulevaisuudessa auttamaan nykyistä useampia oppilaita kiinnostumaan opiskelusta, oppimisesta ja itsensä kehittämisestä. Kansainvälinen koulutuksen kehittämisen tarkastelu osoittaa, kuinka kilpailuun ja markkina-ajatteluun perustuva koulureformiliike on ajanut monen maan koulu-uudistukset umpikujaan. Mitä opettajan lähettämällä Wilma-viestillä saa tehdä. Netissä on pöhisty, tällä kertaa opettajien vanhemmille lähettämien viestien viestisalaisuudesta. Mitä niillä vanhempien saamilla viesteillä saa tehdä? Vastaus lukee sivulla 97 Opettajan tekijänoikeusoppaassa (Toikkanen & Oksanen, 2011), josta tässä tiivistelmä. Wilma on someaaltoja aiheuttavan kouluviestintäjärjestelmän lisäksi myös vuonna 2005 oikeita aaltoja luonut tuhoisa hurrikaani. Wilma-tiimi voisi laatia järjestelmälleen logon tämän pohjalta. Kuva: NASA, PD. Tähän kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta, koska asiaan vaikuttaa ainakin viisi eri sääntöä.

Kirjesalaisuus kieltää muita kuin vastaanottajaa avaamasta yksityisviestiä. Lisää luettavaa: Oppiminen uusiksi ja koulut nykyaikaan | Tietysti. Koulukurikeskustelu velloo kiivaana. Pitääkö kuria olla enemmän vai vähemmän? Mikä on vikana kun ilmainen, maailman ykkösluokkaa oleva perusopetus ei kelpaa osa porukasta kapinoi koulua vastaan? Kirsti Lonka , kasvatuspsykologian ja oppimisen pitkän linjan tutkija puhuisi kuria mieluummin siitä, kuinka koulujen arki muutetaan nykypäivän oppimiskäsitysten mukaiseksi.

Silloin koulujen viihtyvyys lisääntyy, oppimistulokset paranevat ja lapset innostuvat koulusta enemmän. Uno Cygnaeus perusti kansakoulut Suomeen 1800-luvulla. Yhden puhujan tilalle monta ääntä Yhtenä koululaitoksen suurista ongelmista hän pitää juuri sitä, että edelleen yksi puhuu ja muut kuuntelevat. Pitkän aikaa on tiedetty, että yksi parhaita tapoja oppia on opettaa asia muille. ”Ongelmalähtöistä oppimista esiteltäessä tulee vastaan monesti se, että opettajia saattaa ahdistaa ajatus omasta tietämättömyydestään. Enemmän toimintaa, vähemmän ongelmia Tutkimuskohteena diginatiivit Uusi sukupolvi, uudet työt ja työtavat.

Mistä flow-tilassa on kysymys? Flow-kokemus tarkoittaa optimaalista kokemusta: tilaa, jossa kaikki sujuu kuin itsestään. Flow-tilalle keskeisessä roolissa on neljä tekijää: tehtävästä saatava palaute, keskittyminen, tehtävän merkitys sekä taitojen ja vaatimustason tasapaino. Flow-tilassa aika ja minäkokemus unohtuvat, ja toiminta virtaa esteettä ja tuloksellisesti. Flow-kokemus on keskeisessä roolissa inhimilliselle hyvinvoinnille. Professori Martin Seligman linjaa, että ihmisen hyvinvointia on kolmenlaista: aistinautintoon perustuva hedonia, työskentelyyn perustuva flow-tila sekä toisten palvelemiseen perustuva merkityksellisyyden kokemus. Flow on keskeisessä roolissa myös viimeisessä: merkityksellisyyden tunne nousee siitä, että pystyt työskentelemään flow-tilassa ja tuottamaan samalla arvokkaita tuloksia yhteisöllesi.

Mutta mistä flow-tilassa on kysymys? Flow-käsitteen lanseerannut amerikanunkarilainen psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyi esittää, että flow-tilaan pääsylle on olemassa neljä ennakkoehtoa. Alainen, kannatko vastuusi työhyvinvoinnista? Meidän koulu 3.0 » Blog Archive » Mitä lisäarvoa Epsonin interaktiivinen dataprojektori tuo opetukseen verrattuna perinteiseen dataprojektoriin? YouTube.

Pedagoginen johtaminen. Pelillistämisen Perusteet. Oppiminen ja työ 2.0 | Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classroom ja muita ilmiöitä. Pelillistäminen ja työ: Voiko ihminen muuttua? Oppiminen ja työ 2.0. Valta, vastuu ja väkivalta - pohdintoja opettajauhrin äärellä. Kotimaa. Pedagoginen johtaminen. Oppiva organisaatio: vapauta ideoiden virta työyhteisössäsi | Sometek. Sähköpostijohtamisesta parvijohtamiseen.