background preloader

Johtaminen

Facebook Twitter

Miten Reaktor kasvoi ilman hierarkiaa - Reaktor. Tavallinen työnantaja mittaa tyytyväisyyttä, innovatiivinen mittaa innostusta. Johtaja somessa - miltä ensiaskeleet tuntuvat? Pidimme lokakuun alussa Kajaanin kaupungin tietohallinnon johtoryhmän kokousta, jossa keskustelu painottui organisaation muutoksen ja tvt-ympäristön nykyistä jäntevämpään hyödyntämiseen.

Johtaja somessa - miltä ensiaskeleet tuntuvat?

Tämän kokouksen innoittamana avasin Twitter-tilin ja nyt paria viikkoa myöhemmin opettelen blogin käyttöä. Pyrin analysoimaan tässä tekstissä alkumetrien tuntemuksiani sosiaalisen median hyödyntämisestä sekä taustoitan syitä sille, miksi on järkevää siirtää johtajuutta ja omaa toimintaa koskettamaan myös sosiaalista mediaa. Joistain periaatteistani olen jälleen kerran joutunut luopumaan - toivottavasti myös onnekseni ja edukseni. Oletko utelias johtaja? "Mulla on kuule semmoinen periaate, että mä en haluu kuulla ongelmia.

Oletko utelias johtaja?

Mä haluun kuulla sulta pelkästään ratkaisuja. Jollei sulla ole ratkaisua, niin sä oot siinä vaan tuhlaamassa meidän molempien aikaa. " 5 tapaa onnistua muutosjohtamisessa - Spindoctor Finland Oy. Mihin asioihin johtajan tulisi kiinittää huomiota menestyäkseen kovassa muutosvauhdissa?

5 tapaa onnistua muutosjohtamisessa - Spindoctor Finland Oy

Muutosjohtaminen voitaisiin terminä romuttaa heti aluksi kokonaan, koska se on aikansa elänyt. Mitä muuta johtaminen nykyisin voisi olla, kuin muutosjohtamista? Kaikki johtaminen on jonkinasteiseen muutokseen tähtävää tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään vaikuttamaan muihin ihmisiin. Selvitä ja pyri ymmärtämään, minkälaiset muutosvoimat jylläävät toiminnan taustalla. Mitä muutoksia organisaatiossa on aiemmin tehty, vai onko juuri mikään muuttunut? Koulun johtamista. Ajatuksia johtamisesta - Ari Rämö. Satuin aloittamaan hiljaisen aamun katsomalla televisiosta ohjelmaa interventiosta (väliintulosta) eli huumeriippuvuuden keskeyttämisestä ja henkilön ohjauksesta hoitoon.

Ajatuksia johtamisesta - Ari Rämö

Johtajuudella+toimintakulttuurin+muutokseen. Muistammeko arvostaa elämäämme? Tekes. Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa (2012–2018) Liideri-ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista.

Tekes

Haluamme nostaa Suomen työpaikat Euroopan parhaiksi vuoteen 2020 mennessä. Liiketoiminnan uudistaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Tarvitaan kykyä kulkea edellä muita – kykyä ajatella uudella tavalla ja toteuttaa uusia ratkaisuja. Anssi Tuulenmäki Ylen Ajantasan lauantaivieraana « MIND-tutkimusryhmä. Rautalankamalli osaamisen kehittämiseen.

Ops2016

146131_Luonnos_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiksi_VALMIS_14_11_2012. Tietoyhteiskuntakehityksen%20strateginen%20johtajuus. Esimies – kehity ihmisenä ja johtajana : Konsultin jaarituksia. Kirjoittanut Esa Lehtinen · 7.10.2013 7.55 · 2 kommenttia Esimiestyön perustana on johtaminen. Lyhyesti määriteltynä johtamisen tarkoituksena on saada organisaation jäsenet sekä ymmärtämään että hyväksymään mitä on tehtävä ja miten on tehtävä, jotta toiminta organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi olisi mahdollista. Digitaalinen muistinjatkeesi pilvessä: Evernote ja Diigo. Suurin osa siitä tiedosta, minkä olen yliopisto-opinnoissani ahtanut päähäni, on jo kadonnut mielestäni.

Digitaalinen muistinjatkeesi pilvessä: Evernote ja Diigo

Kun tenttejä varten päntätty tieto oli oksennettu ulos, jäljelle jäi vähän. Tein toki muistiinpanot, mutta nyt paperit lojuvat vintillä mapeissa ja ovat käytännössä käyttökelvottomia – tarpeellisen tiedon palasen löytämiseen voisi mennä tunteja. Ei taida olla kovin epätavallinen ongelma?

Appseja

Finnish school abandons books for tablets. Second grade kids blog about school life.

Finnish school abandons books for tablets

AnnukkaLeutonen : Pedagogisen johtamisen... Gmail: Email from Google. Edukata, The Innovative Learning Activity Design Toolkit. The culmination of three years of work by the design team in Aalto is here: Edukata, the innovative learning activity design toolkit.

Edukata, The Innovative Learning Activity Design Toolkit

There is an abundance of inspiring scenarios about innovative schools and groundbreaking educational practices. However, practices that work well for one school do not necessarily yield the same positive impact in another. Unique organizational school structures, varying experience of educators and students represent different sets of complex challenges. Often, this complexity is not reflected in the scenarios, making the active implementation of change is difficult to introduce and sustain. Utelias suomalainen koulu 2030. Useimmilla maailman koulujärjestelmillä on yksi yhteinen piirre.

Utelias suomalainen koulu 2030

Se on se, että oppilaiden mielenkiinto koulua ja opiskelua kohtaan laskee mitä pidempään he koulua käyvät. Mitä opettajan lähettämällä Wilma-viestillä saa tehdä. Netissä on pöhisty, tällä kertaa opettajien vanhemmille lähettämien viestien viestisalaisuudesta.

Mitä opettajan lähettämällä Wilma-viestillä saa tehdä

Oppiminen uusiksi ja koulut nykyaikaan. Koulukurikeskustelu velloo kiivaana. Pitääkö kuria olla enemmän vai vähemmän? Mikä on vikana kun ilmainen, maailman ykkösluokkaa oleva perusopetus ei kelpaa osa porukasta kapinoi koulua vastaan? Kirsti Lonka , kasvatuspsykologian ja oppimisen pitkän linjan tutkija puhuisi kuria mieluummin siitä, kuinka koulujen arki muutetaan nykypäivän oppimiskäsitysten mukaiseksi.

Silloin koulujen viihtyvyys lisääntyy, oppimistulokset paranevat ja lapset innostuvat koulusta enemmän. Uno Cygnaeus perusti kansakoulut Suomeen 1800-luvulla. Yhden puhujan tilalle monta ääntä. Mistä flow-tilassa on kysymys? Flow-kokemus tarkoittaa optimaalista kokemusta: tilaa, jossa kaikki sujuu kuin itsestään. Flow-tilalle keskeisessä roolissa on neljä tekijää: tehtävästä saatava palaute, keskittyminen, tehtävän merkitys sekä taitojen ja vaatimustason tasapaino.

Flow-tilassa aika ja minäkokemus unohtuvat, ja toiminta virtaa esteettä ja tuloksellisesti. Alainen, kannatko vastuusi työhyvinvoinnista? ​Alainen ei voi sysätä kaikkea vastuuta työhyvinvoinnista esimiehelleen, vaan myös työntekijän on kannettava vastuunsa. Näin totesi luennollaan Turun yliopiston organisaatiopsykologian dosentti Soili Keskinen kauppakorkeakoulun TSE exe:n 28.5. järjestämässä työhyvinvointiseminaarissa.

Meidän koulu 3.0 » Blog Archive » Mitä lisäarvoa Epsonin interaktiivinen dataprojektori tuo opetukseen verrattuna perinteiseen dataprojektoriin? Home » Esitystekniikat, Moodle, Pedagogiikka, Pegagogiset perustelut, Tekniikka Written By: Isto on tammikuu 31, 2013 No Comment Taustaa: Meidän koulu 3.0 hankkeen yksi tavoitteista oli tutkia ja verrata interaktiivisia esitysnäyttöjä tulevaisuuden hankintojen silmälläpitäen. YouTube. Pedagoginen johtaminen. Pelillistämisen Perusteet. Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classroom ja muita ilmiöitä.

Pelillistäminen ja työ: Voiko ihminen muuttua? Oppiminen ja työ 2.0. Pelillistäminen (gamification) tarkoittaa pelien mekaniikan soveltamista eri ympäristöihin, kuten työelämään, opiskeluun tai verkkopalveluihin. Työelämässä pelillistämisen avulla voidaan mm. lisätä työntekijöiden motivaatiota, kannustaa heitä yhteistyöhön ja vauhdittaa innovaatioita. Valta, vastuu ja väkivalta - pohdintoja opettajauhrin äärellä. Kotimaa. Pedagoginen johtaminen. Oppiva organisaatio: vapauta ideoiden virta työyhteisössäsi. Sähköpostijohtamisesta parvijohtamiseen.