background preloader

Ordkunskap

Facebook Twitter

Swedish Word of the Day - Free Swedish Vocabulary Lessons Online. Hur djupt och brett är ett ordförråd? En av McGregors och kollegors studier (2013) tittade på ordförrådens bredd och djup hos elever med och utan språkstörning, och den studien vill jag sammanfatta för er idag.

Hur djupt och brett är ett ordförråd?

Forskarna undrade: Har elever med språkstörning ordförråd som saknar både bredd och djup? Språkkrönika av Patrik Hadenius: Därför växlar vi in modespråk i vårt modersmål. Språkkrönika.

Språkkrönika av Patrik Hadenius: Därför växlar vi in modespråk i vårt modersmål

I samma vagn, på andra sidan mittgången, sitter tre personer och pratar intensivt. Två kvinnor och en man. Supporting new word learning in secondary schools. Kasta ett getöga? Ha häcken full? Därför säger vi så. 1. ”Rubb och stubb” Detta uttryck som betyder hela rasket eller alltihop kommer från lantbrukets skördande.

Kasta ett getöga? Ha häcken full? Därför säger vi så

Bara stubbåker återstår när säden har skördats och rubb var ett dialektalt uttryck för fjolårets stubb. Med rubb och stubb menades årets och fjolårets stubb. 2. ”Komma upp sig i smöret” Förr om åren åt man tillsammans från ett gemensamt grötfat. 3. ”Ha rent mjöl i påsen” Betyder att man inte har något att dölja. 4. ”Inte för allt smör i Småland” En gång i tiden var södra Sverige känt för sitt goda smör som ansågs vara överlägset andra smörsorter. 5. ”Ha många järn i elden” Förr hade alla byar sin egen smed. 6. ”Få eller ge betalt för gammal ost” Gammalost tillverkades förr i tiden i norra Sverige. 7. ”Koka soppa på en spik” Betyder att göra något av ingenting och kommer från en gammal folksaga där en tiggare ber en snål gumma om mat. 8. ”Ha häcken full” Detta uttryck för att ha mycket att göra kommer från lantbrukets foderhäck, ett slags galler vid transport av hö. 9. ”Full som en alika”

Begripliga laborationsrapporter. Att skriva laborationsrapporter i de högre stadierna kan vara en utmaning för elever.

Begripliga laborationsrapporter

Vardagligt språkbruk ska successivt växlas över till en mer akademisk stil där korrekta ämnesspecifika begrepp används och förklaras och de behöver träning och tid att vänja sig vid den naturvetenskapliga språkformen. Jag har lagt märke till att svårigheten för gymnasieelever inte alltid är den stegrade abstraktionsnivån i ämnet (särskilt i kemi) utan snarare ovanan att skriva formellt, koncist och just så ”torrt” som krävs. När vi arbetar med laborationsrapporter underlättar våra mallar och övningar. Till elevens hjälp används: Mall och instruktion för laborationsrapport. Textens struktur och disposition är pelare i laborationsrapporten. Vad gör jag då för att elever ska undvika att stapla meningar på varandra utan att belysa sammanhang eller att de ger vaga förklaringar? Jo, jag lägger fokus på att träna magiska sambandsord! Jag utgår från en lista på sambandsord från Stockholms universitet Sambandsorden.

Sambandsord. Mobile Site Preview. How can we improve the vocabulary knowledge of students? Tonight’s 15 Minute Forum was led by English teacher and Literacy Leader, Bridget Norman.

How can we improve the vocabulary knowledge of students?

Bridget started by posing two questions: How can we improve the vocabulary knowledge of students? How can we address the deficit of general knowledge and word knowledge which many of our students have? As a classroom teacher and leader of literacy I am continually returning to the same questions.