background preloader

Lässtrategier

Facebook Twitter

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area

By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. These 18 practices are proven effective for teaching reading. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area.

Questioning That Deepens Comprehension. Editor's note: This post is co-authored by Nancy Frey, a Professor of Literacy in Educational Leadership at San Diego State University and a credentialed special educator, reading specialist, and administrator.

Questioning That Deepens Comprehension

Questions are a common way for teachers to check for understanding, right? 9SixComprehension. SOAPSTone: A Strategy for Reading <i>and</i> &nbsp;Writing. For many students, the creation of a piece of writing is a mysterious process.

SOAPSTone: A Strategy for Reading <i>and</i> &nbsp;Writing

It is a laborious, academic exercise, required by teachers and limited to the classroom. They do not see it as a way of ordering the mind, explaining their thoughts and feelings, or achieving a personal voice. Can we teach students how to make inferences? Image: @jasonramasami.

Can we teach students how to make inferences?

Anticipation Guides. Classroom Strategies.

Anticipation Guides

Reading Educator. 11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading. Round Robin Reading (RRR) has been a classroom staple for over 200 years and an activity that over half of K-8 teachers report using in one of its many forms, such as Popcorn Reading.

11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading

RRR's popularity endures, despite overwhelming criticism that the practice is ineffective for its stated purpose: enhancing fluency, word decoding, and comprehension. Sweeping%20round%20robin%20reading%20out%20of%20your%20classroom.pdf. ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättrasSamtiden - Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer.

Gästblogg av Christina Olin-Scheller: Lässtrategiundervisning – inte hur som helst och inte för alla 2015-04-28. Idag skriver Christina Olin-Scheller på vår gästblogg om undervisning i lässtrategier.

Gästblogg av Christina Olin-Scheller: Lässtrategiundervisning – inte hur som helst och inte för alla 2015-04-28

Christina Olin-Scheller är fil. dr i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av redaktörerna till den nya boken Svensk forskning – om läsning och läsundervisning. Can reading comprehension be taught? This is the second of five posts I am publishing this week by cognitive scientist Daniel Willingham, all dedicated to reading and based on his new book, “Raising Kids Who Read: What Parents and Teachers Can Do.”

Can reading comprehension be taught?

Förstelärarbloggen. Pia Kangas berättar om första tiden som förstelärare på gymnasieskolan Rytmus och hur hon använder sig av författaren Helen Timperleys metod "cykler" för att utveckla undervisningen.

Förstelärarbloggen

När juli blev till augusti för snart två år sedan hade jag ovanligt många stressdrömmar. Gruppträning – boksamtal. Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt.

Gruppträning – boksamtal

Och man lär sig så mycket av varandra! Hjulsta grundskola om Astrid Lindgren Memorial Award. Lærer: Læsning er ikke en alene-ting. "Identitet. Selvom du spiller mange roller, vil der altid være kun en af dig", læser en dreng op for sin makker. Et andet sted i klassen sidder tre drenge og taler om Maslows behovspyramide, mens de drejer fra side til side på kontorstolene. I små grupper sidder drengene fra Vestre Skoles 9. årgang og snakker om samfundsfaglige emner i seancer af fem minutter. Lærer Lars Olesen kører et forløb, hvor hvert bord har en kort, faglig tekst, som eleverne skal læse for hinanden og diskutere i løbet af fire minutter. Det sidste minut skal eleverne skrive noget om teksten, for eksempel de svære ord, hvad den handler om, eller hvad der nu måtte falde dem ind.

Faglig læsning er noget, man gør sammen Ud af 64 skoler blev Vestre Skole i Middelfart sammen med fire andre skoler udvalgt til at deltage i et eksemplarisk forløb i Lærerforeningens læseprojekt 'Vi læser for livet'. Perspektiv på läsning - Barbro Westlund, Stockholms universitet, föreläser om läsförståelse. Projekt läsning har döpts om till arbetsområde Lässtrategier. Då har jag äntligen kommit en bit på väg i mitt arbete om läsning och lässtrategier.

För att göra det tydligt för eleverna har jag valt att från och med nu kalla arbetet för arbetsområde Lässtrategier. Successivt kommer det att läggas upp material på min elev-blogg Fröken JE:s blogg och då kopplat till klasserna Sv1BA1a och SvBA1b. Det som redan nu finns att se är en kort film som är en sorts intro för mina elever. Du kan se den här Intro Lässtrategier (eller gå in via länken till höger som heter Jenny på Youtube). Can Reading Comprehension Be Taught? Analysmodell fo r multimodala texter 140930 bara matrisen.

Tänka-högt

Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel. För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om hur jag ville arbeta med läsförståelse i min undervisning. Jag hade nämligen läst Barbro Westlunds och Catarina Tjernbergs avhandlingar om läsförståelse och framgångsrik läs - och skrivundervisning. Idag vill jag presentera hur jag praktiskt har arbetat med min nyvunna kunskap. Håll till godo /Hanna Lektionsexempel: Idag ska vi läsa artikeln "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" Ur DN 27/2 2014.

Här skolas kritiska läsare. Sju gula lappar med sju lässtrategier lyser mot den gröna klassrumsdörren. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Tourahagnesten/files/2014/08/Översikt-lässtrategier-fyra-olika-modeller_140812.pdf. 16. Reciprok undervisning med handrörelser. Barbro Westlund, lektor i didaktik vid Stockholms universitet, visar med handrörelser de fyra reciproka lässtrategierna att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Dessa strategier kallas också läsfixarna. 19. Nya Språket lyfter, del 2 I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18.

LUS. 19. Nya Språket lyfter, del 2 I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18. Nya Språket lyfter, del 1. Lässtrategier från fyra modeller.

15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. En strategi är inte en egen, fristående färdighet utan motsvarar oftast en rad aktiviteter som tillsammans och samtidigt möjliggör, stöder och underlättar läsförståelsen. Dyslexi_barn_ungdomar_tester_insatser_2014.pdf. I wonder… Att ställa frågor till sig själv är ett effektivt sätt att kontrollera sin läsning. Goda läsare gör det, många gånger utan att tänka på det. Ställa frågor kan läsaren göra både före, under och efter läsningen. När frågor ställs före läsningen så innebär det att läsaren arbetar med sina förväntningar på vad som komma skall i texten.

Videos. CORI. Guided practice, modellering och stöttning är tre moment som ingick i forskningsstudien jag började skriva om i tidigare inlägg. Guthrie & Klauda (2014) använder olika begrepp. Ett är exempelvis begreppet dedication, hängivenhet/engagemang. Min undervisning. Teaching Reading. Traditionally, the purpose of learning to read in a language has been to have access to the literature written in that language. In language instruction, reading materials have traditionally been chosen from literary texts that represent "higher" forms of culture. This approach assumes that students learn to read a language by studying its vocabulary, grammar, and sentence structure, not by actually reading it.

In this approach, lower level learners read only sentences and paragraphs generated by textbook writers and instructors. Graphic Organizers for Reading Comprehension. Reading Context Clues Study Guide. In this lesson, you'll discover that authors give clues in the text to help you understand what you read. You just have to be a word detective and find them! SOMETIMES AUTHORS NEEDor want to use words they know will be unknown by their readers. So authors slip in other words or phrases to help readers figure out the unknown ones.

Authors may define the word, give examples of similar things, or restate the idea to make it clearer. Reading Skills. Att läsa mellan raderna. Strategier för läsförståelse: Introduktion. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. Susannesklassrum. Reciprocal Teaching. 14. CORI 1.

Spra_kdagarna+Josefin+Nilsson. En läsande klass. Din sökning på ”Strategier för läsförståelse”: Cowboyen hjälper elever att förstå vad de läser. Reciprocal Teaching. Classroom Strategies.