background preloader

Ordningsbetyg

Facebook Twitter

Låt utomstående examinator sätta betyg. Det faktum att skolan producerar betyg i stället för kunskap gör att marknads-mekanismen inte fungerar på skolmarknaden i dess nuvarande konstruktion, det är nämligen vi lärare själva som sätter betygen.

Låt utomstående examinator sätta betyg

Johan Blomberg I dagarna börjar skolåret för alla lärare i landets skolor. Våra rektorer kommer att inleda med program för hur våra respektive skolor ska förbättras. De första dagarna innehåller följaktligen konferenser, möjligen någon bra föreläsare och planering i arbetslagen. Vi ska bli bättre. Grunden till det är att de som introducerade skolan på marknaden måste varit så ivriga och så ideologiskt motiverade att de missat en mycket viktig detalj, nämligen vad skolan producerar. Skriv för 1,3 miljarder kineser - delta i. Flash Europa 28 Foto: EEAS Nu har du som ung författare möjligheten att delta i novelltävlingen Flash Europa 28 där fem texter från varje EU-land kommer väljas ut och översättas till kinesiska – för att sedan publiceras i Kina.

Skriv för 1,3 miljarder kineser - delta i

Syftet med tävlingen är att på ett kreativt och originellt sätt visa upp ung europeisk så kallad "flash fiction" – korta noveller – för en kinesisk publik. Från varje EU-land kommer fem vinnare att utses nationellt. De vinnande bidragen kommer att översättas till kinesiska och publiceras online samt i bokform för en kinesisk läsekrets och distribueras gratis. Tävlingen arrangeras av EU:s delegation till Kina i samarbete med The Bookworm och de 28 medlemsstaternas ambassader i Kina. För Sverige är riktlinjerna följande: Författaren måste vara svensk medborgare eller vara boende i Sverige samt vara mellan 15 och 28 år.Texterna måste skrivas på svenska och utspela sig i Sverige.Novellen får ej överskrida 500 ord och inte vara publicerad tidigare.

Lärarförbunden sågar alliansens ordningsbetyg. Alliansens löfte – ska införa ordningsbetyg. Löftet om ordningsbetyg ingår i alliansens valmanifest som slutförhandlades på Harpsund i dag.

Alliansens löfte – ska införa ordningsbetyg

Det är en framgång för Folkpartiet som har drivit frågan om ordningsbetyg sedan 2006 men först nu lyckats få med sig övriga allianspartier. Ordningsbetyg dålig populism. Det oförlåtliga skolsveket. Foto: Pontus Lundahl / TT Inte ett enda seriöst parti vill ha ordningsbetyg i skolan, inte ens Folkpartiet tror att det är en bra idé.

Det oförlåtliga skolsveket

Trots det går Jan Björklund nu till val på detta. Eller rättare sagt. Betygsbok. Skitungarna. Många lärare går tillbaka i arbete idag efter semestern.

Skitungarna

Just denna dag lanserar också Folkpartiet och Jan Björklund ett förslag om betyg i ordning. Jag tänkte bjuda på den nyansering som vår gode utbildningsminister saknar lite då och då. En av mina stora drivkrafter har säkert inte undgått någon, men eftersom bloggen återuppstår på ny hemsida tänkte jag ändå skriva lite om min vilja att förstå och hjälpa de så kallade ”skitungarna”. Hos en del kallas de dampungar, ungjävlar och så vidare och så vidare. Det hela är ganska tråkigt och otrevligt faktiskt. Han arbetar med något som kallas lågaffektivt bemötande. I ett moraliskt bemötande ligger fokus på vad barnet har gjort och om det var rätt eller fel.

När det gäller de moraliska och existentiella dimensionerna av vårt bemötande så hävdar Juul att det är viktigt att inte låta den moraliska ta för stor plats, eftersom den ofta opererar utan gråskala. Ordningsbetyg ett av FP:s vallöften. – Det är ytterligare ett instrument som lärarna får för att ge skarp information till föräldrarna hur saker står till, säger partiledaren Jan Björklund till SR Ekot.

Ordningsbetyg ett av FP:s vallöften

Enligt förslaget ska varje skola själv kunna välja om ordningsbetyg ska införas och de ska ges som en sammanfattande skriftlig kommentar, inte i en skala bland övriga betyg. Kritik mot Björklunds ordningsbetyg. Folkpartiet går till val med ett förslag om att införa ordningsbetyg på högstadiet och gymnasiet rapporterar Ekot idag.

Kritik mot Björklunds ordningsbetyg

Enligt utbildningsminister Jan Björklund skulle det vara ytterligare ett verktyg för att skapa studiero och trygghet i skolan. – Det är klart att vi vet att när saker och ting skrivs in i betygen så blir det viktigare för eleverna, säger Jan Björklund. Enligt förslaget ska varje skola själva kunna välja om de vill införa ordningsbetyg eller inte och ordningsbetygen ska inte ges till slutbetygen.

Betygen ska ges som en sammanfattande skriftlig kommentar och inte i en betygsskala. Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger till Ekot att frågan om ordningsbetyg är onödig och tar fokus från skolans grundproblem. Ordningsbetyg fel väg att gå. Idag, måndagen den 11 augusti publicerar Folkpartiet sitt valmanifest.

Ordningsbetyg fel väg att gå

Redan under morgonen publicerades artiklar om att Jan Björklund uttalat sig angående ett preliminärt “ordningsbetyg”. “Det är ytterligare ett instrument som lärarna får för att ge skarp infomation till föräldrarna hur saker står till”, sade utbildningsminister Jan Björklund till SR Ekot. Varför vill Folkpartiet återinföra en föråldrad metod som avskaffades på slutet av 60-talet, för att nå “arbetsro”? "Dags att säga bye bye, Björklund" Debatt Utbildningsminister Jan Björklund vill ha tillbaka ordningsbetyg i skolan.

"Dags att säga bye bye, Björklund"

Ironiskt med tanke på det kaos som Björklund skapat i den svenska skolan. Svensk skola mår inte bra. Lärarna har fått allt mindre tid för att planera undervisningen och eleverna mår allt sämre. Skarp kritik mot FP:s ordningsbetyg. Jan Björklunds vallöfte om ordningsbetyg får skarp kritik.

Skarp kritik mot FP:s ordningsbetyg

"Det är rent önsketänkande", säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. I dag presenterar Folkpartiet sitt valmanifest. Till SR Ekot säger utbildningsminister Jan Björklund att ett av löftena är ordningsbetyg på högstadiet och gymnasiet. Folkpartiet går till val på ordningsbetyg i skolan. Folkpartiet vill införa ordningsbetyg i skolan. Det är en del av partiets valmanifest som presenteras senare i dag. Ordningsbetygen ska vara frivilliga för skolorna och kommer inte att följa eleverna efter de gått ut skolan.